LeefbaarheidThema-avond

BOL Vragen aan bewoners 2006

De uitslag per vraag:
BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft in oktober 2006 geïnventariseerd waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN

Bewoners hebben de lijst ingevuld door te bepalen hoeveel aandacht een onderwerp moet krijgen. Dat deden ze door rondjes anders zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast hebben sommigen – eventueel – per onderdeel voor hen belangrijke onderwerpen toegevoegd.

Vraag 8 PAPIER ingekort en ongesorteerd
Genoemde onderwerpen bij Vraag 8. Vul hier in: andere thema’s, suggesties, verzoeken of opmerkingen:

· Niet praten maar doen
· Lunetten fijne en rustige wijk maar meer ziel en gezelligheid
· Markante toren of carriolion toren
· Toegankelijk stiltecentrum danwel kapel
· Gezellig koffie thee restaurant wanneer open
· Treinreis lunetten tiel ernstig bemoeilijkt per 20 12 2006
· Behoud tandarsten en boycot gezondheidscentrum
· Overlast loslopende honden
· Controle of werken in de wijk goed uitgevoerd worden
· Fitnesscentrum sportschool in de wijk
· Iets doen aan Opritjes trottoir
· Plek voor ouderen voor kaarten biljarten en gezellig zitten
· Te witte wijk
· Geen bakker
· Lastige hangjongeren ’s avond Salzburg speelplein
· Hondepoep toezicht boetes
· Wijkagent zichtbaar
· Lunetten is dorpachtige wijk laat dat zo Rustig wonen
· Scheiden en ontvaderen is kindermishandeling. Pak rechters aan
· Wijk verloederd, doe er wat aan
· Levenloop bestendig minder doorloop wijk voor alle leeftijden en inkomens
· Wijk meer rolstoel toeganglijk (stenen los en trottroir scheef)
· Geluidosverlast van veegwagens, bladblazers, groenonderhoud en bouwverkeer
· Het BOL moet doorgaan, vooral doorgaan (op z’n Barry Stevens)
· Fijnstofrisico’s, stoepen en bestrating
· Lunchroom
· Veiligheid belangrijkste
· Klantvriendelijk bij gemeente, uwv en cwi
· Hondenpoep en herrie door scooters
· Politiepost in de wijk
· Invulling ROC plek
· Huisverbouwingen
· Luchtkwaliteit en geluidoverlast een gezonde wijk
· Fout parkeren
· Tuinen simplonbaan hoek filipeinen snoeien
· Verzorgde wijk! = prettige leefbare wijk

Vraag 8 INTERNET onverkort en ongesorteerd
Genoemde onderwerpen bij Vraag 8. Vul hier in: andere thema’s, suggesties, verzoeken of opmerkingen:

Geluid snelweg ==========
IK zou graag willen dat er veel meer aandacht is voor het geluid van de snelweg. Ik denk dat dit voor heel veel mensen een zeer storende factor is en een van de belangrijkste redenen om de wijk te verlaten!

Lunetten beter benutten ==========
Goed initiatief! Ik vraag me af of er al een actief beleid is tav het meedenken en meebepalen door de bewoners (de BOL) in de bestemming van de Lunetten in het Beatrix park. De naamgevers van de wijk, spelen bij de bewoners slechts een heel beperkte rol in de beleving van de wijk. Simpel gezegd de bewoners hebben er geen reet aan….Slechts een handjevol padvinders maken gebruik van dit stuk verwaarloosde historie. Daar moet toch meer uit halen en mee te doen zijn met dit potentieel. ALLE inwoners van Lunetten zouden hiervan moeten kunnen gaan genieten…. Wat te denken van openstelling en onderdeel maken van het park en dan een Openlucht theater ervan maken voor zomerconcerten en een cultuurfestival bv…..

