Nieuwsarchief

Het nieuwsarchief van het BOL bevat alle documenten die in de loop der jaren zijn verzameld.

Een handige manier om hierin artikelen te vinden is de ‘zoek’functie op de home-pagina.

 

Maandag 17 december 2012

Aanleg hoofdfietsroute Goyplein-Furkaplateau. Eind december moet het deel Vaalserberg klaar zijn. Na de kerstvakantie is volgens planning eerst het stuk langs KDV Jolie en het gezondheidscentrum aan de beurt. Er worden omleidingroutes uitgezet.Woensdag 12 december 2012

Dinsdag 18 december de laatste openbare BOL-vergadering van 2012. Op de agenda dit keer het nieuwe inzamelen. Anouk Teuns en Gijs Langeveld van de gemeente vertellen over de ervaringen tot nu toe en de invoering in andere delen van de wijk.Woensdag 7 november 2012

Op maandag 12 november 2012 start de gemeente met de werkzaamheden aan de hoofdfietsroute tussen ’t Goyplein en het Furkaplateau.

Afhankelijk van het weer zal wethouder Frits Lintmeijer rond 13.30 uur op de locatie – de Vaalserberg, op de hoek met de Wageningseberg – op ludieke wijze het startsein geven.

De route tussen ’t Goyplein en het Furkaplateau is onderdeel van één van de zes hoofdfietsroutes dwars door de stad, die loopt van Overvecht tot de Uithof.

Woensdag 7 november 2012

Het BOL heeft een nieuw emailadres:

info@bollunetten.nl

Zondag 4 november 2012

In een deel van Lunetten Noord is deze week een wijkbericht verspreid met het ontwerp van de nieuwe (hoofd)fietsroute door het Beatrixpark. Het betreft een nieuw ontwerp voor het oude Ravelijnpad, waarbij rekening is gehouden met behoud van de prunus.

Woensdag 17 oktober 2012

Volgende week dinsdag is er weer een openbare BOL vergadering. Te gast is dit keer Fred Nuwenhuis. Hij is weer terug in Zuid als gebiedsmanager wijkonderhoud en service. Een (hernieuwde) kennismaking. En wat zijn de plannen voor Lunetten.

Zondag 7 oktober 2012

Het startsein voor Lunetjes werd gisteren gegeven door medewerker van de Dienst Stadswerken Chris Poulus. Chris werd in het zonnetje gezet, omdat hij al jaren met z’n kraanwagen de rommel oppikt tijdens de schoonmaakactie.

Maandag 1 oktober 2012

Omdat het nutsbedrijf Stedin niet lukt om voor de winter de kabels/leidingen om te leggen start aanleg van de fiets-voetgangersbrug over het inundantiekanaal ter hoogte van de Seychellen pas in mei/juni 2013. Omwonenden ontvingen hierover een wijkbericht.

Zondag 30 september 2012

De politie is een campagne begonnen om meer mensen te werven voor deelname aan burgernet. Zie voor informatie ook www.burgernet.nl.

Zondag 30 september 2012

Er is een webalbum aangemaakt met foto’s van de wijkdag van 22 september jl.

Woensdag 19 september 2012

In memoriam Ber Verschoof

door Ewold Gussenhoven

Op vrijdag 14 september jl. stonden er tussen de advertenties in het AD/UN twee berichten van het College van Burgemeester en Wethouders evenals van de directie en medewerkers van Stadswerken, dat Ber Verschoof op 57 jarige leeftijd overleden is. Ber was vanaf de begin jaren ’80 onder meer als beleidsmedewerker verbonden aan het stafbureau van de afdeling Wijkonderhoud en Service van Stadswerken. Voor Lunetten bleek Ber destijds een warm pleitbezorger te zijn voor het Integraal Groenplan ‘Natuurlijk Lunetten’ en na de totstandkoming daarvan, ontpopte hij zich voor ons ook als een uiterst aimabele bondgenoot in de verdere uitvoering daarvan. Menigeen binnen onze wijk bewaart dan ook warme herinneringen aan zijn soms wat verlegen manier van contacten leggen, die niet alleen getuigde van een bescheiden persoon, die het liefst in de schaduw van de overwinning werkzaam was, maar misschien ook een indicatie was dat hij zijn eigen oordeel of mening graag scherpte aan die van anderen. Dat Ber een verbondenheid met Lunetten voelde, bleek onder meer ook uit het feit, dat hij met enige regelmaat opdook als voorzitter van één onzer stembureaus. Terwijl hij eigenlijk nooit over zijn privé sprak, liet hij toch een keer ontvallen dat hij naar Santiago de Compostella gelopen had. Toen hij enkele jaren terug overgeplaatst werd, heeft hij bij zijn afscheid van het BOL dan ook een CD gekregen met oorspronkelijke pelgrimsliederen van de zogenaamde Camino. Wij wensen zijn familie alsook zijn collega’s veel sterkte toe bij dit trieste verscheiden…..

Vrijdag 14 september 2012

Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn dat er morgen een festival plaats vindt in een deel van het Beatrixpark. De vergunningaanvraag, die in juni in Ons Utrecht stond is menigeen ontgaan. Het BOL stond voor een voldongen feit en kwam er zo ook achter dat het park op de lijst van buitenlocaties voor evenementen staat. Na morgen zullen we weten of het park en omwonenden zo’n festival aankunnen. Volgende week dinsdag is er tijdens de BOL-vergadering gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Woensdag 12 september 2012

Dinsdag 18 september is Marieke Ploeg, directeur Jeugdparticipatie bij Portes, te gast op de eerste openbare BOL-vergadering van het nieuwe seizoen. Ze praat ons bij over de toekomst van het welzijn in Lunetten. Lees meer …

Donderdag 6 september 2012

Maandag 17 september organiseert de gemeente een informatieavond in de Musketon over de herinrichting van het nieuwe stationsplein, de aanleg van een fietspad langs de Brennerbaan en de aanteg van een fietsverbinding “tussen de rails”. Meer informatie in het wijkbericht, dat de komende week verspreid wordt.

Woensdag 5 september 2012

Afgelopen juni is door het Bewonersoverleg een natuurwerkgroep opgericht. Één van de deelnemers isJoop ten Dam. In een interview met Sjef van Hoof vertelt hij over zijn motieven en de activiteiten van de nieuwe groep.Voor contact: werkgroepnatuur@lunetten.nl

Zaterdag 1 september 2012

Het burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken heeft een stemwijzer gemaakt met allerlei vragen, die met de aanleg van wegen naast dichtbevolkte gebieden samenhangen. Voor meer informatie zie de website van LLNS.

Donderdag 30 augustus 2012

Zaterdag 15 september houdt het Werkcentrum Beatrixpark van ZOMO-zorg een open dag. Het Werkcentrum aan de Oude Liesbosweg 52 (het oude terrein van de schoolbiologie) biedt dagbesteding aan een aantal mensen met een verstandelijke beperking. Bewoners van Lunetten zijn van harte uitgenodigd om de bloemen- en groentetuin te komen bezoeken. Meer informatie over wat er allemaal te doen is vindt u hier.

Donderdag 30 augustus 2012

Binnenkort vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de hoofdrijbaan van de A12 bij knooppunt Lunetten. Rijkswaterstaat heeft hierover een bewonersbrief opgesteld.

Donderdag 5 juli 2012

Vorige maand is een nieuwe werkgroep van het BOL van start gegaan: de Natuurgroep Lunetten. Doel en taken van de werkgroep zijn opgenomen in een startdocument.Inmiddels heeft de groep met de wijkopzichter groen van de Dienst Stadswerken een fietstocht door de parken gemaakt.Aan de orde kwamen o.a. de uitvoering van het groenbeheerplan, het maaibeleid van de parken en het bomenbeleid. Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar natuurgroep@lunetten.nl

Maandag 18 juni 2012

Tijdens de vergadering van 28 februari jl. maakte projectleider Jan Anderson van Stedelijk Beheer bekend dat de dam in het inundatiekanaal ter hoogte van de Oude Liesbosweg/Seychellen vervangen wordt door een fiets- en voetgangersbrug. Op 25 juni wordt gestart met de voorbereidingswerkzaamheden (verleggen leiding). In de buurt is een wijkbericht verspreid.

