NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Wel of geen hoogwaardig OV door Lunetten?

Het BOL en enkele bewoners van Lunetten hebben nauw contact met de omgevingsmanager MIRT verkenning OV en wonen. Zij zijn maandag 12 september 2022 naar de inloopsessie geweest in het kader van de MIRT verkenning OV en wonen en hebben verschillende mensen uitgebreid gesproken.
Daarna is door hen een reactie ingediend, onder meer op basis van de omgevingsvisie, en de twee amendementen van de gemeenteraad. (zie een eerder bericht hierover op deze website). Die zienswijze gaat, evenals andere ingediende zienswijzen, mee naar de bestuurders  (gemeente, provincie en rijk) van het project en naar het najaars MIRT (overleg minister en Tweede Kamer).
Medio december wordt een besluit verwacht, waarna duidelijk is welke van de onderdelen die nu zijn onderzocht verder uitgediept worden en welke niet (of in de ijskast belanden). De minister is het bevoegd gezag en neemt de beslissing.
MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.

Wat gaan de onderzoekers adviseren? Voor wat Lunetten betreft:

  • Een trambaan of andersoortig HOV-traject langs Lunetten (de Koppel) is niet rendabel voor de middellange termijn (2030/2035) zonder IC station Lunetten Koningsweg.
  • Het voorziet in  te weinig reizigers.
  • Wel is interessant om meerdere buslijnen (meerdere bestemmingen en herkomst)  via Lunetten te laten rijden waardoor er meerdere verbindingen ontstaan. Deze optie wordt interessant als we station Lunetten Koningsweg verder door ontwikkelen. Dan kun je ook vanaf Lunetten per bus richting Galgenwaard. Dit levert veel meer reizigers op.
  • Over de stations: uitbreiding  (diverse varianten) en daarmee een hoger frequentie van treinverkeer heeft effect op de gehele landelijke NS dienstregeling. Veel te complex en omvangrijk, en valt daarmee, is het advies, buiten de scope van dit MIRT-project.

Uiteraard kunnen er buiten deze verkenning ook andere aanleidingen zijn in de komende jaren om aanpassingen te doen aan de dienstregeling tussen Lunetten en USP (de Uithof), dat kan ook zonder extra infrastructurele maatregelen in Lunetten.