NieuwsThema-avond

Bijzondere wijkavond 3 februari 2010

Bron: www.lunetten.nl (auteur Sjef van Hoof)

Woensdagavond 3 februari organiseerde het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) een bijzondere wijkavond. Deze stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Alle 12 kandidaatpartijen gaven uiteindelijk acte de presence in de Musketon en discussieerden over vier thema’s: openbare ruimte, welzijn en voorzieningen, milieu en leefomgeving en veiligheid. Het was met name het thema milieu en leefomgeving dat bij de naar schatting 150 aanwezige bezoekers tot discussie leidde. Uiteindelijk ondertekenden 7 van de 12 partijen het convenant dat door het burgerinitiatief Lucht en Geluid was opgesteld tegen de uitbreidingsplannen van de A27 en de A12.

Lunetten het lelijke eendje?
Aan het begin van de avond vroeg avondvoorzitter Cees Grimbergen zich af of Lunetten het lelijke eendje van Utrecht was. “Lunetten is het best bewaarde geheim van Utrecht”, was een van de reacties vanuit de zaal. In een korte voorstelronde werden de 12 (!) deelnemers aan het debat voorgesteld, waarbij ook de nieuwe partijen Trots op Nederland, de Groenen, Partij Vrij Utrecht en de Partij van de Eenvoud de gelegenheid kregen zich aan de kiezer voor te stellen.

Kosten van zwerfvuilaanpak stijgen
Het BOL had veel werk gemaakt van de voorbereidingen. Er was gekozen voor een variant waarbij 2 partij vertegenwoordigers bij ieder onderwerp het spits afbeten en daarna konden andere partijen en mensen uit de zaal reageren. Het eerste onderwerp dat op de agenda stond was de openbare ruimte. Daarover kruisten Rinda den Besten van de PvdA en Marry Moss van Groen Links met elkaar de verbale degens. Moss wreef den Besten aan dat de PvdA vanwege bezuinigingen de milieupunten heeft afgeschaft terwijl er langs andere wegen meer geld wordt uitgegeven. Den Besten vindt dat het mogelijk is het groen in de openbare ruimte efficienter te beheren. De kosten in de gemeente om het zwerfvuil aan te pakken zijn gestegen van 5 tot 10 miljoen Euro. Dat kan zo niet doorgaan, mensen moeten zelf in actie komen in de wijk, ook in Lunetten.

Portes en de strijkstok
Het tweede thema was welzijn en voorzieningen. Het lot wees Chris Baerveldt van de SP en Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht aan om met elkaar in debat te gaan. De belangrijkste tegenstelling tussen beide partijen was dat Oldenborg ook in Lunetten naar vraaggestuurd welzijnswerk wil en dat de SP zich afvraagt waarom er op welzijnswerk bezuinigd wordt als er 12 miljoen Euro wordt uitgetrokken voor de uitbouw van de schouwburg. Vanuit de zaal werd de vraag gesteld: blijft er bij welzijnsorganisatie Portes niet teveel aan de strijkstok hangen?

Overkapping van de A27
Als derde volgde het agendapunt waar door veel aanwezigen met spanning naar werd uitgezien: milieu en leefomgeving. Arjan Kleuver van D’66 en Dick Hoek van het CDA traden daarbij met elkaar in debat. Dick Hoek stelde: je ontkomt er niet aan om te kiezen waar het extra verkeer naartoe moet. Verbreding van de A27 is de minst slechte oplossing van de alternatieven die ter tafel zijn geweest. Opvallend was de beweging die het CDA maakte op het Ring Utrecht dossier. In de voorbereidingsronde had de partij nog “Nee” geantwoord op de vraag of de overkapping van de weg er moet komen. Nu zei Hoek: “Wel doe ik hier een harde toezegging: verbreding van de wegen is alleen acceptabel als de luchtkwaliteit en geluidshinder in de wijk minstens op hetzelfde niveau blijven en zo mogelijk verbeteren. Overkapping is waarschijnlijk de enige mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen.”

Het convenant voor de kracht van Utrecht
John Buitink van het burgerinitiatief “Laat Lunetten niet Stikken” vroeg vervolgens aan de aanwezige politici of ze het convenant van de actiegroep wilden ondertekenen. Zeven van de twaalf partijen deden die toezegging, Christenunie, CDA, VVD en PvdA (en TON) wilden dat niet doen. Maarten de Vries van de Christenunie: “De kracht van Utrecht heeft veel goede onderdelen, maar we kunnen ze niet voor de volle 100% ondersteunen”. Dick Hoek (CDA) als het autoverkeer met 30% toeneemt in de toekomst, kan ik geen garanties afgeven hoe we daar mee om gaan. Er is al een besluit genomen door de Minister, maar we willen best delen van de Kracht van Utrecht overnemen. Ingrid de Bondt van de VVD: “In de kracht van Utrecht wordt autorijden alleen voor de rijken en dat willen we niet. Wie ieder jaar 10000 kilometer in de spits moet rijden vanwege werk zou dan 1800 Euro spitsheffing moeten betalen, dat kan helemaal niet. Rinda den Besten van de PvdA: wij zijn er niet zeker van dat 17000 mensen de auto kunnen laten staan zoals in het plan verwoord is, daarom gaan we niet tekenen. We willen wel een garantie afgeven dat de luchtkwaliteit niet verslechtert.

Peuterastma
De in de zaal aanwezige Peter Ras deed een emotioneel beroep op de politici: Mijn zoontje heeft peuterastma, in Lunetten zijn er steeds meer kinderen die peuterastma hebben. Kinderen zijn toch belangrijker dan auto’s? De in de zaal aanwezige Jan Korff de Gids van de Vrienden van Amelisweerd probeerde de politici over te halen om de Amsterdamse proef voor spitsmijden (een beloning voor wie de spits mijdt) ook in Utrecht uit te voeren. Dan zul je zie dat het autoverkeer is terug te dringen.

Veiligheid
Over het laatste onderwerp veiligheid kregen Ingrid de Bondt van de VVD en Maarten  de Vries van de Christenunie het woord. De Bondt vindt veiligheid een van de kerntaken van de overheid. Daarom wil haar partij zich hard maken voor meer toezichthouders en het mogelijk maken van samenscholingsverboden en winkelverboden. De Christenunie was het in grote lijnen daar mee eens.

Het laatste woord van de avond was voor Hein van Kruysdijk, voorzitter van het BOL. Lunetten mag dan wel een dorp zijn, het is wel een dorp met stadse problemen.