Veiligheid

Overzicht teksten veiligheid

Lunetten Veiliger – Achtergrondinformatie


Overzicht relevante teksten, bronnen, gegevens, tips en links over veiligheid

INHOUD van deze pagina:

Beleid Gemeente Utrecht

 • Gemeente Utrecht – Utrecht Veilig! Dat doen we samen – korte intro
 • Recent Beleid Veiligheid Gemeente Utrecht – download van relevante bestanden met beleid en grafieken

Wat kunnen bewoners doen

 • Startpagina Website Utrecht Veilig!
 • Website Nederland Veilig – Wat kunt u doen

Gegevens veiligheid

 • Gegevens veiligheid op Site Gemeente Utrecht
 • Gegevens veiligheid op WistUData met twee gegenereerde voorbeelden

Politie

 • Politie Utrecht
 • Politie Utrecht Wijkinformatie

On line Aangifte

 • Website Aangifte doen

Voorbeelden elders

 • Amsterdam belt terug
 • Veiligheid Overvecht

Gemeente Utrecht – Utrecht Veilig! Dat doen we samen

Op 20 januari 2005 is de campagne Utrecht Veilig! Dat doen we samen gestart. Dit is een gezamenlijk project van gemeente, politie en openbaar ministerie om de veiligheid in Utrecht te verbeteren. Deze partijen hebben samen een plan van aanpak gemaakt om de criminaliteit te verminderen en de gevoelens van veiligheid van de Utrechtse inwoners te versterken. En dat lukt aardig. In 2003 daalde de criminaliteit in Utrecht spectaculair met 20 procent ten opzichte van 2002. In 2004 is dat opgelopen tot bijna 30 procent.

De aanpak
De aanpak van Utrecht Veilig! bestaat uit: extra inzet in de urgentiegebieden, de aanpak van veelplegers en een basisniveau op het gebied van veiligheid voor alle wijken. Een vierde, maar zeker niet onbelangrijke pijler van Utrecht Veilig! is communicatie. Om de veiligheidsgevoelens van Utrechtse burgers positief te beïnvloeden is het belangrijk dat Utrechters zien dat instanties hun zorgen over onveiligheid serieus nemen en dat men bezig is om de problemen op te lossen. In 2004 is er op diverse manieren gecommuniceerd over (de resultaten van) Utrecht Veilig! Nieuwsbrieven, themapagina’s in Ons Utrecht, feestelijke openingen en bijeenkomsten in de wijken hebben bewoners informatie gegeven over de maatregelen en projecten. Nu gaat het een stap verder: iedereen in Utrecht wordt bij het project betrokken, want: Utrecht Veilig! Dat doen we samen.

Campagne
In de campagne die bij de aanpak hoort wordt door middel van een (superman)logo op een T-shirt de boodschap overgedragen dat je op diverse manieren kunt bijdragen aan de veiligheid in Utrecht. Bijvoorbeeld als: zwerfvuil opraper, oplettende buur, gestolen fiets weigeraar, geweldmelder en buurtbemiddelaar. Het T-shirt met logo vormt het beeld in advertenties in kranten, op posters, reclamezuilen, vuilniswagens en ansichtkaarten in Utrecht.

(Bron: Gemeente Utrecht)

Recent Beleid Veiligheid Gemeente Utrecht

DOWNLOAD RELEVANTE BESTANDEN

 • Utrecht Monitor 2006 – Hoofdstuk Veiligheid | DOWNLOAD PDF BESTAND
 • Utecht Monitor 2006 – Hoofdstuk Wijken en GSB (Grote Steden Beleid) | DOWNLOAD PDF BESTAND
 • Utrecht Veilig Gebieds- en Doelgroep gerichte aanpak | DOWNLOAD PDF BESTAND

Startpagina Website Utrecht Veilig:

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=117066

Utrecht Veilig! Dat doen we samen staat voor de gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en openbaar ministerie om de veiligheid in Utrecht te verbeteren.

De Utrechtse veiligheidsaanpak werpt zijn vruchten af: sinds 2001 daalde de geregistreerde criminaliteit in Utrecht met 34 procent. In 2006 zetten we de ingezette daling voort. Om dat te bereiken geven we prioriteit aan de aanpak van veelplegers, het versterken van toezicht op schoon, heel en veilig en het terugdringen van jongerenoverlast en geweld. Want Utrecht Veilig! Dat doen we samen.

Wat kunt u zelf doen?

Gemeente, politie, openbaar ministerie en andere partijen werken samen aan de veiligheid in Utrecht. Maar ook ú kunt van alles doen om een bijdrage te leveren. Zo kunt u een oplettende buur zijn, zwerfvuil opruimen, een gestolen fiets weigeren of een keer iets organiseren voor de buurt. Utrecht Veilig! roept u op mee te werken aan een veiligere stad.

