LeefbaarheidThema-avond

BOL Vragen aan bewoners 2006

De uitslag per vraag:
BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft in oktober 2006 geïnventariseerd waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN

Bewoners hebben de lijst ingevuld door te bepalen hoeveel aandacht een onderwerp moet krijgen. Dat deden ze door rondjes anders zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast hebben sommigen – eventueel – per onderdeel voor hen belangrijke onderwerpen toegevoegd.

Vraag 2 Ruimtelijke ordening
Genoemde onderwerpen (gegroepeerd) bij Vraag 2f. Anders, namelijk:

· Waar blijft het café
· graag een bakker in het winkelcentrum
· Meer mogelijkheid om te eten/uitgaan
· Overdekt zwembad
· verloedering winkelcentrum door leegstaand theehuis
· wanneer is de recreatieplas over de A12 klaar

· Meer uitvalswegen
· Géén extra “ontsluitingsweg”
· verbod doorgaand autoverkeer Nieuwe Houtensew
· Nieuw meer bouwen, bestaande woningen uitbouwen

· Plek station handhaven
· Verplaatsen station

· Autoverkeer bij scholen
· Verkeer veilig rond basisscholen
· Schoolsituatie
· Rond scholen

· Furkaplateau
· Voorkomen hoogbouw Furkaplateau
· Bereikbaarheid tijdelijke schoolhuisvesting

· Parkerende autos salzburg
· Oversteek furkabaan naar dependance spits
· Parkeerhinder door shi restaurant
· oeral/karawanken
· Eifel verkeerssituatie
· Wadden doorgaande route
· Fietsoversteek naar kinderboerderij gevaarlijk
· Snelheidsovertredingen rondweg bekeuren

· Verlichting simplonbaan

· Andere partijen in de wijk bv spoorwegen

· herstellen bussluizen
· Kindvriendelijkheid verkeer
· lagere drempels, opknappen bestrating
· stevige scheiding autotoegang en autoluw/-stil
· toename parkeerprobl.:meer autoos/huis,aristo
· Rekening houden met overstekende dieren

· verkeersdrukte na verbouw scholen
· Situatie rond scholen na verbouwing
· veiligheid (auto)verkeer rondom basisscholen

· onderhoud fietspaden
· onverlichte bochten/hoeken fietspaden
· Rechtleggen stoepen en fietspaden
· Snelle fietsroutes door de wijk.
· verbeteren kwaliteit fiets/skate-routes

· goed ingerichte speelplekken voor jeugd
· goed kinderdagverblijf
· inrichting nieuw kinderdagverblijf met buitenruimte (meerdere keren genoemd)
· grotere ruimte Jolie met grote tuin erbij
· Jolie eigen aangrenzende buitenruimte
· nieuwe locatie Jolie met veel buitenruimte (meerdere keren genoemd)
· Zeker stellen van de kinderopvang in de wijk