GroenNieuws

Enquête Groen Ontwikkelplan Lunetten

De werkgroep Groen Ontwikkelplan Lunetten roept bewoners op mee te doen aan een wandel-enquête. Het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) is een initiatief van de Werkgroep Groen van Buurtbudgetten en de Natuurgroep Lunetten. Een plan waarin bewoners en ondernemers van Lunetten, samen met de gemeente, het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven aan de hand van streefbeelden.
Uitgangspunt is het uit 2004 stammende Integraal Groenplan Lunetten.
De werkgroep roept bewoners en andere belanghebbenden op mee te denken over een balans tussen recreatie enerzijds en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit anderzijds.

Doe mee met de wandel-enquête en geef vorm aan het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL).
Lunetten is een groene wijk en dat willen we ook graag zo houden. Over hoe we dat kunnen doen, willen we het graag met jou als buurtbewoner en gebruiker van het groen hebben. We hebben dus jouw input nodig en nodigen je van harte uit om mee te doen met onze wandel-enquête. Lekker naar buiten en laat weten wat jij vindt!

De highlights

  • Interactieve routekaart
  • Drie routes, elk 1 tot 1,5 uur
  • Genummerde plekken met vragen
  • Ja/nee vragen en ruimte voor wensen en ideeën
  • Looptijd: 21 maart tot 1 juni 2021

Meteen op pad? Ga dan direct naar de interactieve routekaart en lees de bijbehorende toelichting. Het handigst is als je de link naar de routekaart op je smartphone opent als je de wandeling gaat maken.
Wil je eerst meer weten? Lees dan de uitgebreide toelichting op Lunetten.nl

Input kan gestuurd worden naar gol@natuurindestad.com