Nieuws

Nieuwsbericht modernisering Musketon

Nieuwsbericht Modernisering Musketon

 

mei 2022

 

Beste meedenkers en gebruikers van Buurtcentrum de Musketon


Wat na Pasen was toegezegd, is net voor Pinksteren geworden: Het verschijnen van de Nieuwsbrief over de Modernisering van de Musketon.

Een uitgave van de Gemeente Utrecht, met medewerking van de beoogde huurders en Samen Musketon.

Je treft deze aan als bijlage.

Het meest belangrijke feit om te melden is dat het moderniseringsproces enorm vertraagd is en wordt.

Nog steeds niet duidelijk is of het Gezondheidscentrum wel naar de Musketon komt. Overleg met de Gemeente vraagt veel tijd.

Ondertussen ligt het overleg van Samen Musketon met Welzijn en met de andere beoogde huurders en dus ook met jullie , stil.

Zeer frustrerend.

We realiseren ons dat vertraging ook uitstel betekent van het opknappen en duurzaam maken van het gebouw.

In overleg met Welzijn en Stadsbedrijven hebben we kunnen afspreken dat uitstel niet mag leiden tot afbraak; wat kapot is, moet hersteld en niet uitgesteld.

Toezeggingen zijn gedaan.

Laten we er met z’n allen en samen voor zorgen dat het Buurtcentrum een plek is , blijft en wordt waar het voor iedereen goed toeven is.

 

Met vragen, opmerkingen en adviezen kun je natuurlijk bij ons terecht.

Samenmusketon@gmail.com is ons mailadres.

 

Hein, Inge, Alfred en Lous

 

Link naar nieuwsbrief gemeente: Nieuwsbrief De Musketon mei 2022