Leefbaarheid

Lunetten gemiddelde bloemkoolwijk

Lunetten gemiddelde bloemkoolwijk

Overlast en onveiligheid nemen af

Lunetten scoort gemiddeld ten opzichte van Nederland op de index overlast en onveiligheid. De overlast en onveiligheid neemt in Lunetten langzaam af sinds 2002. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de Kanskaart, een product dat door de SEV is ontwikkeld samen met de Atlas voor Gemeenten. De Kanskaart geeft op zes positie postcodeniveau aan waar de overlast en onveiligheidsproblemen liggen in een wijk en geeft tevens een verklaring hiervoor.

Drie kwetsbare plekken

Op drie plekken in Lunetten geeft de kanskaart een signaal af. Hier is een concentratie van problemen op het terrein van overlast en onveiligheid. Rond het winkelcentrum en de Karpaten geeft de kanskaart een signaal, maar ook rond de woningen aan Olympus / Matterhorn en bij de Filipijnen / Aucklands is de index hoger. In het zuidwesten van Lunetten zijn relatief weinig problemen met overlast en onveiligheid.

Afbeeldingen Kanskaart Lunetten : Welke problemen en waar in de wijk?

 

In vergelijking met het landelijk gemiddelde vinden er in Lunetten veel inbraken plaats (overal in de wijk), veel bekladding (overal in de wijk met concentratie rond het winkelcentrum) en relatief veel vernieling van openbare werken (met name in het zuidwesten). Lunetten scoort juist weer beter ten opzichte van het Nederlands gemiddelde qua auto-inbraken en overlast van omwonenden.

Bevolkingssamenstelling en bloemkoolstructuur

De overlast en onveiligheid wordt veroorzaakt door de eenzijdige bevolkingssamenstelling en de bloemkoolstructuur van de wijk, aldus de Kanskaart. Er zijn relatief weinig ouderen, gezinnen met kinderen en zelfstandigen in de wijk. Hierdoor is er minder sociale controle. Ook de hoogbouw, HATeenheden en opzet van de wijk met veel onderdoorgangen en hoekjes draagt bij aan deze onveiligheid.

Kansen voor Lunetten

De corporaties in de wijk Lunetten (Mitros, Boex en Portaal) hebben in het recente verleden al acties ondernomen op het terrein van overlast en onveiligheid. Er is meer verlichting in achterpaden gekomen en binnenterreinen zijn afgesloten. Mogelijke hebben dergelijke maatregelen al effect gehad. Een lichte aanpak van de bloemkoolstructuur is daarnaast aan te bevelen op basis van de kanskaart. Zo zouden bijvoorbeeld HATeenheden vergroot kunnen worden voor grotere huishoudens. Daarnaast blijft beheer van de openbare ruimte in bloemkoolwijken zeer belangrijk, omdat er relatief veel is en vaak op kwetsbare plekken in de wijk. Tot slot verdient de aanpak van jongerenproblematiek blijvend aandacht.

Netwerk bloemkoolwijken

De SEV heeft een netwerk opgezet waarin negen bloemkoolwijken uit heel het land participeren. De meeste van deze wijken zitten net als Lunetten nog niet in de grote problemen. Gemeenten, corporaties en bewonersorganisaties willen dit voorkomen door vroegtijdig op kleine schaal in te grijpen met kleine fysieke ingrepen of de aanpak van beheer van de openbare ruimte. De aanpak van bloemkoolwijken (woonwijken gebouwd tussen 70 en 85) staat nog in de kinderschoenen. In het SEV netwerk worden kennis en ervaring uitgewisseld.

Meer informatie over de kanskaart:

Anne-Jo Visser van de SEV: 010-2825069

Gerard Marlet van Atlas voor Gemeenten: 030-2656438