NieuwsThema-avond

Wijkavond – Lunetten 2006

WIJKAVOND op dinsdagavond 7 februari 2006
20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in De Musketon, te Lunetten, Utrecht


welkom, klik en LEES DE BRIEF AAN ALLE BEWONERS in een aparte WEBPAGINA

 • of LEES DE (mogelijke) ONDERDELEN VAN HET PROGRAMMA
 • en de REGELS DIE GELDEN VOOR DEELNEMERS
 • bekijk tot slot HET AFFICHE HELEMAAL ONDERAAN DE PAGINA

Gang van zaken tot nu toe:Wensenlijst met uw wensen van de vorige wijkavond dinsdag 7 juni 2005 is naar de politiek gestuurd.
Alle antwoorden zijn verwerkt in een zogenaamd PDF bestand en hier te downloaden…

klik en DOWNLOAD HIER de finale versie van de Partijreacties als PDF bestand


Tekst INFORMATIEVEL

Mogelijke onderwerpen en Regels voor deelnemers

versie dinsdag 7 februari 13:45 uur (concept)

INFORMATIE VEL
Wijkavond BOL op dinsdagavond 7 februari 2006, 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
in De Musketon, te Lunetten, Utrecht

Wensenlijst met uw wensen van de vorige wijkavond dinsdag 7 juni 2005 is naar de politiek gestuurd. Alle antwoorden zijn verwerkt in een zogenaamd PDF bestand en staan op www.lunetten.nl/bol/wijkavond

Onderwerpen

Mogelijke op te lossen onderwerpen op de BOL Wijkavond dinsdag 7 feb 2006

CLUSTER 1:

VERKEER EN BEBOUWING

In huis-aan-huis uitnodiging genoemde voorbeeldonderwerpen: Oversteekplaatsen | Uitritten | Busverbindingen | Fietsers | Rolstoelgebruikers | Verbetering Furkaplateau | Nieuw station | Eerlijke berekening WOZ waarden

Uitgelicht:

1.1
Woningprijzen en vraag naar woningen.
De hoge huren en koopsommen in Lunetten maken het voor starters onmogelijk in Lunetten te gaan wonen.
Stel: Woningen in Lunetten moeten voor iedereen betaalbaar zijn
Stel: Het aanbod moet divers zijn, ook voor de hogere inkomens (doorstroommogelijkheden).
Stel: Het aanbod moet aansluiten op de toekomstige vraag.

1.2a
Verkeer in de wijk
Er bestaan een aantal gevaarlijke verkeersplekken in de wijk. Dat kan beter.
Stel: Na inventarisatie met bewoners en gemeente en na kijken elders in het land dient het aantal gevaarlijke situaties in de komende twee jaren gehalveerd te worden.

1.2b
Verkeer lokaal en interlokaal
Stel: Een directe busverbinding tussen Lunetten en de Uithof is noodzakelijk en zal binnen twee jaar operationeel zijn.
Stel: Snel openheid over de toekomst van de sporendriehoek

1.3
Verandering van Furkaplateau
De visie Furkaplateau is nog niet vastgesteld door B&W.
Stel: Bewoners hebben -na vele jaren onduidelijkheid en afhouden- recht op duidelijkheid over lopende knelpunten op financieel, inhoudelijk en faseringstechnische aard.
Stel: De bewoners hebben (ook) recht op inspraak en medezeggenschap op de plannen van gemeente en Pro-Rail.
Nieuw “basisnet” vervoer gevaarlijke stoffen
Stel: Een nieuw basisnet is van kracht. Dan kan van een ontwikkeling van de sporendriehoek geen sprake zijn. Die ligt dan immers in de gevarenzone.

1.4
Manier van vaststellingen WOZ waardes
Bij de vaststelling van de meest recente WOZ waardes was er sprake van onverklaarbare differentiaties.
Stel: In de toekomst worden de WOZ waardes volgens een duidelijke, inzichtelijke en eerlijke manier vastgesteld.

CLUSTER 2:

LEEFKLIMAAT EN VOORZIENINGEN

Voorbeeldonderwerpen: Groenvoorzieningen uitbreiden | Luchtkwaliteit | Geluidsbelasting
Ruimtes voor jongeren | Sportvelden | Parkeertarieven in overdekte garages

2.1
Luchtvervuiling
Door zijn ligging is Lunetten extra getroffen voor uitstoot door auto’s.
Stel: Alle nadelige effecten van luchtverontreiniging in Lunetten worden teruggedrongen.
Stel: Vervuiling door auto’s (stikstofoxides en fijnstof) wordt wordt gemeten en indien te hoog bestreden.
Technisch:
Stel: De normen genoemd in GVVP en het amendement GVVP deel twee dienen ook omgezet te worden naar Lunetten niveau.
Stel: Als er overschrijdingen zijn, worden ze binnen twee jaar teruggedrongen.

2.2
Omgevingslawaai
Stel: De normen van de tweede wet op de geluidshinder moeten in heel Lunetten gelden. Dit betekent een ophoging van de roze schermen, en voorzieningen tegen treinlawaai. Ook moet er gemeten blijven worden.
Stel: De snelwegen A12 en de A27 worden niet alleen verbreed maar ook ingetunneld binnen tien jaar.
Stel: Strenge en consequente (lik op stuk) aanpak van overlast door jongeren (geluid) is noodzakelijk.

