GroenWilgenknotten

Wilgenknotten 2006 – Lunetten

Wilgenknotten 2006 – Lunetten op 25 februari 2006

verslag en foto’s

Wilgen knotten zaterdag 25 februari 2006

Vanaf 10.00 uur verzamelden we in kantine van de Amateurs Tuinders Vereniging Utrecht Zuid
aan de Oude Liesbosweg 15 in Lunetten Utrecht. Voor Koffie, Soep en Broodjes werd gezorgd.

Verslag door: Ewold Gussenhoven

Op zaterdagmorgen 25 februari 2006 hebben circa 20 vrijwilligers van 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur zich bezig gehouden met onder meer het knotten van een groot aantal bomen in onze wijk Lunetten.
Het was schitterende zonnige dag met een schrale oostenwind (+3º Celsius) en alle deelnemers waren warm gekleed en droegen niet alleen goed schoeisel, maar hadden ook werkhandschoenen aan. De start vond plaats vanuit de kantine van de Amateur Tuindersvereniging Utrecht Zuid (ATV UZ), waar ook omstreeks 12.00 uur de lunch met warme soep genuttigd werd. ‘s-Morgens werden op de Oude Liesbosweg 21 wilgen geknot en er werden ook daar 4 nieuwe boompjes bij geplant. ‘-Middags zijn op Goeree 3 populieren gesnoeid en 4 wilgen geknot. Vervolgens zijn bij de St.Gothard 2 wilgen geknot en ten slotte zijn aan de Jura 2 populieren ‘opgekroond’ en is nog 1 wilg geknot.

Tijdens die werkzaamheden was steeds toezicht door leden van onze knotgroep, doch waren daar tevens ook 2 medewerkers bij aanwezig van de gemeentelijke dienst Stadswerken. Twee leden van de ATV UZ waren betrokken voor onder meer de aan- en afvoer van materieel en snoeiafval middels hun tractor.
Onze op telefonische afroep beschikbare huisarts hoefde niet “uit te rukken”, hetgeen onverlet laat dat er in verband met vallend snoeisel slechts een pleister geplakt moest worden op een enigszins licht kalend voorhoofd van één der deelnemers en er zich ook een lichte beschadiging voorgedaan heeft aan een bril. Voor wat dit betreft werd uiteraard afgesproken, dat indien de opticien met licht “buig- en trekwerk” niets meer zou kunnen betekenen, wij daar door betrokkene nog nader geïnformeerd zouden gaan worden, hetgeen tot aan heden nog niet is geschied………..

Kortom: alles is zeer voorspoedig verlopen en bijna iedereen was uiterst tevreden.

Organisatie Wilgenknotten Lunetten:

  • Werkgroep Wilgenknotten
  • m.m.v. Amateurtuindersvereniging Utrecht Zuid
  • DienstStadswerken
  • Landschapsbeheer Utrecht
  • Groengroep Lunetten
  • BOL Bewoners Overleg Lunetten

Download HIER PERSBERICHT

Download HIER AFFICHE

Meer informatie wilgenknotten
kaarten en foto’s van voorgaande jaren:

www.bollunetten.nl/wilgenknotten