NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Fietsbrug ingehesen

Vandaag is de fietsbrug over de nieuwe fietstunnel ingehesen. Wim van den Brink, geestelijk vader van de brug, mocht ter gelegenheid hiervan een lint doorknippen. De kleine plechtigheid werd bijgewoond door een aantal vertegenwoordigers van Heijmans, ProRail en het BOL.
Wim van den Brink vertegenwoordigt, samen met Lou Gast en John Buitink, het BOL in de klankbordgroep Spoorverdubbeling. Het BOL heeft altijd gepleit voor herstel van de fietsverbinding van Houten naar het Centrum via het Furkaplateau en De Wadden. Hoewel de gemeente uiteindelijk koos voor een hoofdfietsroute via de Brennerbaan, is de fietsbrug er toch gekomen.
Wim knipt lint doorDe brug kan pas in gebruik genomen worden als de herinrichting van het Furkaplateau helemaal klaar is. Nu ligt de voorlopige opgang naar perron 1 nog in de weg.
11 november gaat de nieuwe fietstunnel open. Voorlopig sluit die nog aan op het fietspad tussen de sporen. Als de tunnel onder het spoor naar Arnhem ook klaar is, volgt de aansluiting op de Laan van Maarschalkerweerd.

foto: Tjarco Tiegelaar (bouwmanager ProRail) overhandigt Wim de schaar.