Nieuws

Al doende vernieuwen

De BOL-vergadering van volgende week dinsdag 21 maart gaat over vernieuwing van de participatie. Het college heeft op 21 februari de notitie ‘Al doende vernieuwen’ vastgesteld, voor vernieuwing van de wijkparticipatie. De notitie is gemaakt op basis van een motie van de raad, waarin gevraagd is de participatie te verbeteren/vernieuwen. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de praktijk van de participatie. Dat is zowel met ambtenaren als externe partijen, waaronder de wijkraden, uitgevoerd. In een raadsinformatie bijeenkomst is de uitkomst voorgelegd aan de raad. Dit alles heeft geleid tot de notitie ‘Al doende vernieuwen‘. Wijkregisseur Frits Velthuijs geeft een toelichting op de notitie en de totstandkoming ervan.