GroenNieuws

Baggeren sloten

In park De Koppel wordt de komende weken een aantal sloten gebaggerd. Die gebeurt via een zuigsysteem naar een depot in het werkgebied. Omdat de kwaliteit van het slib goed is, hoeft het niet te worden afgevoerd. Het slib bezinkt in het depot en het water dat eruit komt vloeit via het grondwater weer terug in de watergangen. Hiermee wordt werkverkeer voor een belangrijk deel voorkomen.
Slibdepot in park De KoppelEr wordt een rechthoekige kuil gegraven. De grond, die hieruit komt wordt als wal rondom de kuil gelegd. De diepte van de kuil is ongeveer gelijk aan de te verwachten hoeveelheid slib. Als het slib bezonken is, wordt de rest van de wal over het terrein verspreid en alles opnieuw ingezaaid.

locatie: In het weiland van de koeien bij de ingang van het park bij het speelveldje aan Tirol, tegen de bosrand aan.