NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Bekendmaking tracébesluit

Vandaag is het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht bekend gemaakt. Het tracébesluit ligt van 19 januari tot en met 2 maart 2017 ter inzage.

Voor belanghebbenden, die vragen hebben over de beantwoording van hun zienswijze en/of over de wijzigingen in het tracébesluit organiseert Rijkswaterstaat een aantal vragenuren. Tijdens deze vragenuren kunt u een-op-een met een projectmedewerker in gesprek. De vragenuren vinden plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. Voor de bespreking van uw vragen tijdens het vragenuur, verzoekt Rijkswaterstaat om u vooraf aan te melden. U kunt uw aanmelding en vraag sturen aan: ring.utrecht@rws.nl. De vragenuur in Zuid is op donderdag 26 januari in het Wijkbureau aan de ’t Goylaan.