Woensdag 13 juni 2012

Volgende week dinsdag is gemeentelijk projectleider Peter van Sterkenburg aanwezig op de openbare BOL vergadering om het voorontwerp van het stationsplein te presenteren.

Woensdag 6 juni 2012

In week 24 en 25 worden er door de gemeente weer een aantal bomen van de vellijst 2011 gekapt.

Woensdag 6 juni 2012

Afgelopen zaterdag was er de Dag van de Bouw. Ook het terrein rond de spoorverdubbeling was opengesteld. Wim van den Brink maakte foto’s .

Maandag 28 mei 2012

Afgelopen woensdag 23 mei hebben de wethouders Lintmeijer van Utrecht en Van Dalen van Houten het nieuwe viaduct over de A27 geopend.

Meer foto’s .

foto W. v.d. Brink

Maandag 21 mei 2012

Half september start de gemeente in Lunetten met een proef om het huisvuil op een andere manier in te zamelen. Naast afvalcontainers voor papier, glas en plastic komen er ook containers voor het restafval.

Iedereen moet het restafval zelf naar de container gaan brengen. Voor de hoogbouw verandert er verder weinig. Bewoners van de laagbouw krijgen er een kliko bij. Papier, GFT en plastic worden voortaan aan huis ingezameld. De eerste fase van de proef start in september. Voorjaar 2013 moet het nieuwe inzamelen in heel Lunetten zijn ingevoerd. Informatieavonden volgen nog. Voor aanleiding en uitwerking zie de tijdens de BOL-vergadering van 24 april jl. gehouden presentatie.

Donderdag 17 mei 2012

Dinsdag 22 mei a.s. is er weer een openbare BOL-vergadering. Dan wordt kennisgemaakt met de nieuwe Werkgroep Natuur. Om 22.00 uur in de Musketon. De volledige agenda en het verslag van de vergadering van 24 april vindt u hier.

Maandag 14 mei 2012

Groot onderhoud verkeersplein LaagravenDe gemeente Utrecht de komende tijd verschillende weekenden aan verkeersplein Laagraven; het verkeersplein bij de Waterlinieweg en de Laagravenseweg. Het eerste weekend is dat van 25, 26 en 27 mei. Het verkeersplein is deze dagen zeer beperkt toegankelijk. Klik hier voor meer informatie.

Woensdag 18 april 2012

Gisterenavond heeft het Bewoners Overleg Lunetten tijdens de Raadsinformatieavond over de bezuinigingen op het openbaar vervoer een door Wim van den Brink bedacht alternatief voor het opheffen van lijn 1 bedacht. Laat lijn 8 de ene keer linksom en de andere keer rechtsom naar het Furkaplateau rijden.

Woensdag 18 april 2012

Volgende week dinsdag, 24 april, komt Sylvia Meintser van de gemeente op de BOL-vergadering een toelichting geven op het plan om in Lunetten een proef te houden met een andere manier van huisvuil inzamelen. De volledige agenda en het verslag van de vergadering van 27 maart vindt u hier.

Vrijdag 30 maart 2012

Dinsdag 3 april organiseert de gemeente een gebruikersoverleg over veranderingen in het welzijnswerk en de gevolgen daarvan voor de buurthuizen. Voor Lunetten wordt sluiting van Muskieto overwogen. Het overleg begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Musketon.

Woensdag 28 maart 2012

Volgende week wordt de gemeentelijke vellijst voorjaar 2012 gepubliceerd in Ons Utrecht en via www.utrecht.nl/vellijst . Direct omwonenden ontvangen daarnaast een brief. Bezwaar maken kan tot vier weken na publicatie.

Woensdag 21 maart 2012

Volgende week dinsdag is er weer een openbare BOL-vergadering. Te gast deze keer: jongerenwerker Steve Monsanto. HIj komt o.a. praten over de mogelijke sluiting van jongerencentrum Muskieto en de gevolgen daarvan voor de jongeren in Lunetten. Agenda

Maandag 19 maart 2012

Tijdens de BOL-vergadering van 28 februari heeft de projectleider Stedelijk Beheer Jan Anderson een toelichting gegeven op een aantal projecten, die men in 2012 wil uitvoeren. Het gaat om een planning, zoals die bekend was op 28 februari jl.

Zaterdag 10 maart 2012

12 januari jl. presenteerde voorzitter Hein van Kruysdijk tijdens de wijkbijeenkomst met de gemeenteraad een aantal voornemens voor 2012. Deze week ontvingen we het verslag van die avond.

Maandag 5 maart 2012

Afgelopen weekend is het nieuwe spoorviaduct ingereden. De gebeurtenis, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 12 en 4 uur ’s nachts trok veel belangstelling. Wim van den Brink maakte een aantal foto’s.

Woensdag 29 februari

Wim van den Brink heeft een voorlopig verslag gemaakt van de bijeenkomst van de Klankbordgroep Spoorverdubbeling van 27 februari jl.

Woensdag 29 februari 2012

In het najaar van 2011 zijn in alle wijken ‘wijkdialogen’ geweest om met bewoners, ondernemers, sleutelfiguren en de wijkraad te praten over de analyse van de wijk en de ambities voor de komende jaren. Het College heeft de wijkambities onlangs vastgesteld. De wijkambitie voor Zuid vindt u hier.

Woensdag 21 februari 2012

Dinsdagavond 28 februari is er weer een openbare BOL-vergadering. Te gast is Jan Anderson van de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente, die ons komt vertellen welke projecten er in Lunetten op stapel staan. Lees meer…

Zondag 19 februari 2012

Afgelopen maanden zijn ProRail en Heijmans bezig geweest met de bouw van het nieuwe viaduct over de A27. In het weekend van 2, 3 en 4 maart wordt het viaduct ingereden. ProRail nodigt de bewoners van Lunetten uit voor een nachtelijke bezichtiging van deze spectaculaire werkzaamheden. Iedereen is 2 en 3 maart welkom vanaf middernacht tot 04.00 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Zondag 19 februari 2012

Afgelopen vrijdag is het nieuwe onderkomen van Buitenschoolse Opvang Luna van Ludens en Scouting Salwega door wethouder Rinda den Besten officieel geopend.

Wim van den Brink maakte foto’s van deze feestelijke gebeurtenis.

Woensdag 15 februari 2012

Gisterenavond heeft het Bewoners Overleg ingesproken tijdens de raadsinformatieavond over de Hoofdfietsroute Brennerbaan. Het BOL is van mening dat herstel van de verbinding over De Wadden de aanleg van een fietsroute over de Brennerbaan overbodig maakt. Lees voor meer informatie de inspreektekst en situatieschets (met dank aan de Fietsersbond). Besloten is dat het onderwerp terug komt is de Commissie Stad en Ruimte.

De terugblik op de website van de gemeente.

Maandag 6 februari 2012

In het weekend van 11 en 12 februari worden de onderdoorgang en het station Lunetten afgesloten. Meer informatie vindt u hier.

Over de bouw van het viaduct over de A27 is ook een film gemaakt.

Woensdag 18 januari 2012

Vorige week donderdag heeft voorzitter Hein van Kruysdijk tijdens een bezoek van de gemeenteraad aan Zuid een voorschot genomen op de voornemens van het BOL in 2012. Presentatie en toelichting vormen samen met de uitkomst van de tijdens de BOL-bijeenkomst van 19 december jl. gestelde vraag Welke nieuwe initiatieven kan het BOL ontwikkelen uitgangspunt voor de de centrale vraag die we ons stellen op de openbare vergadering van het BOL op 24 januari: Wat gaan we doen in 2012?Maandag 16 januari 2012

Wim van den Brink maakte foto’s van de plaatsing van viaductdelen over de A27 in het kader van de spoorverdubbeling.

