LeefbaarheidNieuws

Bingo en de BHV

Als ik straks Bedrijfshulpverlening (BHV) moet gaan regelen dan stop ik ermee!. De organisator van de bingoavonden in de Musketon was duidelijk overvallen door de nieuwe voorwaarden, die gesteld worden aan het gebruik van ruimtes in de Musketon. En hij niet alleen. Ongeveer 40 gebruikers waren gisteren afgekomen op de bijeenkomst, waarin de UtrechtseVastgoed Organisatie uitleg zou komen geven over de veranderingen sinds 1 augustus. Er zijn nu 2 organisaties, die iets te zeggen hebben over de Musketon. De UVO gaat over het technisch beheer (onderhoud) en het gebruik van de ruimtes en Vooruit (voorheen Portes) is verantwoordelijk voor het sociaal beheer, aanspreekpunt, bemensing van de bar.

Namens de UVO waren Frits Velthuijs en Jessica Kempen aanwezig om vragen te beantwoorden en de onrust weg te nemen. Hete hangijzers waren de telefonische bereikbaarheid (de vaste telefoon is afgesloten), de veiligheid, de voorwaarden, die aan huurders en gebruikers worden gesteld en de slechte schoonmaak, met name van de toiletten.

Met sommige gebruikers bleek niet te zijn gecommuniceerd over de veranderingen. Er was onduidelijkheid over bij wie men met vragen terecht kon. Mark Verhoef, die namens Vooruit inging op een aantal praktische vragen (wie haalt nu de theaterzaal leeg) benadrukte dat samen met vrijwilligers gezocht moet gaan worden naar oplossingen.

Maar uiteindelijk draaide alles toch om de roep op terugkeer van meer sociaal beheer. Waar zoveel verschillende gebruikersgroepen samen komen is het belangrijk dat zich men veilig voelt. En wil je gewoon kunnen vergaderen zonder je druk te maken over de vraag of er wel een BHV-er in het pand aanwezig is.

UVO en Vooruit komen over 4 weken terug met antwoorden op de gestelde vragen en voorgestelde oplossingen.