Nieuws

Esther Jacobs overleden

In memoriam Esther Jacobs (2 januari 1967 – 2 juni 2014)

Tijdens de openingsact van Lunetjes in 2010
Tijdens de openingsact van Lunetjes in 2010

Terwijl ze midden in het Lunettense leven stond is begin deze week, omringd door haar familie, geheel onverwachts ‘onze’ Esther Jacobs op 47-jarige leeftijd overleden. Zij was niet alleen één van onze meest actieve wijkbewoners, maar zij was ook één van de meest bescheiden mensen, die we ooit in ons midden gehad hebben.
Vanuit een volstrekt authentieke aanleg gaf Esther er namelijk de voorkeur aan om zoveel mogelijk op de achtergrond bij tal van activiteiten in Lunetten betrokken te zijn. Zo was zij onder meer actief betrokken bij onze wijkschoonmaakdag ‘Lunetjes‘, de jaarlijkse Knotdag, de Wijkdag, de werkdagen bij de Salamanderpoelen, de Dag van het Park, het Oogstfeest en de Kerstmarkt. Kortom: als er iets in onze wijk stond te gebeuren, zorgde Esther er onverstoord voor dat de zaken daaromheen ‘gesmeerd’ plaats konden vinden.
Vanaf vorig jaar heeft zij zich ook tijdens de overgang van Portes naar de Stichting Vooruit er keihard voor ingezet, dat de zaken binnen De Musketon gecontinueerd konden blijven. Met name mag daarbij haar tomeloze inzet niet onvermeld blijven voor de Eetgroep en het Eetcafé, waar zij altijd klaar stond voor de ouderen ende wijkgenoten met een beperking.
Dat zij in haar behoefte om niet op de voorgrond te willen staan niet altijd succesvol was, bleek wel op die momenten als je even met haar buiten stond bij te kletsen.
Immers, zo’n kort gesprek werd dan minstens 10- tot 15 maal onderbroken door de verschillende passanten, die haar dan allerhartelijks begroetten.
Haar overlijden is voor een ieder, die haar van dichtbij mee heeft mogen maken, een ongekend harde slag. We zullen deze niet-aflatende steunbeer ook verschrikkelijk gaan missen vanwege al die welgemeende aandacht, die ze altijd voor iedereen overhad.
We wensen haar familie en al haar andere dierbaren heel veel sterkte en ook kracht toe om dit verschrikkelijke verlies te boven te komen.
Iedereen, die een herinnering aan Esther wil achterlaten kan terecht in de Musketon. Daar is een kleine herdenkingstafel ingericht. De afscheidskaart.

Namens het Bewoners Overleg Lunetten, Ewold Gussenhoven