GroenNieuws

Het Groen Ontwikkelplan Lunetten

Wat is het Groen Ontwikkelplan Lunetten? En wat wordt ermee beoogd.
Het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) is een initiatief van de Werkgroep Groen van Buurtbudgetten en de Natuurgroep Lunetten
Een plan waarin bewoners en ondernemers van Lunetten, samen met de gemeente het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven aan de hand van streefbeelden.
Uitgangspunt is het uit 2004 stammende Integraal Groenplan Lunetten. Daarnaast is gebruik gemaakt van
bestaande nota’s en scenario’s van overheden en de wensen en ideeën, die naar voren zijn gekomen tijdens de Burgertop Lunetten op 4 november 2017. Uit deze top kwam in 2018 de Werkgroep Groen voort.
In het plan is ruimte voor de veran
deringen in recreatief gebruik en klimaatadaptatie.
In 2021 maken Bewoners en andere belanghebbenden tijdens excursies, enquêtes, en ontmoetingen een balans op tussen recreatie en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit.
Met het GOL wordt de kwaliteit van het groen gewaarborgd en verder ontwikkeld, afgestemd op de groene waarden en de gebruikswensen. Nieuwe initiatieven of veranderingen in beheer en inrichting van de openbare ruimte worden hierop afgestemd.