Woensdag 11 januari 2012

Gisteren is door de werkgroep Wilgenknotten besloten om definitief op zaterdag 11 februari wilgen te gaan knotten. Aan de beurt zijn dit jaar de wilgen langs de slootkant naast de gymlokalen aan Goeree.

Vrijdag 30 december 2011

Op 15 december jl. organiseerde Rijkswaterstaat een meedenkbijeenkomst over de planstudie Ring Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst werd door het burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken het plan gelanceerd om een geluidswal met studentenwoningen te bouwen tegen lucht- en geluidsoverlast. Meer informatie hierover in het AD/UN van 22 december en in het verslag van de avond op de website van Ik ga verder.

Dinsdag 20 december 2011

Gisteren, tijdens het jaarlijkse diner voor de actieve vrijwilligers, is de wisselbokaal voor bruggenbouwer van het jaar 2011 uitgereikt aan Arjan Driessen, beheerder van de Musketon. Arjan werd door voorzitter Hein van Kruysdijk toegesproken en o.a. geprezen voor zijn betrokkenheid en flexibiliteit.

Woensdag 7 december 2011

Volgende week dinsdag 13 december is er weer een openbare BOL-vergadering. Te gast is Peter van Sterkenburg van het Ingenieursbureau Utrecht over de mogelijke fietsverbinding Furkaplateau-Laan van Maarschalkerweerd.

Donderdag 1 december 2011

Volgende week woensdag 7 december is er van 17.00 tot 20.00 een inloopavond in de Musketon over de realisatie van de hoofdfietsroute ’t Goyplein-Furkaplateau. De gemeente heeft de route in vier etappes opgesplitst en per etappe een wijkbericht verspreid: etappe 1 omvat de Vaalserberg; etappe 2 loopt van de Vaalserberg t/m de Oeral; etappe 3 beslaat het stuk ter hoogte van St. Gotthard tot Oldambt en etappe 4 loopt tot het Furkaplateau. Een totaaloverzicht is hier te vinden.

Woensdag 9 november 2011

Volgende week dinsdag is er weer een openbare BOL-vergadering. Deze keer komt Micha Stolzenburg van wijkbureau Zuid praten over de wijkambitie voor Lunetten. Voor meer informatie hierover zie de agenda.

Maandag 7 november 2011

Afgelopen zaterdag werd de tweede salamanderpoel officieel “geopend”. Voor de gelegenheid waren een aantal belangstellenden bijeen gekomen in het Beatrixpark. Daarna kon iedereen aan de werk bij de poel in park De Koppel. In het kader van de Natuurwerkdag werd daar o.a. riet gesneden.

Van zowel de opening als de werkzaamheden zijn door Wim van den Brink foto’s gemaakt.

Donderdag 3 november 2011

De gemeente laat weten dat in week 46 en/of 47 de bomen worden gekapt die stonden op de rooilijst van voorjaar 2011.

Woensdag 26 oktober 2011

De gemeente Utrecht wil het fietspad tussen ’t Goyplein en het Furkaplateau (stationsplein) opwaarderen tot een hoofdfietsroute. De plannen gaat uit van een “fietser heeft voorrang, auto is te gast” principe. Daarvoor zijn een aantal aanpassingen nodig, zoals het aanbrengen van rood asfalt en het verplaatsen van bomen en parkeerplekken. Dat is te zien op bijgaande tekening. Heeft u op- en of aanmerkingen? Neem dan contact op met het BOL of met wijkbureau Zuid (Micha Stolzenburg).

Maandag 24 oktober 2011

In de nacht van 20 op 21 oktober is een middenpijler geplaatst ten behoeve van de verbreding van het spoorviaduct over de A27. Rien Bouw en Wim van den Brink maakten foto’s.

Woensdag 12 oktober 2011

Deze week wordt de vellijst najaar 2011 geplaatst in Ons Utrecht en op de website . Tot en met 9 november kan bezwaar worden gemaakt tegen de kapvergunningsaanvraag.

Maandag 3 oktober 2011

Afgelopen zaterdag hebben ca. 100 vrijwilligers zich weer ingespannen om Lunetten zwerfvuilvrij te maken.

De schoonmaakactie werd geopend door Robert van der Sande, een betrokken bewoner, die het hele jaar door de groenstroken langs het Houtensepad schoonhoudt. Foto’s Lunetjes.

Vrijdag 30 september 2011

Ter gelegenheid van hun 15-jarig jubileum organiseren het BOL en de Vereniging Netwerk Lunetten (VNL) woensdag 5 oktober een wijkavond over communicatie en informatie in de wijk. Ook wordt de vraag gesteld hoe wijkmedia kunnen samenwerken. De avond vindt plaats in de Musketon en begint om 20.00 uur. Wijkwethouder Frits Lintmeijer komt langs om de jubilarissen te feliciteren. Lees meer …

Woensdag 21 september 2011

De tekst van het onderzoeksrapport “Draagvlak voor infrastructuurvoorzieningen in Utrecht Lunetten” en de bijlage met de tabellen over de verwerking van de onderzoeksresultaten zijn digitaal beschikbaar.

Maandag 19 september 2011

Afgelopen zaterdag beleefde Lunetten wederom een geslaagde wijkdag. De uitslag van de BOL-loop staat inmiddels op de website.

De start van de BOL-loop is terug te vinden op YouTube .

Vrijdag 16 september 2011

Zaterdag 24 september houdt Werkcentrum Beatrixpark een open dag. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Oude Liesbosweg 52 (de oude locatie van de schoolbiologie). Lees meer…

Vrijdag 16 september 2011

Van de Dienst Stadsontwikkeling ontving het BOL deze week een update over de herinrichting van het Furkaplateau. Eind mei vond in de Musketon een consultatieronde plaats. Mensen konden toen reageren op het Integraal Programma van Eisen voor het nieuwe voorplein bij het station. In totaal kwamen 9 reacties binnen. De reacties en de antwoorden zijn terug te vinden in een zg. tweekolommenstuk.

Vrijdag 16 september 2011

Maandag 12 september is de Klankbordgroep Spoorverdubbeling weer bij elkaar geweest. Lees hier het door BOL-deelnemer Wim van den Brink gemaakte (onofficiële) verslag van die bijeenkomst.

Woensdag 7 september 2011

Volgende week dinsdag de eerste openbare BOL-vergadering van het nieuwe seizoen. We maken kennis met het Werkcentrum Beatrixpark. Kijk hier voor de volledige agenda.

Maandag 1 augustus 2011

Woensdag 20 juli heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep over het Tracébesluit Sporen in Utrecht, deeltracé Utrecht Centraal-Houten.

Het BOL wilde graag raildempers. De Raad heeft dat afgewezen. De bewoners van de Engelsmanplaat, die het trillingsonderzoek onvoldoende vonden, zijn wél in het gelijk gesteld. Het tracébesluit moet worden overgedaan.

Donderdag 14 juli 2011

De jaarlijkse wijkdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 september. Onderdeel daarvan is traditioneel de BOL-loop. Informatie over de huur van een kraam vindt u hier.

Maandag 11 juli 2011

Hoe denken inwoners van Lunetten over de snelwegverbreding? Hoe prettig vinden ze het om in een autoluwe wijk te worden? Waar werken ze en hoe reizen ze naar hun werk? Wat zou er toe kunnen leiden dat ze het ene vervoersmiddel omruilen voor een ander?

16 studenten Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht zijn op zoek gegaan naar het antwoord op deze vragen en presenteerden donderdag 30 juni de resultaten.

