Nieuws

Film kijken door schommelen

 Donderdag 10 oktober om 10.10 uur is iedereen van harte welkom op het schoolplein van basisschool De Spits om de opening mee te maken van een nieuw kunstwerk in onze wijk.

De energiebron van Lunetten (DevL) is een spectaculaire en attractieve schommelinstallatie die door menskracht energie genereert. Door de energie die de schommelaars opwekken worden animatiefilms (zoötropen) afgespeeld in een zuil naast de schommel. Deze korte filmpjes zijn gebaseerd op interviews met bewoners van Lunetten. Diverse wijkbewoners zijn geïnterviewd met als centrale vraag “Waar krijg jij energie van?”. Deze interviews zijn omgezet in korte animaties. Mensen zullen de installatie in beweging willen brengen om te zien hoe het allemaal werkt en wat er gebeurt. De ‘innerlijke geestelijke energie’ (de input van de filmpjes) komt vrij door de inzet van ‘uiterlijke lichamelijke energie’.
De feestelijke overhandiging van De energiebron van Lunetten aan De Spits wordt op donderdag 17 oktober om 17.00 uur gedaan op het schoolplein in aanwezigheid van wethouder Frits Lintmeijer.

Via www.goape.nu/devl kan straks iedereen animatiefilmpjes insturen die in de zuil getoond kunnen worden. Het thema is “Waar krijg je energie van?”.
De kunstinstallatie is bedacht door kunstenaar Marieke Vriend en geproduceerd door het projectteam DevL bestaande uit Marjon Boers, Herman Eijdems, Marieke Vriend en Pim Rooymans, en is door iedereen uit te proberen op het schoolplein van basisschool De Spits in de Utrechtse wijk Lunetten.
Game van Lunetten en Solyluna
Naast De energiebron van Lunetten is er ook de Game van Lunetten.
Om het schommelen extra te stimuleren is er een game ontwikkeld. In deze game maak je je eigen huis en sta je voor de uitdaging om deze van genoeg energie te voorzien! Dat kan alleen door hiervoor voldoende te schommelen. Hoe meer er geschommeld wordt hoe groter het energieaanbod. Je kunt natuurlijk ook energie gaan besparen. Met led-lampen, een energiezuinige koelkast, door te isoleren of zonnepanelen te installeren. Hoe meer je investeert in energiebesparing en duurzame bronnen, hoe gemakkelijker het spel wordt. Welke (groep) kinderen wordt de winnaar van de energiegame van Lunetten?

De Spits wil als school haar maatschappelijke rol vervullen en als verbindend element optreden in de wijk. Ook wil de school zelf verduurzamen en het goede voorbeeld geven. Er is een plan ontwikkeld om via de school in de wijk zonnepanelen op de daken te realiseren: Solyluna. Door de collectieve aanbesteding zijn er mogelijkheden om korting te bedingen in natura. Voor elk dak met zonnepanelen dat in de wijk wordt verkocht, krijgt de school een gratis zonnepaneel. De ouders krijgen een scherp aanbod en gunnen de collectiviteitskorting aan de school van hun kinderen. Zo groeit het dak van De Spits vol met zonnepanelen.
Go APE!
De installatie maakt deel uit van het kunstproject Go APE! – Art Park of Energy van de stichting KEP (Kunstzinnig Energiepark). Kunst, duurzaamheid en participatie vormen de basis van Go APE! De combinatie van kunst en nieuwe technologieën wordt gebruikt om op aantrekkelijke wijze bezoekers te motiveren tot deelname bij het opwekken van duurzame energie. Het streven naar een duurzame samenleving via bewustwording door ervaring. Zelf ervaren en energie opwekken zijn hierin de middelen. Mensen kunnen zelf voelen hoeveel energie hun inspanning oplevert, en de ‘kunst’ is pas zichtbaar met opgewekte energie. Zonder publiek geen kunst, zonder participatie geen energie.
Participatie in de bredere zin wordt bereikt doordat wijken, bedrijven, instellingen, kunstenaars en overheid hun kennis, kunde, menskracht en middelen beschikbaar stellen en samenwerken aan de realisatie van het Art Park of Energy.