Veiligheid

Overleg met Paul van Beijnum, gebiedsmanager Veiligheid Zuid

Overleg met Paul van Beijnum, gebiedsmanager Veiligheid Zuid

Aanwezig namens het BOL: Gert-Jan Overdijkink en Christien Bolt

Datum: 15 april 2009

Verslag: Christien Bolt

Over het waarom van het overleg:

De werkgroep Veiligheid is sinds halverwege vorig jaar niet meer actief. Gebrek aan deelnemers. Laatste actie was een fietstocht langs hotspots in de wijk. Een andere actie: een spreekuur voorafgaand aan BOL-vergaderingen was geen succes.

Nu graag een update:

Paul meldt dat 2008 een goed jaar voor Lunetten was voor Lunetten. 885 aangiftes in 2008 tegenover 996 in 2007. Dat er mogelijk minder aangiftes zijn, omdat het politiebureau verdwenen is, bestrijdt hij. Daar tegenover staan nl. veel meer aangiftes via internet.

Woninginbraak:

2006 / 2007 / 2008 resp. 144 / 62 / 89

Een daling mede dankzij extra inspanningen op gebied van Veilig Wonen.

Autokraak:

2006 / 2007 / 2008 resp. 222 / 234 / 223

Er is extra inzet geweest in Frans Lunetten. Huis-aan-huis bezoek door toezichthouders en politie over voorkoming autokraak. In 30% van de aangiftes ging het hier om diefstal van nummerplaten. Aanbod wijkbureau: gratis beveiligen van nummerplaat met popnagels bij een garage in de buurt. De actie loopt eind april af. Tot nu toe heeft 20% van de bewoners gebruik gemaakt van dit aanbod.

Binnenkort wordt gestart met een nieuwe communicatielijn op het gebied van veiligheid.

In de strijd tegen autokraak worden op hotspots banieren geplaatst met de tekst: Auto leeg? Doe ?t liever zelf . ( http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=12564&persberichtID=302857&type=pers )

Fietsendiefstal:

2006 / 2007 / 2008 resp. 88 / 174 / 177

De eerste maanden van 2009 lijkt het weer de goede kant op te gaan. Wordt ook publicitair op ingezet.

Jongerenoverlast:

Lunetten is een aandachtsgebied. De inzet van straatcoaches (opgenomen in het nieuwe collegeprogramma) heeft ook Paul verrast.

Straatcoaches vullen het gat tussen jongerenwerk en politie. Ze werken op vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur en de rest van de dagen tot 24.00 uur.

In Lunetten speelt een drankprobleem bij de jongerenoverlast. Om daartegen op te kunnen treden wordt overwogen het gebied van de APV uit te breiden. Nu mag er alleen binnen de ringweg niet in het openbaar gedronken worden.

Voor zover mogelijk wordt ook contact opgenomen met ouders.

Kapotte verlichting:

Herstel van kapotte verlichting duurt soms lang. Is ook afhankelijk van bewonersmeldingen. Als het nummer van de bewuste lantaarnpaal ontbreekt, doet Pilkes (het bedrijf dat kapotte verlichting vervangt) niets.