Divers ==========
Voor 30- en 65+ worden wel dingen gedaan, maar voor de tussengeneratie, de 30-ers, 40-ers, 50-ers is er zo weinig, niet alleen in de avond, maar ook overdag en de vakantietijd. Betreft de veiligheidssituatie: er zijn bij een aantal huizen achter bij de schuurtjes onveilige situaties doordat er nog steeds geen verlichting is; de woningbouwvereniging vind dat de bewoners maar zelf moeten betalen, maar die kunnen dat vaak niet. Losliggende stoeptegels, zwerfvuil, oud-papierbakken die overvol worden gepropt en vernield zijn en zelfs na een telefoontje dat ook blijven. Bewegwijzing is slecht voor fietsers en voetgangers, je mag wel een loep hebben om die bordjes te kunnen lezen, en niet iedere fietser/voetganger komt langs die mooie paal aan de straat voor auto’s ! Als er aan de weg wordt gewerkt, dan is er voor de auto’s soms nog wel tijdig een omleidingsroute aangegegeven, maar als fietser of voetganger moet je maar zien hoe je er komt.

Postcode ==========
Mijn postcode wordt op het papieren formulier wel gevraagd, maar hier niet. Lijkt me bij een enquete als deze erg relevant. Mijn postcode is: 3524SP

Compliment ==========
Prima initiatief !

Proactief en gelijke aanpak wijken ==========
Geen reactief beleid voeren in de wijk maar een proactief beleid en visie. Dit geldt voor alle facetten die een prettig wonen in een mooie wijk mogelijk maken. Met als uiteindelijk doel prettiger wonen in een nog mooiere wijk van een centraal gelegen en economisch belangrijke stad. Dus er mag geen onderscheid zijn in de benadering ( in de breedste zin) van een wijk als Lunneten en bv Rijnsweerd.

Rol BOL ==========
Hoewel ik deze enquete heb ingevuld, zie ik het BOL niet als mijn vertegenwoordiger in Lunetten. Wie heeft besloten dat het BOL namens mag optreden? Ik in ieder geval niet, want mij is nooit iets gevraagd en ik heb nooit voor het BOL gestemd maar wel voor een politieke partij..

Honden ==========
veel te weinig toezicht op loslopende honden

Bakker ==========
Wij zouden graag een bakker in het winkelcentrum willen hebben

Verschil wijken ==========
Krijgt Lunetten evenveel voor elkaar in de gemeente als andere wijken? Lunetten krijgt vaak het stempel ‘groene wijk’ waar mensen zelf worden aangespoord hun verantwoordelijkheden te nemen, terwijl het elders (vooral in zgn. achterstandswijken) achter hun wordt aangebracht (vb. vuurwerk opruimen in Zuilen: dit hoort de bewoner gewoon zelf te doen!). Als er verschillen zijn in ‘service’ zijn, zou ik dan ook graag terugzien op mijn belastingaanslag: die zou best omlaag kunnen als mijn wijk de gemeente minder kost dan een andere.

==========
mijn postcode is 3524 GJ.

Luchtkwaliteit ==========
vooral aandacht aan luchtkwaliteit is erg slecht: ga een keer nauwkeurig meten! (evt. zelf iom TNO, want politiek zal dat niet willen!) Voordeel: dan krijg je echt een onafhankelijk onderzoek. Indien hulp gewenst is om dit van de grond te krijgen doe ik graag mee.

Aanpak ==========
Meer aandacht en geld voor activiteiten, minder voor overleg en bureaucratie

Veilig fietsten ==========
maatregelen nemen voor de veiligheid fietsende basisscholieren naar het Zwarte Woud

Ontsluiting weg en openbaar vervoer apart ==========
Ik had onderwerp 2d graag uitgesplitst gezien; ik ben VOOR Openbaar Vervoer, naar behoefte van de wijk. TEGEN verdere ontsluiting van de wijk voor auto’s; het feit dat er geen doorgaande wegen door Lunetten zijn, maakt de wijk juist zo aantrekkelijk!

Aanpak ==========
Bewonersoverleg in deelwijk frequent (2 maal per jaar b.v.) informeren over belangrijke zaken/beslissingen die de deelwijk raken

Lucht en groen ==========
svp ook aandacht voor het luchtruim boven Lunetten (vliegverkeer), groenbeleving

Onderhoud wegen ==========
Onderhoud verhard oppervlak laat naar mijn mening te wensen over. Met name van fiets- en wandelpaden in de wijk, ook erbuiten. Mobiliteit: versterking ov door o.a. betere informatieverstreking over aanbod.

