Nieuws

Omgevingsvisie Lunetten

Afgelopen half jaar heeft een groot aantal Lunettenaren deelgenomen aan workshops over o.a. wonen, werken, ontmoeten, groen en duurzaamheid. Samen met resultaten van een kunstenaarsproject in de wijk (Parti-art) met o.a. de Praatpaal en de Buurtfotograaf heeft dit veel ideeën en wensen opgeleverd. Vanuit die opbrengst is een Omgevingsvisie Lunetten geschreven. Het concept is klaar om voor te leggen aan de wijk.
Dit gaat gebeuren op 15 september tijdens de Wijkdag Lunetten. Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan mensen van de gemeente met een kraam in het winkelcentrum Lunetten.
En in het Lunetwerkcafé is meer te zien; daar worden naast de concept omgevingsvisie, de kaart van de toekomst van Lunetten en de drie ambities gepresenteerd. Met bezoekers van de wijkdag wordt gepraat over de conceptversie van het toekomstplan dat we samen met hun wijkgenoten en andere betrokkenen uit Lunetten hebben gemaakt. Er wordt gevraagd of bewoners nog iets missen in deze visie en in de ambities die daar in staan.
Meer informatie over dit participatieproces en de beeldverslagen van de workshops vindt u online

Voor vragen of opmerkingen van wijkbewoners is er een speciaal e-mailadres: omgevingsvisielunetten@utrecht.nl