NieuwsThema-avond

Geslaagd verkiezingsdebat

Op een aantal stellingen kon gestemd worden
Op een aantal stellingen kon gestemd worden

Het mocht dan voorjaarsvakantie zijn, de zaal zat vol tijdens het 4e door het BOL georganiseerde verkiezingsdebat. Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen gingen 14 lijsttrekkers/woordvoerders met elkaar en de zaal in debat over drie voor Lunetten belangrijke thema’s en kon er gestemd worden op daaraan gekoppelde stellingen.

Thema Voorzieningen

Voorzitter van het BOL Hein van Kruijsdijk leidde het eerste thema Voorzieningen in. Niet alleen de gevolgen van het vernieuwend welzijn voor buurthuis de Musketon kwamen aan de orde, er werd ook aandacht gevraagd voor de openbare ruimte, die hard aan een opknapbeurt toe is.

De woordvoerders van de collegepartijen geven toe dat de uitvoering van het vernieuwend welzijn niet overal goed heeft uitgepakt. Sociaal beheer moet, daar waar nodig, terugkomen.
Op de opmerking van de VVD, dat vrijwilligers door alle bureaucratie afhaken, wordt door mensen in de zaal instemmend gereageerd. Uit de zaal komt ook de opmerking dat een lange termijnvisie gemist wordt. Eerst een voorziening afbreken terwijl er straks door de overgang van AWBZ naar Wmo weer meer behoefte aan is.
D66 vindt dat er meer geld moet komen voor het onderhoud de openbare ruimte in Lunetten. Er zou een apart budget voor moeten komen.

Thema Zorg Dichtbij
Dit thema werd ingeleid door Trudy van den Berg, directeur van het Wijkgezondheidscentrum Lunetten. Ze maakt zich zorgen over de kwetsbare groepen in de wijk, over vergrijzing en vereenzaming. De bezuinigingen op de GGZ en de overgang van de AWBZ naar de Wmo voorspellen niet veel goeds. Wie gaat straks de zorg bieden? Er zijn mensen, die door de bezuinigingen tussen de wal en het schip dreigen te raken. Ook de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn een bron van zorg. Buurtteams, een nieuwe trend, kunnen niet alle problemen oplossen. Zorgvuldigheid bij aanbesteding is geboden en vooral: voer alle bezuinigingen niet tegelijk uit.

Ook de politieke partijen maken zich zorgen. Volgens de ChristenUnie kunnen we als gemeente niet de landelijke bezuinigingen compenseren. Er moet meer maatwerk geleverd gaan worden. De PvdA stelt dat mensen die recht hebben op zorg die ook krijgen. Maar wanneer heb je straks nog recht op zorg? Student & Starter weet zeker dat studenten eenzame ouderen willen bezoeken. Maak daar gebruik van!
De Ouderenpartij Utrecht wil een aparte wethouder voor ouderen. Verder gaat er te veel geld naar externe inhuur, geld dat beter gebruikt kan worden hulp aan kwetsbare bewoners. Ons Utrecht is van mening dat er helemaal niet bezuinigd hoeft te worden op de zorg. Het is een kwestie van keuzes. Stop met de aanleg van nog meer fietspaden. GroenLinks stelt voor eventueel de OZB te verhogen, de VVD wil verspilling in de zorg tegengaan.
De zaal maakt zich zorgen omdat de indicaties gaan veranderen. Daarnaast is 40% van de mantelzorgers al overbelast. Buurtteams kunnen nooit alle zorg vervangen.
Iemand uit de zaal heeft geen vertrouwen in de komende veranderingen. Ze merkt op dat met de veranderingen in de Musketon “het tafelkleed onder het servies is weggetrokken”. Vertrouwde gezichten vielen weg en dat is niet goed voor kwetsbare bewoners. Ook uit de zaal geluiden over de fraude in de zorg en met het PGB.

Een volle zaal tijdens het verkiezingsdebat op 19 februari
Een volle zaal tijdens het verkiezingsdebat op 19 februari

Thema Lucht & Geluid
Inleider Peter Quaak van Laat Lunetten Niet Stikken benadrukt maar weer eens dat Lunetten, ingeklemd tussen (snel)wegen en spoor, te maken heeft met veel luchtvervuiling en geluidsoverlast. Zijn de normen wel voldoende en wie controleert ze?

De SP verwijt de collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 in een uitgedeelde folder dat Rijkswaterstaat grond kon kopen van UW Groen langs de Nieuwe Houtenseweg voor de uitbreiding van de A27. Volgens GroenLinks is dat onjuist. Het UW bedrijf moest vanwege de bezuinigingen grond verkopen. De grond naast de bak is en blijft van de gemeente. Het wijkinitiatief A Living Wall wordt geprezen en verdient steun. De meeste partijen zijn tegen verbreding en voor een 80 km zone.
De hoogste score van de applausmeter na afloop van het debat is voor Nicole van Gemert van de SP.

Het persbericht
De flyer
Artikel in Dichtbij
Artikel in AD/UN
Artikel in Stadsblad
Item in Nieuwsuur van zaterdag15 maart 2014. Spectaculaire opkomst van ouderenpartijen. Beelden vanuit de Musketon vanaf 24’41”
De verkiezingsuitslag. Op pag. 28-29 de opkomst en de uitslag in Zuid