GroenNieuws

Bomenkap

Op woensdag 23 september is er een bijeenkomst geweest over de vervanging van de populieren aan weerszijden van de Koppeldijk. De bomen zijn in een slechte conditie en aan vervanging toe. Door wortelopdruk is het asfalt op diverse plaatsen beschadigd. Voor 16 bomen, die een gevaar vormen voor de veiligheid, is inmiddels een velvergunning verleend. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst lagen twee vragen voor: hoe kan de vervanging het best gerealiseerd worden (gefaseerd of in één keer) en welke boomsoort moet ervoor terug komen.
Boomadviseur Frank van den Brink ging uitgebreid in op de vragen van bewoners. Zo kwamen onder meer de voor- en nadelen van verschillende boomsoorten aan de orde. Na afloop konden de aanwezigen schriftelijk hun voorkeur kenbaar maken voor wijze van uitvoering en de keuze van herplant. Er kon gekozen worden tussen els, wilg en populier. Van de 32 mensen, die de enquête invulden, koos de overgrote meerderheid voor vervanging in één keer. Een argument daarvoor was dat ook het fietspad dan in één keer vervangen kan worden. Wat betreft de keuze van de boomsoort kwam de populier als winnaar uit de bus. Verslag .