NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Kosten A27 hoger dan de baten

De kosten van de A27 zijn hoger dan de baten. Die conclusie is te lezen in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Alleen bij een heel hoge economische groei (meer dan 5 keer hoger dan nu het geval is) zouden de opbrengsten hoger zijn dan de baten.

 

In de MKBA zijn de kosten van verbreding van de A27 afgewogen tegen de opbrengsten. Daarbij worden alle maatschappelijke kosten zo goed mogelijk gewogen en meegenomen, dus bijvoorbeeld ook kosten door milieu effecten.
Het rapport is opgesteld door adviesbureau Decisio in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De resultaten zijn daarna nog gecontroleerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). Die onderschrijft de conclusies van het MKBA rapport. Vanwege de lage economische groei op dit moment adviseert het CPB uitstel. En een heroverweging van de 2 x 6 variant.
Helaas legt de minister dit alles naast haar neer en wil door met de 2 x 7 variant. Burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken en andere Utrechtse groepen vinden dit onverstandig en niet realistisch. Lees hier hun persbericht.
De MKBA en andere documenten zijn te vinden op de website van Verder (Mobiliteit in Midden Nederland).