Links naar Tips

Tips voor thuis
Tips voor op straat
Tips voor uw buurt
Tips voor uw auto, fiets
Tips voor uitgaan
Als de sirene gaat

Veiligheidsprijs
Eens per twee jaar wordt de Utrechtse Veiligheidsprijs uitgereikt aan ondernemende bewoners, instellingen en organisaties die bijdragen aan het vergroten van de veiligheidsbeleving van bewoners in de stad Utrecht.

Supershirt
Als dank voor de bijdrage aan de veiligheid in Utrecht zijn er al honderden Utrechters beloond met een echt Utrecht Veilig! supershirt.

(link) Belangrijke telefoonnummers
Heeft u te maken met onveilige situaties of overlast? Of heeft u oplossingen en ideeën? Hier vindt u belangrijke telefoonnummers die u kunt gebruiken.


Website Nederland Veilig – Wat kunt u doen

http://www.nederlandveilig.nl/nl/Watkuntudoen/

In deze rubriek vindt u allerlei tips, die kunnen bijdragen aan de veiligheid binnen uw eigen woning en leefomgeving. Links ziet u een overzicht van alle veiligheids- initiatieven die zijn opgezet om bij te dragen aan een Veilig Nederland.

Links naar:

Aangifte doen
Autodiefstal
Babbeltrucs
Bel M.
Burenlawaai
Burgernet
Buurtbemiddeling
Buurtpreventie
Fietsendiefstal
Huiselijk geweld
Loverboys
Meld geweld
Nooit binnenlaten
Politiekeurmerk
Politiesite jeugd
SMS alert
Stalking
Stop geweld op school
Vechtpartij
Veilig uitgaan
Voorbereiding rampen
Zakkenrollerij


Gegevens veiligheid op Site Gemeente Utrecht

Bron:

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=15260#intern2

Criminaliteit gedaald, onveiligheidsgevoelens gestegen

Het afgelopen jaar is Utrecht opnieuw veiliger geworden. De geregistreerde criminaliteit daalde met 5%. Tussen 2001 en 2005 nam het aantal delicten met 34% af. De daling van de criminaliteit in 2005 komt vooral door een geringer aantal vermogensdelicten zoals inbraak en diefstal. Zo nam het aantal autokraken opnieuw af. Ten opzichte van 2001 komt autokraak nog maar half zo vaak voor. Desondanks blijft autokraak het meest voorkomende delict in de stad. Ook het aantal geweldsdelicten nam per saldo af. Daarentegen kwam in 2005 meer vandalisme en jongerenoverlast in de stad voor. Onder andere de aanpak van enkele honderden (verslaafde) veelplegers heeft ertoe geleid dat het aantal delicten in het Stationsgebied tussen 2002 en 2005 meer dan gehalveerd is. Vergeleken met andere grote steden is de geregistreerde criminaliteit in Utrecht de afgelopen jaren het sterkst gedaald, maar ligt nog wel op een relatief hoog niveau.

Na verkeersproblematiek (inclusief parkeer- en bereikbaarheidsproblematiek) blijft veiligheid volgens inwoners het belangrijkste stedelijk probleem. Het aandeel Utrechters dat veiligheid als probleem noemt dat met voorrang dient te worden aangepakt, neemt dan ook niet af. Het onveiligheidsgevoel van de inwoners is bovendien toegenomen. Drie op de vijf Utrechters voelen zich wel eens onveilig, meer dan een jaar geleden (62% versus 54%). Onveiligheidsgevoelens blijken maar voor een klein deel bepaald te worden door feitelijke criminaliteit. Vooral situaties waarin inwoners een bepaalde dreiging ervaren, bijvoorbeeld ’s nachts of door jongeren, zijn van invloed op de onveiligheidsgevoelens van de Utrechters. Onveiligheidsgevoelens moeten daarom niet alleen als criminaliteitsprobleem, maar vooral ook als sociaal probleem beschouwd worden.


Gegevens veiligheid op WistUData:

Bron:

http://utrecht.buurtmonitor.nl

WistUdata biedt uitgebreide mogelijkheden om zelf informatie te raadplegen

Met WistUdata kunt u zelf op een gemakkelijke manier informatie raadplegen over verschillende onderwerpen, op verschillende gebiedsniveaus (wijk of subwijk) en over een reeks van jaren. U vindt hier gegevens over een elftal thema’s zoals economie, werk en inkomen, veiligheid, participatie, woonomgeving en voorzieningen. Over de bevolking is zelfs informatie op buurtniveau beschikbaar.

U kunt deze gegevens bekijken in de vorm van een tabel, grafiek of kaart van Utrecht. Deze presentaties kunt u onder andere in een document plakken. Het overnemen van deze gegevens is toegestaan met de volgende bronvermelding:
‘WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht’.


