GroenWilgenknotten

Wilgenknotten 2007 – Lunetten

op 10 maart 2007

Op zaterdag 10 maart organiseerde de Knotgroep Lunetten weer een wilgenknotdag.
Dit jaar waren de wilgen langs de watergang bij de gymzalen weer aan de beurt.
Het knotten begon om 10.00 uur en duurde tot ongeveer 15.30 uur.
Mensen die meehielpen, meldden zich in de ruimte van de naschoolse opvang naast de gymzalen aan Goeree 4.
Voor koffie, soep en broodjes werd gezorgd.

Foto’s en verslag

De foto’s van deze dag zijn gemaakt door Marieke en Alex Bos, Dennis Jonkhout en Christien Bolt.

 

UTRECHT LUNETTEN – Op zaterdag 10 maart 2007 heeft in de Utrechtse wijk Lunetten weer de jaarlijkse knotdag plaats gevonden.

De weersgesteldheid was optimaal: terwijl het om 09.00 uur nog zo rondom de 5° was, liep de temperatuur ‘s-middags op tot ongeveer 12° Celsius. Al die tijd scheen de zon en was er praktisch geen wind.

Traditie getrouw – immers, deze activiteit vind al meer dan 25 jaar binnen Lunetten plaats – hebben zich vanaf 10.30 uur tot circa 15.30 uur weer zo’n 20 tot 22 vrijwilligers aan deze niet lichte werkzaamheden gezet, waarbij het tevens opvallend was, dat er deze keer veel nieuwe gezichten aanwezig waren.

Dat het recent binnen de landelijke politiek nogal heftig gevoerde dispuut omtrent dubbele nationaliteit binnen Lunetten absoluut geen item bleek te zijn, moge duidelijk worden uit het feit, dat enkele van die vrijwilligers, die acte de présence gaven, uit andere delen van Utrecht – o.m. Zuilen – afkomstig waren.

Er was al reeds om 10.00 uur bij de aan de Goeree gevestigde buitenschoolse opvang verzameld en nieuwe deelnemers kregen niet alleen eerst de zogenaamde Arbo-regels te lezen, doch werden ook hierna verder door Joop ten Dam (Knotwilggroep) en Marc Boon (Dienst Stadswerken/afdeling Beheer en Onderhoud) geïnstrueerd over hoe nu precies geknot dient te worden. Voor deze gelegenheid bleek Marc ook speciaal een heldere instructiefolder gemaakt te hebben. Verder waren alle deelnemers verantwoord gekleed en droegen zij schoeisel, dat van goed profiel voorzien was.

De deelnemers vetrokken om 10.20 uur met voldoende gereedschap, dat van de Knotwilggroep is dan wel ter beschikking gesteld was door de eerder genoemde afdeling Beheer en Onderhoud, de afdeling Natuur- en Milieucommunicatie/Cluster Koppelstede, beiden van de Dienst Stadswerken alsmede het Landschapsbeheer Utrecht en was allemaal ARBO gecertificeerd.

Tijdens de werkzaamheden waren er niet alleen enkele verbandtrommels aanwezig, maar was er op de werklocatie ook steeds een gecertificeerde EHBO-er bij.

In de voorafgegane weken waren verschillende locaties nog aan een nadere inspectie onderworpen en bij de keuze van de te knotten bomen werd gebruik gemaakt van een schema van een reeds enkele jaren eerder opgestelde zogenaamde knotlijst.

Aan de watergangen tussen Betuwe en Tholen werden 16 van de 27 wilgen geknot. Drie daarvan stonden op particulier terrein
Na een korte koffie/thee pauze omstreeks 11.45 uur werd een aanvang gemaakt met werkzaamheden bij de watergangen tussen de Provence en Kent en tussen St. Gotthard en Treek/Liemers.

Bij Provence en Kent zijn 26 bomen geknot en bij St. Gotthard en Treek/Liemers zijn niet alleen 20 wilgen geknot, maar na verwijdering van een dode boom konden er weer drie jonge boompjes voor terug geplaatst worden.

De hiervoor opgesomde werkzaamheden werden omstreeks 13.00 uur even voor broodmaaltijd plus soep onderbroken en om ongeveer 13.50 uur weer hervat.

Gedurende deze werkzaamheden werden er steeds door de medewerker(-s) vanuit de afdeling Beheer en Onderhoud van de Dienst Stadswerken op prettige en coöperatieve wijze aanwijzingen gegeven omtrent onder meer afvoer en bundeling van snoeisel.

Toen omstreeks 15.30 uur de laatste vrijwilligers weer op de buitenschoolse opvang gearriveerd waren, konden alle betrokkenen op een zeer succesvolle knotdag terugkijken. Niet alleen waren er in totaal 74 bomen geknot, er hadden zich daarbij gelukkig ook geen (bijna-) ongevallen voorgedaan.

Na eerst nog ter afsluiting met elkaar een versnapering genuttigd te hebben, kon het diverse materiaal weer meegenomen en/of teruggebracht worden.