Woensdag 29 juni 2011

Wim van den Brink maakte afgelopen weekend foto’s van de tweede salamanderpoel in het Beatrixpark en foto’s van de voortgang van de spoorverdubbeling.

Dinsdag 28 juni 2011

De resultaten van het onderzoek naar het gebruik en de beleving van de collectieve buitenruimtes zijn bekend. Eind vorige week verscheen de Studie Woonerven Lunetten. Een bespreking van de studie verscheen vandaag op de website van Lunetten.

Woensdag 22 juni 2011

De notulen van de laatste openbare BOL-vergadering zijn op de website gezet. De acht hoofdthema’s uit de wijkvisie 2003-2013 zijn toen aan de orde geweest en aangevuld. Op basis daarvan, en op de tussenrapportage uit 2008, stelt voorzitter Hein van Kruysdijk een aandachtspuntenlijst op die op 13 september, de eerste vergadering na de vakantie, zal worden besproken. Aanvullingen op de in het verslag vermelde punten zijn van harte welkom!

Dinsdag 14 juni 2011

De uitspraak van de Raad van State inzake het ingestelde hoger beroep (zie nieuwsbericht 28 april) is uitgesteld. Lees meer ….

Donderdag 2 juni 2011

Volgende week dinsdag de laatste openbare BOL-vergadering van dit seizoen.

Donderdag 5 mei 2011

Dinsdag 10 mei is er weer een openbare BOL-vergadering. We hopen dat Arjan Driessen, de beheerder van de Musketon, in de gelegenheid is om met ons bij te praten over de veranderingen bij Portes.

Donderdag 28 april 2011

Vandaag was het dan eindelijk zover. Bijna 2 jaar na het instellen van het beroep inzake het tracébesluit Sporen in Utrecht werd de zaak vandaag behandeld door de Raad van State. Het BOL-bestuur en woordvoerder Wim van den Brink togen naar Den Haag om het College te overtuigen van de noodzaak van raildempers. Er waren ook bewoners van de Engelsmanplaat die niet alleen de geluidsoverlast vrezen maar ook trillingen. Na twee en een half uur waren alle vragen van het College beantwoord en konden we weer terug naar Utrecht. Uitspraak over zes weken.

Donderdag 28 april 2011

Deze week is in Lunetten een wijkbericht verspreid over een informatieavond op maandag 9 mei over de herinrichting van het Furkaplateau. Van 18.00 uur tot 21.00 uur is iedereen welkom in de Musketon om het ontwerp te bekijken, dat is opgesteld aan de hand van een aantal randvoorwaarden, het zg. Integraal Programma van Eisen.In het ontwerp is op aandringen van bewoners een fietsbrug opgenomen, zodat de fietsverbinding over De Wadden weer hersteld kan worden.

Donderdag 21 april 2011

Bomen bepalen mede het gezicht van de wijk. Maar zijn ze eenmaal oud of ziek, dan hebben ze extra zorg nodig. Daarom controleert de gemeente de bomen regelmatig. Wanneer nodig, besluit de gemeente zieke en instabiele bomen te kappen. Deze bomen komen dan op de gemeentelijke vellijst te staan. Op woensdag 20 april 2011 is de vellijst voorjaar 2011 in de huis-aan-huis krant ‘Ons Utrecht’ gepubliceerd.Voor de wijk zuid staan 11 bomen op de lijst.

Als u het niet eens bent met de aanvraag voor het kappen van een boom, dan heeft u gedurende vier weken, tot en met 18 mei 2011, de tijd om een zienswijze in te dienen. Op de website www.utrecht.nl/vellijst staat uitgelegd hoe u dat kunt doen.

Woensdag 6 april 2011

Volgende week dinsdag 12 april is er op de openbare BOL-vergadering aandacht voor de renovatie van het clubhuis van scouting Salwega. Te gast zijn de voorzitter van Salwega en de architect van de renovatie. De volledige agenda vindt u hier.

Maandag 4 april 2011

Actuele informatie over de spoorverdubbeling is te lezen in Dubbelslag nr. 3, een uitgave van ProRail die huis-aan-huis wordt bezorgd in de buurten langs het spoor.

Maandag 14 maart 2011

Aan de Koppeldijk zijn inmiddels een aantal populieren gekapt en vervangen door dezg. Populus canadensis Ellert. De bomen waarin vleermuiskasten hangen blijven staan totdat ze gevaarlijk worden. De kasten worden daarna in andere bomen opgehangen. Lees meer…

Woensdag 9 maart 2011

Volgende week dinsdag is er weer een openbare BOL-vergadering. Wijkbewoner Leonard Kater laat zijn licht schijnen over de toepassingsmogelijkheden van zonnecollectoren en groene daken in onze wijk en de energiebesparing die dat oplevert.

Woensdag 9 maart 2011

De Nota van Antwoord naar aanleiding van inspraakreacties op het Ontwerp-Tracébesluit A27 Lunetten-Rijnsweerd is binnengekomen. De reactie op de zienswijze van het Bewoners Overleg is te lezen onder volgnummer 65. De Nota en het definitieve tracébesluit staan ook op de website van het Inspraakpunt.

Maandag 28 februari 2011

Wethouder Frits Lintmeijer gaf vanochtend op het viaduct Koningsweg-A27 het startsein voor de actie 80=pr8tig.

Zondag 20 februari 2011

Wim van den Brink maakte de afgelopen week foto’s van de in aanbouw zijnde stationstunnel en van het uitvissen van de spoorsloot .

Zaterdag 19 februari 2011

Goed nieuws voor het Beatrixpark. Aannemer Heijmans ziet af van de aanleg van een werkterrein het het Beatrixpark. Lees meer…

Zaterdag 5 februari 2011

Vandaag zijn achter de Filipijnen/Chathams 20 wilgen geknot door 25 enthousiaste vrijwilligers. Een uitgebreid verslag is te vinden op de wilgenknot-pagina .

Woensdag 2 februari 2011

Vandaag heeft het Bewoners Overleg Lunetten een schouw georganiseerd met de wijkopzichter, tevens parkbeheerder van de Dienst Stadswerken over de vernielingen in het Beatrixpark, die aangericht zijn tijdens het kappen van bomen langs de spoorlijn. Naast zeven betrokken bewoners, waaronder leden van de Groengroep waren ook medewerkers van ProRail en de gemeentelijke projectleider voor de spoorverdubbeling aanwezig.
Lang werd stilgestaan bij het lot van de prunus als waardevolle boom, tevens symbool van het ingrijpen in het park langs het spoor, waarbij van meer bomen het lot onzeker is. De toekomst ervan hangt af van de noodzaak/wens om een tijdelijk fietspad aan te leggen. De benodigde kapvergunningen werden kennelijk eind vorig jaar al aangevraagd, hangende de gesprekken tussen de gemeente en Prorail, met input van de Klankbordgroep.
Het BOL werd over deze kapvergunningen vorige week donderdag getipt tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Zuid. De aanvraag was 29 december 2010 in Ons Utrecht onder de wijk “Oost” terechtgekomen, niet geclassificeerd als een ProRail-vergunning en daarom volledig aan de aandacht ontsnapt.
Hoewel de inspraaktermijn inmiddels verstreken was, heeft het BOL afgedwongen dat er toch nog een zienswijze ingediend kon worden.
Ondertussen worden op dit moment alle opties gewogen. Wel of geen kap van de prunus en een aantal andere bomen hangt ook samen met de vraag of we bereid zijn het twee jaar zonder de fietsverbinding langs het spoor te doen.

Woensdag 2 februari 2011

Paul Hustinx schreef voor Ons Utrecht een verslag van de presentatie van Aorta over het woonerf in Lunetten onder de titel: Conclusie: Lunetten is geweldig.