Voorbeelden gegeneerd van site WistUData:

 • Veiligheid in buurten in wijk zuid van 2003 tot 2005 | DOWNLOAD EXCEL SPREADSHEET

Politie Utrecht

http://www.politie.nl

Politiebureau

Het dichtstbijzijnde bureau bij postcode 3524HV is:
Politie Utrecht Bureau Marco Pololaan Marco Pololaan 6 Utrecht

kaart (door BisBis vervaardigd – staat niet op site)

Overige politiebureaus in Utrecht:
Politie Utrecht Bureau Kroonstraat / Paardenveld Kroonstraat 25 Utrecht
Politie Utrecht Bureau Kaap Hoorndreef Kaap Hoorndreef 3 Utrecht


Politie Utrecht Wijkinformatie

Bron:

http://www.politie.nl/mijn-buurt?geoquery=utrecht&distance=5

INDRUK VAN DEZE SITE:

Politie in gebied Zuid van de gemeente Utrecht

In de wijken Abstede, Buiten Wittevrouwen, Oudwijk, Sterrenwijk, Rijnsweerd, De Uithof, Maarschalkerweerd, Dichterswijk, Rivierenwijk, Kanaleneiland, Tolsteeg, Transwijk, Hoograven, Lunetten, Majellapark, Lombok, Oog in Al, Schepenbuurt en Welgelegen van de gemeente Utrecht werken wijkteams van de politie aan de veiligheid in de wijken. Uw wijkagent is uw eerste aanspreekpunt bij de politie. De wijkagent is te bereiken via het wijksecretariaat: 0900-8844 (lokaal tarief).

Links naar:
Wat doet een wijkteam?
Hoe krijg ik contact met mijn wijkagent?
Wat doet de wijkagent met mijn melding?
Wat kan ik doen aan de veiligheid in mijn wijk?
Waar vind ik het wijkteam?
Klik op één van de volgende links voor informatie over: gebied Centrum en Noordoost, gebied West of gebied Overvecht en Noordwest.

Links naar Nieuws:
Lombok: Aanpak overlast
Dichterswijk: Minderjarige fietsendieven aangehouden
Hoograven/Lunetten: Fietsendief aangehouden
Hoograven: Aangehouden voor auto-kraak
Schepenbuurt: 2000 kilo koper bijna gestolen
Lunetten: Twee verdachten aangehouden van beroving met geweld
Welgelegen: Veelpleger aangehouden wegens inbraak
Schepenbuurt: Vijf aanhoudingen
Dichterswijk: Man aangehouden voor inbreken in auto
Lunetten: Straatroof
Sterrenwijk/Abstede: Jongens aangehouden voor vernieling
Lombok: Gewapende overval
Verkeerscontrole
Hoograven: Inbreker aangehouden
Rivierenwijk: Man aangehouden met mes
Hoograven: Auto-inbreker op heterdaad aangehouden
Lunetten: Twee mannen aangehouden voor poging inbraak
Sterrenwijk: Jongetje beroofd
Veranderingen openingstijden politiebureaus
Oudwijk/Abstede: Verhoogd aantal auto-inbraken en vernielingen aan auto’s
Aangiften of meldingen helpen de politie bij haar werk

Aanhouding in onderzoek motorscooters
Nieuwsarchief
Persberichten

Naar boven
Laatst gewijzigd 20-02-2007 9:34 | © Politie Utrecht | Privacy

==

Wat doet een wijkteam?

Inhoud
Inleiding
Wijkagent
Wijkteamleden
Wijksecretariaat

Inleiding
In de gemeenten van de regio Utrecht werken wijkteams aan de veiligheid in de wijken. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het politiewerk in de wijk en bestaan uit wijkagenten, wijkteamleden, een wijksecretariaat en wijkchef. Deze politiemedewerkers pakken op basis van een plan van aanpak de problemen in de wijk aan.

De wijkteams in de gemeenten werken nauw samen met de Noodhulp en Recherche.

Wijkagent
Is er in uw wijk een probleem dat te maken heeft met criminaliteit en/of overlast, dan is de wijkagent voor u het eerste aanspreekpunt. Samen met partners zoals gemeente, wijkcommissies, winkeliers, woningbouwverenigingen, scholen en ú als burger, probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren. De wijkagent doet dit door toezicht te houden en erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd.

De wijkagent pakt problemen op zoals woninginbraken, vandalisme en geweld, maar probeert ook problemen te voorkómen. Als de wijkagent bijvoorbeeld beginnende overlast door jongeren signaleert, maakt de wijkagent afspraken met de gemeente, jeugdwerk, de jongeren en/of u. Dit om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.

Klik hier om erachter te komen wie uw wijkagent is.

