NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Herinrichting ’t Goylaan

't Goylaan heringerichtHet Definitief Ontwerp (DO) herinrichting van ‘t Goylaan is op 10 november jl. vastgesteld door het college van B&W. Dat betekent dat gestart kan worden met de uitwerking van het DO naar het bestek en met de aanbesteding. In het begin van 2016 worden de werkzaamheden gegund aan een aannemer. De werkzaamheden zullen volgens planning starten in de week na de Pasen (27 en 28 maart 2016). De herinrichting moet uiterlijk 1 oktober 2016 gereed zijn.
Voor het Definitief Ontwerp en de toelichting bij het ontwerp willen wij u verwijzen naar de website www.utrecht.nl/tgoylaan. Hier zullen de documenten binnenkort beschikbaar zijn.
Mocht u nog vragen hebben over het project dan kunt u een e-mail sturen naar tgoylaan@utrecht.nl

Bron: Gemeente Utrecht, afd. Milieu & Mobiliteit