Zaterdag 22 januari 2011

Hoe is het gesteld met de openbare ruimtes in de woonerven en de hoofdstructuren? Hoe gebruiken bewoners de erven en hoven? Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud? En hoe kunnen gemeente, corporatie én bewoners een bijdrage leveren aan het verbeteren van de woonomgeving?

Dorps wonen in de stad. Dat was het ideaalbeeld van de ontwerpers van de woonerfwijken. In de jaren zeventig en tachtig zijn er in Nederland tientallen van deze wijken gebouwd. Dertig jaar later worden de eerste slijtageplekken zichtbaar. Er is sprake van achterstallig onderhoud en sociale overlast neemt toe. Onduidelijkheid over wie het openbaar gebied toebehoort zorgt voor onduidelijkheid over het onderhoud ervan. Architectuurcentrum Aorta vraagt zich af hoe het gesteld is met de woonerven in Lunetten. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik en de beleving van de collectieve buitenruimtes in de woonerven Balearen, Tongas en Filippijnen. De nadruk ligt daarbij op de overgangszones tussen openbare en privéruimten. Aan de hand van interviews, een ruimtelijke analyse en twee verdiepende workshops met bewoners en professionals, is inzicht gekregen in de beleving en gebruik van de onderzochte woonerven.

Een presentatie van de resultaten van de Studie Woonerven Lunetten vindt plaats op maandag 24 januari om 20.00 uur in de Musketon.

Vrijdag 21 januari 2011

Wijkagent Richard Fisscher en wijkteamchef Rob van der List waren afgelopen dinsdag aanwezig op de openbare BOL-vergadering om de aanwezigen te informeren over de stand van zaken rond veiligheid in Lunetten en vragen te beantwoorden.

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de straatroven van de laatste weken, de laatste vorige week vrijdag. Ze vonden plaats op de Oeral, Karawanken, Karpaten en Lemelerberg. De politie benadrukte nog maar eens de noodzaak van het doen van meldingen. Niet denken dat een ander dat wel zal doen, maar zelf 0900-8844 (of 112) bellen is belangrijk om de inzet goed te kunnen sturen. Ervaringen met een slechte terugkoppeling werden betreurd. De drie wijkagenten van Lunetten streven ernaar om, indien gewenst, binnen drie dagen te reageren.

Ze hadden ook wat cijfers meegenomen. Er was tevredenheid over de forse dalingen van het aantal woninginbraken (van 62 in 2009 naar 35 in 2010) en meldingen van overlast (van 227 in 2009 naar 82 in 2010). Het aantal aangiftes diefstal uit auto, waaronder ook het stelen van kentekenplaten valt (wel allebei, één telt niet!), bleef ongeveer gelijk, iets meer dan 200 op jaarbasis.

Donderdag 13 januari 2011

Wijkagent Richard Fisscher komt langs op de openbare BOL-vergadering volgende week dinsdag om te praten over de veiligheid in Lunetten. Ontwikkelingen, trends en tips. Verder is er o.a aandacht voor de wijktuin Hermanshof.

Woensdag 22 december 2010

De wisselbokaal voor ‘Bruggenbouwer van het jaar’ is vorige week vrijdag uitgereikt aan John Buitink. Boude van Geffen, de bruggenbouwer van vorig jaar roemde John’s inzet tegen de verbreding van de snelwegen rondom Lunetten. “Hij bouwt bruggen tussen het BOL en het burgerinitiatief Laat Lunetten niet Stikken en tussen bewoners en politiek”, aldus Boude.

Woensdag 1 december 2010

Op de openbare BOL-vergadering volgende week dinsdag is o.a. aandacht voor de toekomst van wijktuin Hermanshof.

Zondag 28 november 2010

Tijdens de openbare BOL-vergadering van 16 november jl. werd het functioneel ontwerp voor de herinrichting van het Furkaplateau gepresenteerd. Inbreng werd geleverd door bewoners van Lunetten, die zich hadden opgegeven voor de ontwerpsessies, die vooraf gingen aan de presentatie.

Het programma van eisen voor het plein werd toegelicht. Het bleek een ‘echte legpuzzel’ om aan alle eisen te kunnen voldoen. Inzet is een goed functionerend plein met verblijfskwaliteit. Er is minder ruimte voor parkeerplaatsen. Verder komen er vier halteplaatsen voor bussen en een eindhaltevoorziening voor chauffeurs, een plaats voor de snackkar.

Woensdag 10 november 2010

De herinrichting van het Furkaplateau en het fietspad Houten-Utrecht staan wederom op de agenda van de openbare BOL-vergadering op 16 november a.s.

Reinier Verkaik, gemeentelijk projectleider voor de spoorinpassing en Peter van Sterkenburg, projectleider voor het gemeentelijk Ingenieursbureau komen terug om ons te informeren over het resultaat van de ontwerpsessies m.b.t. het Furkaplateau. Er wordt een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Daarnaast is er een presentatie van de uitkomst van de discussie over de fietsvarianten fietsroute Utrecht-Houten. Op basis van reacties van bewoners, bewonersvereniging Coppelwethe en de Fietsersbond.  Wat zijn de vervolgstappen.

Donderdag 4 november 2010

De vellijst najaar 2010 is vastgesteld. Hierop staan bomen die de gemeente in 2011 wil gaan kappen. Voor meer informatie, ook over het indienen van bezwaar, zie www.utrecht.nl/vellijst .

Maandag 1 november 2010

Een delegatie van Provinciale Staten was vandaag op werkbezoek in Lunetten in het kader van de besluitvorming rond de Ring Utrecht. Ze werden toegezongen door leerlingen van groep 6 van De Spits.

Vorige week donderdag werd er gedemonstreerd op het stadhuisplein tijdens de raadsinformatieavond over de Ring Utrecht. De organisatie was in handen van Laat Lunetten Niet Stikken. Er waren ca. 250 mensen aanwezig. RTV Utrecht maakte een verslag.

Maandag 1 november 2010

Op de openbare BOL-bijeenkomst van 5 oktober waren de heren Verboom, Bronkhorst en Van Vliet namens de winkeliersvereniging Lunetten aanwezig om te praten over het winkelcentrum. Wat vinden zij van de ontwikkelingen en hoe zien ze de toekomst. In Ons Utrecht een verslag door Paul Hustinx.

Woensdag 27 oktober 2010

Natuur- en Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht is op zoek naar vrijwilligers die zg. broeihopen voor ringslangen willen aanleggen en onderhouden. Dinsdagavond 16 november is hierover een informatieavond. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Dinsdag 26 oktober 2010

Donderdag 28 oktober is er een raadsinformatieavond over het voorkeursalternatief Ring Utrecht ( http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=339855 ) in het stadhuis. Buiten organiseert Burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikkeneen demonstratie tegen nog meer auto’s rondom Lunetten. Inwoners van Lunetten zijn huis-aan-huis opgeroepen hun stem te laten horen om Lunetten leefbaar te houden.

Woensdag 6 oktober 2010

Vorige week heeft het Burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken mede namens het BOL een reactie gestuurd op de MER 1e fase Ring Utrecht. Het is een omvangrijk en kritisch document geworden waaraan door een aantal mensen hard is gewerkt.

Maandag 4 oktober 2010

Afgelopen zaterdag vond weer de traditionele schoonmaakactie Lunetjes plaats. De muzikale aftrap vond plaats om 11.00 uur. De toen al aanwezige schoonmakers kregen ieder een emmer en een stok en onder aanvoering van de Vuilnismannen bleek dat de ze niet alleen met een knijper, maar ook met ritme goed uit de voeten konden. Bij de lunch werden ongeveer 40 deelnemers, jong en oud, geteld. De bewonersvereniging Zwarte Woud was op locatie actief. Ook de scouts van Salwega waren weer van de partij. Chris Paulus en Bert van den Worm van de dienst Stadswerken reden rond om het verzamelde zwerfvuil op te halen. Jos Kok ontfermde zich over de fietswrakken. Al met al kijkt de organisatie terug op een geslaagde actie.

