Nieuws

In memoriam Wim van den Brink

Wim bij het gereedkomen van "zijn" fietsbrug op 28 oktober 2013
Wim bij het gereedkomen van “zijn” fietsbrug op 28 oktober 2013

Afgelopen woensdag, 14 januari 2015, overleed Wim van den Brink. Wim was, vooral na zijn pensionering, actief in en betrokken bij het Bewoners Overleg Lunetten. Vanuit zijn professie als architect bracht hij zijn deskundigheid in. Hij kwam met voorstellen en ontwerpen, die Lunetten leefbaarder en mooier zouden kunnen maken. Sommige daarvan hebben het nooit gehaald. Bijvoorbeeld zijn idee om over het spoor heen te bouwen een zo een stijlvolle entree van Utrecht te creëren. Hij had er zelfs een artist-impression van gemaakt.
Andere hebben de gemeente aangezet tot de uitvoering van zijn ontwerp, zoals enkele jaren terug de herinrichting van het kale en saaie voorplein van de Coppelwethe. Of ze ondersteunden wensen van bewoners en inspireerden zo de plannen tot definitieve uitvoering, zoals de fietsbrug bij het nieuwe station Lunetten. Bij de recent uitgevoerde spoorverdubbeling heeft Wim deelgenomen aan de klankbordgroep van ProRail en op die manier vorm gegeven aan de betrokkenheid van het BOL in dit project.
Wim was een markante persoonlijkheid. Volhardend, consciëntieus en met grote precisie leverde hij zijn bijdrage in en aan het BOL. In de vergaderingen en daarbuiten in allerlei ondersteunende vormen. Een hoogtepunt was het bezoek aan de Raad van State op 29 april 2011. Daar mocht Wim het beroepschrift, dat hij namens het BOL had opgesteld met betrekking tot het Tracébesluit Sporen in Utrecht, toelichten.
Hij maakte vaak zijn eigen verslagen, hield zijn eigen dossiers bij en was altijd bereid zijn eigen en soms eigenzinnige visie uit te dragen en toe te lichten. Zijn gezondheid begon hem een paar jaar geleden in de steek te laten, en dat had ook zijn weerslag op zijn bijdragen. Met steeds groter wordende inspanning en moeite heeft hij zich tot op het laatste moment ingezet. Voor ons werd dat bekroond met zijn aanwezigheid bij de viering van het gereedkomen van de fietsbrug bij het Furkaplateau. We zijn Wim zeer erkentelijk voor zijn inspanningen, op het laatst kon dat enkel nog met grote ondersteuning door Leo, die hem voortdurend terzijde stond.

We wensen Leo en allen die Wim na staan sterkte met het verlies. De fietsbrug zal ons blijvend aan hem herinneren. Wim, bedankt!

Namens allemaal, het BOL-bestuur