Geluid en lucht ==========
Ik vind Lunetten een zeer prettige wijk om in te wonen, maar de snelwegen (geluidsoverlast en luchtvervuiling) zullen er uiteindelijk voor zorgen dat wij toch weg gaan uit Lunetten! Met name het verkeerslawaai lijkt wel erger te worden (wij wonen vlakbij de kinderboerderij).

Website ==========
www.lunetten.nl verdient een betaalde kracht voor onderhoud en update!

Aanpak onderzoek ==========
Dit is erg vrijblijvend. Probleem bij deze lijst is dat je alles tot topprioriteit kunt maken. Maar dat heeft geen zin: je moet zelf ook kiezen vind ik.

milieu en gezondheid ==========
Ten aanzien van 3b vind ik, dat de fijnstofproblematiek enigszins naar de achtergrond dreigt te geraken. Met betrekking tot de problemen rondom “onze tandartsen” in “ons wijkgezondheids- centrum” ben ik van oordeel, dat dit veroorzaakt werd door mensen, die op geen enkele manier met Lunetten betrokken zijn. Ter voorkoming dat er nog meer rondom deze wijkvoorziening dreigt verloren te geraken, moet er m.i. iets drastisch in organisatie -misschien wel ontslag van mw. De Goede- van het wijkgezondgezondheidscentrum gewijzigd gaan worden. Ik wist niet waar dit onderwerp onder thuis hoorde en desnoods zou dit nog als een extra onderwerp opgevoerd kunnen worden.

Aanpak onderzoek ==========
vraagstelling zou iets preciezer hebben gekund; begrippen zijn wel erg ambtelijk/snapt een gewone burger wat er achter steekt bij begrippen als recht van initiatief/leefbaarhiedsbudget etc; en wat doet de musketon op dit moment voor de doelgroepen van punt 6????? Lunetten is wel erg rijkelijk bedeeld met deze groepen. Moeten daarom ook voorzieningen zijn die het welzijn van deze mensen behartigen(ontmoeting, aangepast werk etc)

Dorps karakter ==========
Lunetten mag een ‘dorpser’ karakter krijgen, initiatieven gericht op ontmoeting, kleinschaligheid, natuur, variëteit, jong en oud

Jolie ==========
OPM. Ik kon niet mijn volledige zin kwijt bij 2f en 5f. Gaat beiden om KDV (Jolie) met voldoende grote aangrenzende buitenruimte.

Diverse punten ==========
Er zijn nog aardig wat problemen te noemen in de wijk, bij ons in de buurt: – enorm auto- en parkeerprobleem in weekenden bij voetbalvelden (bijna allemaal auto’s met 1 of 2 personen erin…) – voetbalclubs (RUC) die hun eigen terrein niet goed schoonhouden, en de ruimte eromheen al helemaal niet (voelen zich niet verantwoordelijk voor hun vervuiling) – kantines op voetbalvelden die meer gebruikt worden als particuliere feest-ruimtes dan de bedoeling is, en derhalve veel (geluids)overlast veroorzaken – huurwoningen met veel achterstallig onderhoud (Mitros…) die hele straten een wat aftandse aanblik geven – mooi gebouwde voorzieningen die gewoon belachelijk lang leeg staan (lunchroom in winkelcentrum), te gek voor woorden.

Jolie ==========
Ik heb de indruk dat de gemeente kinderdagverblijf Jolie onvoldoende serieus neemt, terwijl het een geweldig kinderdagverblijf is! Graag aandacht ervoor dat Jolie niet hoeft te sluiten vanwege te weinig buitenruimte.

Jolie ==========
Graag aandacht voor het voortbestaan van kinderdagverblijf Jolie! Zo’n geweldig kdv moet open kunnen blijven, ook als daar eventueel een nieuwe locatie met voldoende buitenspeelruimte voor nodig is.

Jolie ==========
Voorziening voor kdv Jolie met voldoende aangrenzende buitenruimte – veel aandacht!