Woensdag 29 september 2010

Dinsdag 5 oktober gaan we tijdens de openbare BOL-vergadering in gesprek met Piet Bronkhorst en Rob van Vliet van de winkeliersvereniging over de ontwikkelingen rond en de toekomst van het winkelcentrum. De volledige agenda vindt u hier.

Dinsdag 28 september 2010

Bewoners en medewerkers van het ontwerpteam van de gemeente komen op 12 oktober en 2 november bij elkaar om te praten over de invulling van het Furkaplateau. Mensen, die willen meedenken over het ontwerp, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via info@bollunetten.nl .

Woensdag 15 september 2010

In week 38 en week 39 (van 20 september tot 3 oktober) worden er in de wijk bomen geveld. Omwonenden zijn met een brief op de hoogte gesteld. De te rooien bomen zijn terug te vinden op bijlage 1 en bijlage 2 en op de website van de gemeente ( www.utrecht.nl/vellijst ).

Woensdag 8 september 2010

Afgelopen dinsdag zijn tijdens de BOL-vergadering de herinrichting van het Furkaplateau en de fietsverbinding Houten-Utrecht aan de orde geweest. Over de herinrichting is afgesproken dat bewoners en medewerkers van het ontwerpteam van de gemeente op korte termijn twee keer in klein comité bij elkaar komen om te praten over de invulling.  De data voor deze bijeenkomsten vermelden we binnenkort op deze site. Mensen, die willen meedenken over het ontwerp, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via info@bollunetten.nl . Als er veel aanmeldingen zijn, zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wie aan het overleg kunnen deelnemen.
De gemeente heeft zich ook gebogen over de fietsverbinding Utrecht centrum -Houten. De oorspronkelijke fietsverbinding via De Wadden is onlangs afgesloten in verband met de bouw van het nieuwe station en de nieuwe fietstunnel onder het spoor. Momenteel worden de fietsers ‘omgeleid’ via de bestaande fietsverbinding aan de westzijde van de Brennerbaan (Fivelingo). De gemeente wil de fietsverbinding na de spooruitbreiding herstellen en verbeteren. Er zijn drie varianten onderzocht:-  de fietsroute langs de Westzijde van de Brennerbaan  gebruiken. Dit is nu de tijdelijke fietsroute. Deze variant voldoet niet aan door de gemeente gestelde eisen aan een (hoofd)fietsroute.- langs de Oostzijde van de Brennerbaan. Aanleg van een nieuw fietspad. Een knelpunt daarbij vormt de inpassing langs de Coppelwethe.- langs De Wadden, herstel van de oude route over het Furkaplateau. Deze variant voldoet niet aan door de gemeente gestelde eisen aan een (hoofd)fietsroute.De varianten staan weergegeven in deze link.
Wat vinden de inwoners van Lunetten van de varianten? U kunt uw mening kwijt via info@bollunetten.nl . In een volgend overleg van het BOL komt de gemeente de drie varianten nog eens toelichten en bespreken we de ingekomen reacties.

Woensdag 1 september 2010

Volgende week dinsdag 7 september is het weer tijd voor de eerste openbare BOL-bijeenkomst van het seizoen 2010-2011. Op de agenda staan o.a. de herinrichting van het Furkaplateau en de fietsverbinding Houten-Utrecht Centrum. Twee projectleiders van de gemeente informeren ons over de stand van zaken rond het ontwerp van het nieuwe voorplein en bespreken een aantal varianten om de fietsverbinding te herstellen.

Woensdag 18 augustus 2010

Oost-alternatief het meest effectief

Vandaag is het Milieu Effect Rapport (MER) 1e fase van de planstudie Ring Utrecht openbaar gemaakt. In dat onderzoek heeft Rijkswaterstaat verschillende alternatieven om de mobiliteit rond Utrecht te verbeteren en de daarbij behorende milieueffecten op de omgeving met elkaar vergeleken. Als aanvulling op de planstudie start binnenkort een onderzoek naar mogelijkheden voor extra openbaar vervoer in de regio.

Volgens het rapport pakt het zg. Oost-alternatief de knelpunten op de Ring het meest effectief aan. Dat betekent o.a. een uitbreiding van de A27 aan de oostkant van de stad met een overkapping ter hoogte van Amelisweerd. Meer informatie is te vinden op www.ikgaverder.nl . Het rapport is te lezen door te klikken op documenten en vervolgens te kiezen voor planstudies. Een samenvatting van de MER 1e fase vindt u hier.

Dinsdag 6 juli 2010

De wijkdag Lunetten vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 september. Er is weer gelegenheid om een kraam te huren bij kapper Duyveman of opticien Bronkhorst. Iedereen die iets wil laten zien of horen op het open podium kan zich opgeven bij corine@hisa.nl .

Wijkwethouder Frits Lintmeijer valt dit jaar de eer te beurt het startschot voor de BOL-loop te mogen geven.Bert van de Roest is bereid gevonden om wederom de megafoon ter hand te nemen om de deelnemers aan te moedigen.

Woensdag 2 juni 2010

Naar aanleiding van de weer voor vele wijkbewoners recent plaatsgevonden tienjaarlijkse verhoging van de met de gemeente Utrecht lopende erfpachtcanon is op dit moment een groep van actieve wijkbewoners in samenwerking met het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) bezig de mogelijkheden te onderzoeken om eventueel tot een nieuwe- en billijker regeling te kunnen komen. Om zich een beter beeld te kunnen vormen over hoe de situatie binnen Lunetten precies ligt, roept de Werkgroep mensen op om een enquête in te vullen. Op 22 juni vindt er weer een bijeenkomst plaats van de werkgroep, om 20.00 uur in de Musketon. Iedereen is welkom.

Woensdag 2 juni 2010

De agenda voor de openbare BOL-bijeenkomst op dinsdag 8 juni a.s. is uit. Te gast zijn dit keer Reinier Verkaik, gemeentelijk projectleider voor de spoorinpassing en Peter van Sterkenburg, projectleider voor het gemeentelijk Ingenieursbureau, dat gevraagd is het ontwerp van het toekomstige voorplein te maken.

Eind  2003 verscheen de eerste aanzet tot een ontwerp voor de herinrichting van het Furkaplateau, de Visie Furkaplateau (Planidentificatie+). Op deze planidentificatie zijn door o.a. het BOL, de wijkraad en de Fietsersbond zienswijzen ingediend. Er werd aandacht gevraagd voor bewonersparticipatie bij de herinrichting en gepleit voor het behoud van de fietsverbinding over De Wadden. Er is nooit een Nota van Antwoord gekomen, het plan verdween in de ijskast. De toen ingediende zienswijzen zijn nu weer actueel. Het BOL bepleit, net als in 2003, inbreng van bewoners bij de planontwikkeling.

Maandag 31 mei 2010

Het Bewoners Overleg heeft vorige week een zienswijze ingediend op het Ontwerp-Tracébesluit A27 Lunetten-Rijnsweerd:

– Wij vragen u een volledige afweging te maken waarbij de constatering van Rijkswaterstaat t.a.v. het regionale verkeer wordt meegenomen en waarbij de systematiek van de Ladder van Verdaas wordt gevolgd.

– Onderzoek eerst hoe ver het bezettingsprobleem van het wegvak op te lossen is zonder benutting en/of vernieuwing van de infrastructuur.

– Wij vragen u, neen, dringen er op aan, over te gaan tot de invoering van een maximum snelheid van 80 km/uur op het onderhavige wegvak.

– Wij dringen er bij u op aan er zorg voor te dragen dat de luchtkwaliteit en geluidsbelasting voor de wijk Lunetten voldoen aan de grenswaarden, zowel nu als in de toekomst.