2.3
Ruimte(s) (voorzieningen) voor jongeren
Stel: Voorzieningen voor ‘oudere jongeren’ (tot 18 jaar) worden snel op peil gebracht worden.
Stel: Extra middelen (jargon voor geld red.) voor voorzieningen, bijvoorbeeld door verandering in de opdracht aan de wwo (red ??).
Jeugd loopt meestal tot 12 jaar. Dat is helder. Daarboven worden in Nederland mensen van 12 tot 40 jongeren genoemd. Voor jongeren vanaf 18 jaar is in de stad genoeg te doen. Voor jeugd tot 12 zijn relatief veel activiteiten in de wijk.
Stel: Meer voorzieningen voor jongeren van 12 tot 18.
Stel: Het begrip Jongere en Oudere Jongeren dient nader gedefinieerd.

2.4
Fort Luna
Stel: Bouwspeeltuin Fort Luna wordt in stand gehouden, opgeknapt en verbeterd en daarna steeds goed onderhouden.
Stel: Bij dat onderhoud worden – waar mogelijk – vrijwilligers uit de wijk ingezet.

2.5
Cultuur
Stel: Eens per jaar een festival in en rondom de Musketon

CLUSTER 3:

REGELGEVING, TOEZICHT EN ONDERHOUD

Voorbeeld onderwerpen: Actie tegen bekladders | Lastige jongeren | Fout parkeren | Overlast honden | Straatverlichting | Verzakking stoepen | Grachten schoon | Afval en vuil op straat

Uitgelicht:

In en langs de Grachten van Lunetten
Toelichting: De grachten in Lunetten zijn vaak ernstig vervuild door zwerf- en ander vuil. De buitenruimte kent vooral in het centrum veel vervuiling.
Stel: De buitenruimte, met name de grachten, moeten meer en beter worden schoongemaakt
Stel: Hiervoor moet een meetbare en specifieke norm voor worden opgesteld, waarop betrokkenen (HDSR en RHD) direct aanspreekbaar zijn. De huidige normen fungeren op piekpunten onvoldoende. Wellicht kan een deel van het budget overgeheveld worden naar wijkbureau of bewoners.
Stel: Aanpakken achterstallig onderhoud bestrating en verzakking tussen nu en 2010

Regels voor deelname

bij ingang zaal Wijkavond
in Engelse Lagerhuis stijl

dinsdag 7 feb 2006 – Lunetten

 • Badges met voornamen met stift bij ingang (bijnaam mag)
 • Vrije stoelkeuze
 • Gratis koffie en thee (zelfbediening)
 • Ononderbroken spreektijd per aanwezige partij:
  Twee maal een minuut;
  1 maal als eerste – volgens lijst affiche – en
  1 maal als tweede uit hoge hoed
 • Programma kent strakke indeling en exact toegemeten tijd per onderwerp c.q. oplossing
 • Doel van de avond is het vinden van oplossingen

DISCLAIMER
NB Dit overzicht is niet volledig en in conceptfase. Het definitieve programma wordt om 20.00 uur op de avond zelf vastgesteld. Bovendien kunnen er aan deze publicatie en de manier waarop op geen enkele manier rechten aan worden ontleend.
Ook vertegenwoordigen de gestelde zaken niet de mening van het BOL.
DANK VOOR UW KOMST
TOT BIJ DE VOLGENDE WIJKAVOND

ORGANISATIE:

IN SAMENWERKING MET :

 • PORTES, MUSKETON
  www.portes.nl
 • VNL, NETWERK LUNETTEN
  EN OMROEP LUNETTEN
  makers van www.lunetten.nl
 • zie ook www.lunetten.nl/omroep

Dagboek van de Redactie van de Wijkavond:

Donderdag 2 2 2006:

LUNETTEN – Er wordt thans hard gewerkt aan het samenstellen van de onderwerpen.
Dat gebeurt door een redactie van vier deskundigen in en rond het BOL die,
aan de hand van de beantwoordde vragen, een serie onderwerpen
samenstelt. Vervolgens wordt een set instructies
samengesteld voor deelnemers aan de avond.

Zondagnacht 5 2 2006:

LUNETTEN – De onderwerpen zijn uitgelicht, uitgewerkt, zo helder mogelijk gesteld en online geplaatst,
als ook de regels voor deelname aan de Wijkavond.

Dinsdagmiddag 7 2 2006 – 1345 uur

Onderwerpen bijgewerkt en hier en daar na redactie vergadering een onderwerp of stelling toegevoegd.


DISCLAIMER
NB Dit overzicht is niet volledig en in conceptfase. Het definitieve programma wordt om 20.00 uur op de avond zelf vastgesteld. Bovendien kunnen er aan deze publicatie en de manier waarop op geen enkele manier rechten aan worden ontleend.
Ook vertegenwoordigen de gestelde zaken niet de mening van het BOL.
Diverse aanvullingen en verbeteringen zullen de komende dagen worden nog aangebracht.
Volgt u deze pagina, dit dagboek en het andere nieuws over deze avond.

 

Het Affiche: