LeefbaarheidThema-avond

BOL Vragen aan bewoners 2006

De uitslag per vraag:
BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft in oktober 2006 geïnventariseerd waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN     Bewoners hebben de lijst ingevuld door te bepalen hoeveel aandacht een onderwerp moet krijgen. Dat deden ze door rondjes anders zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast hebben sommigen – eventueel – per onderdeel voor hen belangrijke onderwerpen toegevoegd.

Vraag 4 Werk en economie
Genoemde onderwerpen (gegroepeerd) bij Vraag 4c. Anders, namelijk:

· Oprichten netwerk van zzp’ers
· meer varieteit in bedrijven aan huis
· meer ateliers en culturele werkplaatsen in de wijk
· werk voor jeugd
· winkelcentrum vergroten, evt Furkaplateau
· geen nieuwe verkeersaanzuigende bedrijven
· Uitzendbureau voor normale mensen (ipv 65+ want wijk is jong)

· Armoede

· Meer betaalbare woningen, kortere wachttijden, betere service woningcoops
· Betaalbare huurwoningen
· betaalbaarder koopwoningen
· Wonen te duur
· meer grotere en daarmee duurdere woningen
· Genoeg huurwoningen
· Wonen is het belangrijkste voor deze wijk
· Senioren erbij betrekken
· Woningen voor minder validen
· op peil houden buurt (controle woningtoewijzing)
· Stichten verpleeg- en verzorghuis lunetten

· onderhoud huurwoningen/tuinen
· meer zelfbeheer groen rond woningen