Nieuws

In memoriam TIES BRESSERS

Afgelopen woensdag 27 april is na een kort verblijf in het ziekenhuis onze penningmeester van het BOL overleden.

Ties was een wijs man. Hij hield van schaken, harinkjes happen, woordgrappen, mensen om zich heen, natuurfilms en sportprogramma’s. Hij klaagde nooit over het feit dat hij altijd in een elektrische rolstoel zat (met robotarm), nooit over zijn gezondheid en hij stelde het op prijs om niet betutteld te worden. Gewoon, man en paard noemen.

Hij was in de wijk een veel en graag geziene vrijwilliger: meer dan 15 jaar penningmeester van het Bewoners Overleg Lunetten BOL, als ontwerper van de poster voor de kerstmarkt op de stadsboerderij. Hij was aktief in de wijk met het rolstoeldansen, hij was financieel adviseur bij het Buurtteam en bood ondersteuning aan mensen met PC-problemen namens de Vereniging Netwerk Lunetten VNL. Verder was hij aktief in de belangenvereniging van mensen met dezelfde spierziekte als hij en reisde daarvoor door het land. De laatste jaren was hij ook penningmeester-adviseur van het Knooppunt.

Bovenal hield hij van zijn vrouw, zijn dochter en was hij apetrots op zijn kleinkinderen.

Hij zal zeer gemist worden door allen uit Lunetten.

Wij wensen Susan, Helen en alle familie en betrokkenen veel sterkte.


Ties’ uitvaart vindt aanstaande woensdag 4 mei op begraafplaats Tolsteeg plaats, van 11.00 tot plm. 14.30 uur. Als je wilt kun je nog even afscheid van hem nemen bij hem thuis, Twente 130, op maandag tussen 16.00 en 19.00 uur.