LeefbaarheidThema-avond

BOL Vragen aan bewoners 2006

De uitslag per vraag:
BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft in oktober 2006 geïnventariseerd waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN

Bewoners hebben de lijst ingevuld door te bepalen hoeveel aandacht een onderwerp moet krijgen. Dat deden ze door rondjes anders zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast hebben sommigen – eventueel – per onderdeel voor hen belangrijke onderwerpen toegevoegd.

Vraag 7 Participatie
Genoemde onderwerpen (gegroepeerd) bij Vraag 7h. Anders, namelijk:

· Gericht op mensen ipv op instituten
· Met wijkbewoners niet voor wijkbewoners
· stimuleren zelfwerkzaamheid ipv klagen
· roep mensen op zelf eens wat mee te helpen
· Wie weet een idee om een actie te doen
· Mensen laten weten wat er met voorstellen gebeurd en serieus nemen
· enquêtes zoals deze, met terugkoppeling resultaten
· Steun contact wijkraad en wijkbewoners
· Democratisch gehalte wijkraad en bol
· een platform/vereniging voor alle bewoners
· buurtbudgetten
· bekendheid hiervan vergroten