===

Wijkagenten in wijk Zuid

dhr. D.N. Doorson is de wijkagent van Lunetten
dhr. C.G. van Dam en mevr. A. Sahin zijn de wijkagenten van Tolsteeg, Bokkenbuurt, Rotsoord en Oud-Hoograven
dhr. H.J. Lamers en dhr. A.F. Paas zijn de wijkagenten van Nieuw-Hoograven-Zuid

===

Wijkteamleden
De wijkteamleden zijn politiemedewerkers die de wijkagent ondersteunen. Zij houden samen met de wijkagent toezicht, voeren (verkeers)controles uit en draaien onderzoeken in de wijk.

Wijksecretariaat
Het wijksecretariaat verzamelt informatie uit de wijken en geeft die door aan de wijkagent. Ook beheert het secretariaat de agenda van de wijkagenten en verleent zij administratieve ondersteuning. Verder beantwoordt zij veelvoorkomende vragen van burgers.

U kunt het wijksecretariaat bereiken via het landelijke telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Vraagt u naar het wijksecretariaat van uw wijk. Ook kunt u een e-mail sturen ter attentie van het wijksecretariaat. Vermeld in de mail duidelijk voor welk wijksecretariaat het bericht bedoeld is (naam wijk/gemeente) en hoe wij u indien nodig kunnen bereiken. Klik hier voor het mailformulier.


Website Aangifte doen

https://aangifte.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?_flowId=internet-flow&pleegPlaats=UTRECHT

INDRUK VAN SITE

Veel gestelde vragen Informatie Preventie
Juridisch
Procedure

Internetaangifte

Welkom op de landelijke aangiftesite van de politie.
U heeft op www.politie.nl aangegeven dat het delict heeft plaatsgevonden in UTRECHT. Op basis hiervan wordt deze aangifte verder behandeld door politie Utrecht.
Het invoeren van de gegevens duurt ongeveer 15 à 20 minuten en is onderverdeeld in 6 stappen die te volgen zijn in het voortgangsmenu linksboven in het scherm.
U kunt geen aangifte via internet doen van diefstal uit of inbraak in woning, van diefstal van voer- en vaartuigen met een kenteken of registratie (m.u.v. een bromfiets) en van diefstal van identificatiebewijzen.
Wilt u aangifte doen van deze feiten, dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844 (lokaal tarief).
= verplicht

Waarvan wilt u aangifte doen?Diefstal of inbraak (tevens poging)Vernieling

Indien er sprake is van diefstal en vernieling dient u “Diefstal of inbraak” te kiezen


Voorbeelden elders | Artikel op ANP/Volkskrant website:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article399797.ece/Politie_Amsterdam_belt_terug

datum 21-2-2007

Politie Amsterdam belt terug

ANP

AMSTERDAM – De politie in Amsterdam belt burgers in een paar wijken binnen een paar dagen terug om te vertellen wat er met hun melding is gedaan. Voor burgers is het vaak niet duidelijk wat de politie doet met een telefoontje over bijvoorbeeld een burenruzie, fout geparkeerde auto’s, een vechtpartij of overlast. Met de proef ‘Service aan Melders’ wil de Amsterdamse politie dit inzichtelijk maken, liet een woordvoerder woensdag weten.

De proef, die half februari is begonnen, duurt drie maanden. Vooralsnog retourneert de politie alleen telefoontjes van bewoners in Oud-West, de Rivierenbuurt en de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. ‘Het is veel te druk om dit nu al in de hele Amsterdamse regio in te voeren’, aldus de zegsman. De service is volgens hem vergelijkbaar met ‘after-sales in de commerciële wereld.’

De dienstverlening geldt zowel voor meldingen die binnenkomen via het alarmnummer 112 als het nummer 0900-8844. De politie hoopt dat het nieuwe initiatief mensen motiveert om in de toekomst nog eens een keer te bellen en dat hiermee de aangiftebereidheid toeneemt. Na drie maanden wordt bekeken of burgers enthousiast zijn over de terugbelservice.

Een andere noviteit is dat de Amsterdamse politie sinds enkele weken mensen op twee bureaus een ‘presentje’ geeft als ze te lang moeten wachten om aangifte te kunnen doen. ‘Het streven is burgers binnen ongeveer twintig minuten te helpen’, aldus de woordvoerder. ‘Dat is vaak de wachttijd.’

Als dat veel langer duurt, kunnen mensen kiezen tussen een ’troostpakket’, bestaande uit een pen en een boekje, of 7,50 euro die ze aan een goed doel kunnen besteden. Het gaat volgens een woordvoerder om bewoners die zonder afspraak aangifte komen doen, bijvoorbeeld van een gestolen portemonnee of autoradio. Vooralsnog doen de politiebureaus Linneausweg in Amsterdam-Oost en Amstelveen-Zuid mee aan dit experiment.


Voorbeelden Elders | Veiligheid Overvecht

Twee artikelen (met dank aan Christien)