LeefbaarheidNieuws

Netwerk Lunetten – BOL Vragen aan bewoners 2006

De uitslag per vraag:

BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft in oktober 2006 geïnventariseerd waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN

Bewoners hebben de lijst ingevuld door te bepalen hoeveel aandacht een onderwerp moet krijgen. Dat deden ze door rondjes anders zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast hebben sommigen – eventueel – per onderdeel voor hen belangrijke onderwerpen toegevoegd.

Bekijk – als u wilt – het bestand met alle antwoorden per formulier:

| In EXCEL formaat | TOTAAL UITSLAG onderzoek Bewoners Lunetten 2006

Hieronder de uitslagen. Totaal aantal formulieren: 330
Aantal antwoorden:
(1 = weinig aandacht
5 = veel aandacht) Gemiddeld:
(1 = weinig aandacht
5 = veel aandacht) 1. Veiligheid 1 2 3 4 5

5.00

1a.

Cameratoezicht:

98 70 111 29 22

2.42

1b.

Huisinbraak:

12 16 82 85 135

3.95

1c.

Tasjesroof:

27 41 126 72 64

3.32

1d.

Autoinbraak:

24 30 112 80 84

3.52

1e.

Vandalisme en Overlast:

6 15 58 82 169

4.19

1f.

Preventie:

13 12 102 86 117

3.85

1g. Anders namelijk:

lees hier de gegroepeerde antwoorden van Anders namelijk:

2. Ruimtelijke Ordening 1 2 3 4 5

5.00

2a.

Diversiteit winkelcentrum:

29 26 111 85 79

3.48

2b.

Veiligheid rondweg:

17 52 123 75 63

3.35

2c.

Gevaarlijke plekken verkeer in de wijk inventariseren:

23 43 102 71 91

3.50

2d.

Ontsluiting via wegen en/of openbaar vervoer:

43 44 125 58 60

3.15

2e.

Inrichting Sporendriehoek en Furkaplateau – vinger aan de pols:

31 53 130 63 53

3.16

2f. Anders namelijk:

lees hier de gegroepeerde antwoorden van Anders namelijk:

3. Beheer en Milieu

5.00

3a.

Geluidoverlast snelweg en spoor:

24 33 96 62 115

3.64

3b.

Luchtkwaliteit:

11 21 69 60 169

4.08

3c.

Groenbeheer:

5 12 82 118 113

3.98

3d.

Onderhoud openbare ruimte:

7 12 97 122 92

3.85

3e.

Zwerfvuil:

14 17 94 95 110

3.82

3f. Anders namelijk:

lees hier de gegroepeerde antwoorden van Anders namelijk:

4. Wonen en Werk

5.00

4a.

Senioren en woningen:

37 48 177 42 26

2.92

4b.

Werkgelegenheid en wijkeconomie:

42 58 165 46 19

2.82

4c. Anders namelijk:

lees hier de gegroepeerde antwoorden van Anders namelijk:

5. Welzijn en Educatie

5.00

5a.

Voorzieningen (Fort Luna en Jongerenplekken):

12 16 100 97 105

3.81

5b.

Voorschoolse en Naschoolse opvang:

25 30 117 63 95

3.52

5c.

Programmering Musketon:

22 44 151 71 42

3.20

5d.

Cultuurfestival:

41 55 148 61 25

2.92

5e.

Ontmoetingen tussen culturen:

35 45 146 58 46

3.11

5f. Anders namelijk:

lees hier de gegroepeerde antwoorden van Anders namelijk:

6. Zorg en samenlevingsopbouw

5.00

6a.

Mensen in eenzaamheid:

12 26 130 99 63

3.53

6b.

Mensen met functiebeperking:

9 21 175 80 45

3.40

6c.

Begeleid wonen:

13 34 183 70 30

3.21

6d.

Opbouwwerk en Jongerenwerk:

8 19 156 70 77

3.57

6e. Anders namelijk:

lees hier de gegroepeerde antwoorden van Anders namelijk:

7. Participatie

5.00

7a.

Kennis maken met raadsleden / wethouders:

48 69 148 48 17

2.75

7b.

Burgerinitiatief / Recht van initiatief:

18 30 149 92 41

3.33

7c.

Leefbaarheidsbudget:

10 22 154 90 54

3.47

7d.

Wijkschouw / Wijkvisie:

18 28 164 83 37

3.28

7e.

Wijkdiscussieavonden:

16 49 178 62 25

3.09

7f.

Relatie Wijkraad, Wijkbureau en Diensten:

19 37 182 53 39

3.17

7g.

Wijknieuws / Wijkwebsite:

17 21 172 64 56

3.37

7g. Anders namelijk:

lees hier de gegroepeerde antwoorden van Anders namelijk:

 

 

 

5.00

8. Algemene suggesties, verzoeken
opmerkingen of vragen
:

lees hier de antwoorden van vraag 8