Natuurgroep

De groep bundelt de activiteiten op het gebied van de natuur in de wijk en fungeert als aanspreekpunt voor het Bewonersoverleg Lunetten en de gemeente Utrecht (www.lunetten.nl/natuur).

Zie ook Wijkgroen Plan Zuid (2011)