Nieuws

Ontwerp omgevingsvisie ter inzage

In 2018 zijn wijkbewoners, ondernemers, verenigingen en vele andere partijen uit Lunetten betrokken geweest bij het maken van een toekomstvisie voor de wijk. We  spraken met elkaar over hoe Lunetten er over 20 jaar uit kan zien. De resultaten van de Burgertop vormden de basis. Alle workshops, bijeenkomsten en gesprekken leverden mooie ideeën op om samen aan te werken. De resultaten van een participatietraject heeft de gemeente verwerkt in de Omgevingsvisie Lunetten. Het participatietraject met alle genoemde betrokkenen heeft de volgende  drie ambities opgeleverd:

1. Lunetten wil een voorbeeldwijk zijn op het gebied van duurzaamheid in Utrecht
2. Lunetten wil wonen in het park Lunetten
3. Levendigheid, verbinden en ontmoeten staan in het hart van Lunetten

De ontwerp Omgevingsvisie Lunetten ligt sinds vrijdag 8 maart gedurende 6 weken ter inzage. Van alle inspraakreacties wordt een inspraaknota gemaakt. Via deze inspraaknota kan de raad zien welke reacties binnengekomen zijn er met deze reacties rekening houden bij hun besluit om de ontwerp omgevingsvisie Lunetten al dan niet vast te stellen.

Dinsdag 19 maart staat het ontwerp op de agenda van de maandelijkse BOL -bijeenkomst. We zijn benieuwd naar jullie mening over dit document.