Vluchtheuvels ==========
Verzoek tot meer vluchtheuvels op het tweede gedeelte van de simplonbaan omdat mensen het toch zien als een racebaan (50 km moet de norm zijn ipv een uitzondering).

Aanpak ==========
Leuk om via deze weg een kleine bijdrage te kunnen leveren aan onze gezellige wijk maar waarom is er zo vreselijk weinig ruimte om een onderwerp te beschrijven bij de “Anders, namelijk:'” vakken? Alle bovenstaande onderwerpen zijn belangrijk maar ik mis nog een grotere visie op het milieubewust zijn. BV een tot de verbeelding sprekende actie om van Lunetten de wijk te maken met de meeste zonnepanelen op de daken. Succes Frank

Jolie ==========
Ter verduidelijking van mijn toevoegingen bij 2 en 5 (de ruimte was te beperkt) 2.f. Inrichting van een nieuw kinderdagverblijf met voldoende aangrenzende buitenruimte – 5 veel aandacht. 5.f. Voorziening voor kinderdagverblijf Jolie met voldoende aangrenzende buitenruimte – 5 veel aandacht

Politie ==========
Meer politie in de avond uren die in de wijk patrouileren

Kinderopvang ==========
In een groene wijk als Lunetten zou het naar onze mening mogelijk moeten zijn een kinderdagverblijf/bso in te richten met veel buitenruimte (wellicht in combinatie met kinderboerderij, fort Luna?). De bestaande opvang (wij maken gebruik van Jolie) heeft deze mogelijkheid nl. niet of nauwelijks. Kinderen zouden de mogelijkheid moeten hebben zoveel als zij willen naar buiten te kunnen; nu kunnen ze alleen, uiteraard onder begeleiding, buiten spelen op een speelplein in de buurt.

Jolie ==========
Graag zouden we voor kinderdagverblijf Jolie een voorziening en een inrichting zien met voldoende aangrenzende buitenruimte.

Plezierig wonen hier ==========
Vanaf 1981 woon ik met plezier in Lunetten- ik kan er terecht voor huishoudelijke benodigdheden of ben met 15 min. in de stad. Ik voel me veilig genoeg, maar ben me bewust van het feit dat dit onderwerp voortdurende zorg vereist. Ikhoop hier nog lang te kunnen wonen.

Jolie ==========
Kinderdagverblijf Jolie heeft onvoldoende buitenruimte. Jolie is een uitstekende kinderopvangorganisatie, (ook voor mijn zoon) die voorziet de behoefte van veel ouders aan een kwalitatief goede kinderopvang. Door de steeds hogere eisen die gesteld worden, moet een kinderopvang ook voorzien in een buitenruimte. Er wordt te weinig gedaan om dit voor Jolie werkelijkheid te laten worden. Ik vind dat de Gemeente hier uitdrukkelijk aandacht moet geven.

Jolie ==========
Kinderdagverblijf Jolie heeft onvoldoende buitenruimte. Jolie is een uitstekende kinderopvangorganisatie, (ook voor mijn zoon) die voorziet de behoefte van veel ouders aan een kwalitatief goede kinderopvang. Door de steeds hogere eisen die gesteld worden, moet een kinderopvang ook voorzien in een buitenruimte. Er wordt te weinig gedaan om dit voor Jolie werkelijkheid te laten worden. Ik vind dat de Gemeente hier uitdrukkelijk aandacht moet geven.

Jolie ==========
Inrichting van een nieuw kinderdagverblijf met voldoende aangrenzende buitenruimte! Jolie moet de kans krijgen eerlijke concurrentie te bieden aan de kdv’s vanuit de welzijnsorganisaties.

Onderhoud groen ==========
gelegenheid voor beplanten van gemeentegroenvoorzieningen door bewoners zelf. Nu doet de plantsoendiens dit. Het is jammer dat bloemen die we zelf tussen het saaie gemeentegroen planten door de schoffelaars eruit worden gehaald.

Dorps karakter ==========
lunetten is door zijn opbouw en voorzieningen vergelijkbaar met een dorp. versterk dat idee. maak van het winkelcentrum een leuker centrum door grotere diversiteit winkels (schoenenmaker weer terug bijv.)