– Wij vragen u de totale effecten van alle projecten op de gezondheid werkelijk te meten en vervolgens aanvullende maatregelen voor de wijk te treffen wanneer blijkt dat niet voldaan wordt aan de geldende grenswaarden.

Het ontwerp-tracébesluit en de MER vindt u terug op de website van het Centrum voor publieksparticipatie.

Donderdag 13 mei

Oproep van de Werkgroep Erfpacht:

Geachte wijkbewoner,

In de loop van vorig jaar zijn er bij het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) regelmatig vragen binnengekomen van medewijkbewoners met betrekking tot de tien jaarlijkse verhoging van de met gemeente Utrecht afgesloten erfpachtcanon.

Wellicht herinnert u zich nog de meer dan 10 jaar terug vanuit het BOL in samenwerking met ondermeer de SP en de VVD gevoerde acties rondom dit zelfde onderwerp, die er uiteindelijk toe hebben geleid dat er op voorspraak van de Utrechtse gemeenteraad een nieuwe regeling gekomen is.

Er bereiken ons nu echter signalen, dat er zich bij vanaf vorig jaar dooorgevoerde aanpassingen significante verschillen voordoen in o.a. de door de gemeente Utrecht aangegeven gemiddelde grondprijs voor Lunetten.

Met het oog op een mogelijk gesprek hierover met de desbetreffende gemeentelijke dienst wil de Werkgroep Erfpacht u hierbij uitnodigen voor een vergadering op dinsdagavond 18 mei om 20.00 uur in De Musketon om dit mede aan de hand van uw informatie voor te kunnen bereiden.

Voor nadere informatie kunt u contactopnemen met initiatiefnemer Ewold Gussenhoven op nummer: 06 – 10 19 20 20

Donderdag 6 mei 2010

Dinsdag 11 mei is er weer een openbare BOL-bijeenkomst. Te gast zijn dit keer Rick de Kogel en Niek van der Linden. Beiden zijn accountmanager bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Naast een kennismaking staat vernieuwend welzijn op de agenda.

Woensdag 21 april 2010

Gisterenavond heeft het BOL, tijdens het bezoek van een delegatie van de gemeenteraad aan Zuid, aandacht gevraagd voor de bedreigde toekomst van wijktuin Hermanshof. Door de bezuigingen heeft Portes geen geld meer voor professionele ondersteuning van de tuin.

Maandag 19 april 2010

Rijkswaterstaat werkt aan een betere doorstroming op de A27. Een brochure met deze titel viel vorige week op de mat bij een deel van de inwoners van Lunetten. De begeleidende brief meldt dat het Ontwerp-Tracébesluit voor de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd en de Milieu Effect Rapportage (MER) tot en met 25 mei ter inzage liggen.

Woensdag 28 april is er in de Musketon een informatiebijeenkomst van 18.30 tot 21.00 uur.

Het Ontwerp Tracébesluit vindt u hier. De bekendmaking stond vorige week ook in Ons Utrecht.

De Werkgroep Lucht en Geluid bereidt een zienswijze voor.

Vorige week woensdag is de vellijst 2010 vastgesteld. In Lunetten komen 23 bomen in aanmerking om gerooid te worden. Tegen het rooien kan bezwaar worden gemaakt. Een bezwaar (zienswijze) kan worden ingediend tot 12 mei 2010. Dit kunt u opsturen naar Gemeente Utrecht, Vergunning en Handhaving, Postbus 8375, 3503 JR Utrecht.

Woensdag 7 april 2010

Volgende week dinsdag is er om 20.00 uur in de Musketon weer een openbare BOL-vergadering. Klik hier voor de agenda en de notulen van de vorige bijeenkomst.

Donderdag 11 maart 2010

Dinsdag 16 maart a.s is er weer een openbare BOL-bijeenkomst. Te gast is deze keer Micha Stolzenburg, assistent wijkmanager van wijkbureau Zuid over een crazy run en reorganisaties. Klik hier voor de volledige agenda.

Woensdag 3 februari 2010

De uitslag van de wijkpeiling ten behoeve van de verkiezingsavond is bekend. 93 mensen hebben gereageerd op de 24 stellingen, die de voorbereidingsgroep had geformuleerd voor de politici als voorbereiding op de avond.

Zondag 24 januari 2010

Woensdag 3 februari organiseert het Bewonersoverleg in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsdebat. Meer informatie hierover is te vinden op www.lunetten.nl/verkiezingen.

Zondag 17 januari 2010

Ongeveer 200 deelnemers lieten zaterdag 16 januari zien en horen dat zij de uitbreidingsplannen geen goede zaak te vinden. Lees meer…

foto Christien Bolt

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/226819

http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/9d647e66.wmv

Woensdag 13 januari 2010

Donderdag 14 januari is er een raadsinformatieavond over de pakketstudies Ring Utrecht. Het BOL heeft spreektijd aangevraagd.

Maandag 11 januari 2010

Grote belangstelling voor de informatieavond over de Ring Utrecht. Presentaties waren er van Rijkswaterstaat (de voorkeursrichting) en de Vrienden van Amelisweerd (de Kracht van Utrecht)

Op een aantal flip-overs kon men zijn/haar mening kwijt over een aantal stellingen.

Vrijdag 8 januari 2010

Zaterdag 16 januari worden er in een aantal Utrechtse wijken waaronder Lunetten lawaai-optochten gehouden tegen nog meer geluidsoverlast en luchtverontreiniging, die een gevolg zullen zijn van de plannen die de overheid heeft met de Ring Utrecht.

Start om 13.00 uur bij de Musketon.

Vrijdag 8 januari 2010

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) houdt een wijkraadpleging. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners van Lunetten op http://www.lunetten.nl/verkiezingen/ tot en met 28 januari aangeven hoe ze denken over thema’s op het gebied van openbare ruimte, milieu, welzijn en veiligheid. De stellingen gaan over onderwerpen die in de komende gemeenteraadsperiode actueel zijn in de wijk.

De uitkomst van de wijkraadpleging gebruikt het BOL voor de voorbereiding een wijkavond op woensdag 3 februari. Op die avond zal er vanaf 20:00 uur in de Musketon een debat plaats vinden tussen de lijsttrekkers van de Utrechtse politieke partijen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Cees Grimbergen zal dit debat leiden.

Inwoners van Lunetten kunnen zich door te reageren op de stellingen hun eigen mening vergelijken met die van de politieke partijen. Op de website komen ook de antwoorden van de politieke partijen op de stellingen te staan. Tijdens de wijkavond op 3 februari kunnen de kiezers vervolgens de politici in eigen persoon aan de tand voelen om goed voorbereid op 3 maart te gaan stemmen.

Vrijdag 1 januari 2010

Wat betekenen de plannen voor de Ring Utrecht voor Lunetten? De in november 2009 door rijk en regio vastgestelde voorkeursrichting gaat uit van:

1.    verbreding van de A27 naar 14 rijstroken;

2.    uitbreiding van knooppunt Lunetten;

3.    verbreding van de A12 met twee rijstroken.

Daarnaast wordt het openbaar vervoer in en rondom Utrecht aangepast. Uitbreiding is volgens de overheid nodig om files in de spits in de toekomst te voorkomen. Maar uitbreiding heeft ook gevolgen voor de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en gezondheid in de wijk Lunetten. Wilt u meer weten en meepraten? Kom dan maandag 11 januari naar de informatieavond in de Musketon, aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.45 uur.

Kijk hier voor meer informatie van het BOL over verkeer, lucht en geluid.

