NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Ontwerptracébesluit A27/A12 ter inzage

De_A27_bij_Amelisweerd1Van 10 mei tot en met 20 juni liggen het Ontwerp Tracebesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) ter inzage. Het gaat om voorstellen om de snelwegen uit te breiden. Een uitwerking van de zg. voorkeursvariant van de Ring Utrecht, die in 2014 is gekozen. Tijdens die periode kan iedereen in een zienswijze kenbaar maken wat hij/zij vindt van de plannen. Pas daarna valt het definitieve besluit. Dinsdag 17 mei is er van 16.30 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst inj Aristo Zalencentrum, Brennerbaan 150.
Het OTB, het MER en andere relevante documenten zijn vanaf 10 mei te downloaden op www.platformparticipatie.nl.

Laat Lunetten Niet Stikken (LLNS) roept Lunettenaren op om de krachten te bundelen. Iedereen, die wil meelezen, meedenken en meeschrijven kan zich melden via laatlunettennietstikken@gmail.com