GroenWilgenknotten

Wilgenknotten 2005 – Lunetten

op 26 februari 2005

VERSLAG WILGENKNOTDAG 2005

KERNGROEP MET ONDERSTEUNING
Op zaterdagmorgen 26 februari 2005 hebben 25 à 26 personen vanaf 10.00 tot ongeveer 15.30 uur deelgenomen aan de jaarlijkse wijkknotdag in de Utrechtse wijk Lunetten. Traditioneel stond deze dag onder de organisatie van de vanuit het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) opererende Knotwilggroep Lunetten (KWL), die hier met een vaste kerngroep van vijf personen de regie aan gaf. Ook was de gehele dag een medewerker van de Stadsboerderij aanwezig alsook het rayonhoofd van de DSB.

RESULTAAT OP DIVERSE LOCATIES ROND HET VRIESPUNT
Omstreeks 07.00 uur was de buitentemperatuur nog -2½°C, terwijl dit om ongeveer 09.20 uur al weer tot +1°C opgelopen was. Er was praktisch geen wind bij een lichte bewolking (er is verder ook geen neerslag gevallen), die om ± 11.05 uur gevolgd werd door zonneschijn. Het vertrekpunt van deze wijkknotdag was de Stadsboerderij. Er werd in twee ploegen gewerkt. Daarbij werd rekening gehouden met deelnemers, die voor het eerst aan het knotten deelnamen. Zij werden zoveel mogelijk toegevoegd aan ervaren knotters. Weliswaar in wisselende samenstelling zijn door deze beide groepen deze dag op de navolgende locaties ± 49 bomen geknot. Een overzicht:
– 5 à 7 bomen aan de weg, die entrée tot de Stadsboerderij geeft,
– 1 boom aan een pad naar Park de Koppel nabij de Stadsboerderij,
– 4 à 5 bomen in Park de Koppel tegenover de percelen Tirol 113 t/m 127,
– 7 bomen aan de Oud-Wulverbroeksewetering achter de percelen Tirol 39 t/m 61,
– 26 bomen aan watergang gelegen tussen Kent en Provence,
– 3 bomen in particuliere tuin(-en) bij perceel Furkabaan 585.