Honden en Jolie ==========
Aandacht voor hondenpoep op speelplekken en ander openbaar groen. Lunetten heeft tenslotte voldoende plaatsen waar de honden vrij hun gang kunnen gaan. Geschikte buitenruimte voor kdv Jolie. Mijn en nog vele andere kinderen uit Lunetten brengen hier een groot deel van de week door.

Diverse punten onderhoud ==========
– op Bretagne zijn de containers voor papier,lege flessen en prullebak te snel vol;graag vaker legen.- meer prullebakken op speelveld aan de Elzas;vooral na het weekend ligt er veel rotzooi en zijn prullebakken overvol.- graag grote betonnen plantebakken op straat(Elzas) ivm vaartvermindering autos.-aubGELUIDSOVERLAST BEPERKEN v. d. A27/A12.- aub wat BOMEN KAPPEN aan achterzijde v. Elzas(aan rand v.d. wetering)ivm té veel schaduw in onze achtertuinen waardoor er maar weinig licht is/er weinig in onze tuinen kan groeien

Inbraakgevoeligheid ==========
Inbraakgevoeligheid van huizen rondom het park. Mooi om zo vrij te wonen, maar jammer dat dit ook inbrekers trekt. Evt deuren bij achterpaden? (voor zover mogelijk..) Achterpaden vaak onverzorgd. Zou mooi zijn als er een soort tuincommissie zou zijn om dit te beheren of dat anders de gemeente bij de snoeiwerkzaamheden ook de wildgroei van de achtertuinene meeneemt.

Kinderdagverblijven ==========
Voorziening voor kinderdagverblijf Jolie met voldoende aangrenzende buiten ruimte. Dus niet alleen aandacht voor gemeente K.D.V. maar ook andere K.D.V. in de wijk!

Ontsluiting ==========
Veel mensen willen géén extra ontsluitingsweg ivm niet te vermijden overlast. De enigen die dat willen is een kleine maar fanatieke autolobby. Het mooie en aantrekkelijke van onze wijk zijn juist de rust en weinige verkeer. Laten we dit vooral behouden.

Meer doen horeca ==========
Meer te doen in de wijk ter ontspanning, eten in de buurt, leuke en moderne horeca. Voor een leuke horeca gelegenheid heb ik wel ideeen, laat me maar weten of jullie geinteresseerd zijn.

Jolie ==========
vraag 2 f inrichting van een nieuw kinderdagverblijf Jolie met voldoende aangrenzende buitenruimte –> 5 veel aandacht ! vraag 5f voorziening voor kinderdagverblijf Jolie met voldoende aangrenzende buitenruimte –> 5 veel aandacht

Divers ==========
bouw lunetten niet verder vol
laat mensen vrijer in het inrichten van hun omgeving en huis. regels zijn nu erg star.
maak van de musketon een gezellige plek in de wijk, waar je ’s avonds kunt afspreken
kijk verder dan de geluidswal, betrek het buitengebied erbij: de plas in laagraven, biologische appels kopen bij de boer net buiten lunetten, fietsen naar het kanaal, laat ze daar een bankje neer zetten = gezond !

Jolie ==========
Bij 2f en 5f was niet voldoende ruimte om voluit te schrijven; hier alsnog: 2f. Inrichting van een nieuw kinderdagverblijf met voldoende aangrenzende buitenruimte:- 5e bolletje (veel aandacht) 5f. Voorziening voor kinderdagverblijf Jolie met voldoende aangrenzende buitenruimte: 5e bolletje (veel aandacht)

Begeleid wonen ==========
mensen van begeleid wonen meer ondersteunen.

Geluid snelwegen ==========
Het enige onderwerp van belang en waar hopelijk ooit iets aan gedaan kan worden is het geluidsoverlast door de snelwegen rond Lunetten. Hangt als constante ruis over de wijk, en aan de rand (waar wij wonen) is het echt over de limiet (met oordoppen in slapen). Betere geluidswal, overkapping, lagere snelheden: overal rond Lunetten 80 km!