Maandag 7 december 2009

Afgelopen donderdag 3 december heeft het BOL ingesproken tijdens de raadsinformatie-avond over het Actieplan Geluid. De gemeente neemt geen extra maatregelen om het geluid van railverkeer en rijkswegen te beperken. De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen ligt bij het Rijk. Het BOL is van mening dat de gemeente haar eigen inwoners moet beschermen tegen een (te) hoog geluidsniveau en verzet zich dan ook tegen het idee dat de gemeente geen invloed kan uitoefenen op de keuzes van Rijkswaterstaat en ProRail. Verder heeft het BOL in haar zienswijze de slechte staat van de geluidsschermen aangekaart. In de Nota van Antwoord en tijdens de raadsinformatie-avond heeft wethouder De Bondt aangegeven iets te gaan doen aan de gaten, die in de loop der jaren zijn ontstaan tussen dijk en muur.

Dinsdag 1 december 2009

Gisteravond heeft John Buitink namens het BOL ingesproken over de de gevolgen van de plannen rond de Ring Utrecht voor Lunetten. Dat gebeurde tijdens de vergadering van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van Provinciale Staten. Er werd ook ingesproken door vertegenwoordigers van de Vrienden van Amelisweerd, de milieugroep Houten, de bewonerscommissie Overvecht en de actiegroep Geluidhinder Maarssen. RTV Utrecht maakte een korte impressie: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/223090

Maandag 30 november 2009

Na successen in 2000 en 2006 houdt het BOL op woensdag 3 februari 2010 een verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Journalist en tv-presentator Cees Grimbergen gaat de avond leiden. Inmiddels zijn er 24 stellingen opgesteld over onderwerpen die actueel zijn in Lunetten. De politieke partijen zijn gevraagd hierop te reageren.

Mist u onderwerpen/aandachtspunten, laat het ons weten via info@bollunetten.nl of per post p/a Hondsrug 19, 3524 BP.

Vrijdag 27 november 2009

Op 3 november j.l. heeft het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) een besluit genomen over de voorkeursrichting van de Ring Utrecht.

Tien Utrechtse bewoners&milieuorganisaties uit Utrecht, waaronder het BOL, hebben vandaag aan Utrechtse Raadsleden, Statenleden en Kamerleden in een brief laten weten dat zij blij zijn dat de voorkeursrichting geen nieuwe wegen door/langs Leidsche Rijn, Vleuten Haarzuilens en Amelisweerd/Rhijnauwen bevat, maar grote zorgen hebben over het proces van éénrichtingverkeer in de besluitvorming.

Zij roepen Raadsleden, Statenleden en Tweede Kamerleden op ervoor te zorg te dragen:

1. dat het niet de (enige) voorkeursrichting zou moeten zijn omdat de voorkeursrichting zulke ernstige gebreken vertoont op het gebied van leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling in de stad Utrecht

2. dat de onderzoeken naar de Kracht van Utrecht zo snel mogelijk openbaar gemaakt worden

3. de Kracht van Utrecht ook in de MER fase 2 zou moeten worden meegenomen.

Woensdag 18 november 2009

Het BOL heeft vandaag een zienswijze ingediend op het Ontwerp Actieplan Geluid van de Gemeente Utrecht. ( http://www.utrecht.nl/images/DSO/DSOmilieu/geluid/eu/Ontwerp%20Actieplan%20Geluid%20Utrecht%2029%20september.pdf )

Het BOL verzet zich tegen het standpunt van de gemeente om geen extra maatregelen te nemen om het geluid van railverkeer of rijkswegen te beperken. Klik hier voor de volledige tekst van de zienswijze.

Maandag 16 november 2009

De eerste 15 bomen aan de Koppeldijk zijn de afgelopen weken geveld. Zie foto’s

Vrijdag 13 november 2009

Rijk en regio hebben met elkaar overeenstemming bereikt over aanpak van de Ring Utrecht. Bewonersgroepen zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst hierover op maandag 23 november door programmabureau VERDER ( www.ikgaverder.nl ). Op deze site staan ook de documenten, die beschikbaar zijn over de voorkeursrichting. Het BOL vraagt als input voor deze avond nogmaals de aandacht voor de gevolgen voor Lunetten. Lees meer…

Maandag 2 november 2009

Een duurzame oplossing voor een leefbare samenleving.In de week, dat duidelijk wordt welke kant het opgaat met de mobiliteit rondom Utrecht komt het Bewonersoverleg Lunetten (BOL) met een dringende oproep aan betrokken bestuurders om het leefklimaat toch vooral niet uit het oog te verliezen. In een bijlage draagt het BOL alternatieven aan voor het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk rondom Utrecht.

Zaterdag 17 oktober 2009

De bezuinigingen, die het College voorstelt hebben grote gevolgen voor Lunetten. Er wordt flink gekort op het welzijnswerk en groenonderhoud. Voedselbank en milieupunt Zuid dreigen te verdwijnen.

Ter informatie:

Donderdag 29 oktober wordt door wijkbewoners, die zich hierover zorgen maken een gezamenlijke fietstocht georganiseerd. Doel is deelname aan een door Groen Links en SP georganiseerde demonstratieve bijeenkomst op het stadhuisplein. Verzamelen om 12.00 uur bij de Musketon.

Het slotdebat over de begroting is 5 november.

Dinsdag 13 oktober 2009

Een ecoduct als doekje voor het bloeden

Het bericht afgelopen vrijdag in RTL nieuws over het plan om een ecoduct te bouwen over een deel van de A27 roept bij het BOL zeer gemengde gevoelens op. In ruil voor verbreding van de weg een overkapping. De tijdens het nieuwsitem getoonde impressie laat wel een heel optimistisch beeld van de omgeving zien. Zelfs een deel van Lunetten en de Waterlinieweg zijn groengebied geworden. Niet getoond wordt dat er aan de stadse kant van de A27 ter hoogte van de geplande overkapping de Koningsweg, spitsverkeer over de Laan van Maarschalkerweerd en straks 8 spoorbanen en een HOV doorheen lopen. Je zou beter kunnen spreken van een viaduct in plaats van een ecoduct.
Het BOL heeft zich eind 2006, na het verschijnen van de startnotitie Verbreding A27 Lunetten-Rijnsweerd, al uitgesproken tegen verbreding. Meer asfalt leidt tot meer verkeer en lijkt geen oplossing voor het fileprobleem. Er moet gezocht worden naar alternatieve vervoersvormen.
En overkappen, graag, maar dan tot aan knooppunt Lunetten. Er wonen hier immers bijna 12.000 mensen die recht hebben op een goed leefklimaat.

Donderdag 1 oktober 2009

Op woensdag 23 september is er een bijeenkomst geweest over de vervanging van de populieren aan weerszijden van de Koppeldijk. De bomen zijn in een slechte conditie en aan vervanging toe (zie foto). Door wortelopdruk is het asfalt op diverse plaatsen beschadigd. Voor 16 bomen, die een gevaar vormen voor de veiligheid, is inmiddels een velvergunning verleend. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst lagen twee vragen voor: hoe kan de vervanging het best gerealiseerd worden (gefaseerd of in één keer) en welke boomsoort moet ervoor terug komen.

Boomadviseur Frank van den Brink ging uitgebreid in op de vragen van bewoners. Zo kwamen onder meer de voor- en nadelen van verschillende boomsoorten aan de orde. Na afloop konden de aanwezigen schriftelijk hun voorkeur kenbaar maken voor wijze van uitvoering en de keuze van herplant. Er kon gekozen worden tussen els, wilg en populier. Van de 32 mensen, die de enquête invulden, koos de overgrote meerderheid voor vervanging in één keer. Een argument daarvoor was dat ook het fietspad dan in één keer vervangen kan worden. Wat betreft de keuze van de boomsoort kwam de populier als winnaar uit de bus. Verslag en uitslag van de enquête.

Zondag 27 september 2009

Gisteren is tijdens de wijkdag Lunetten de 15e BOL-loop gelopen. Wijkwethouder Ingrid de Bondt gaf het startschot. Een verslag van de wedstrijd is terug te vinden op www.lunetten.nl. De winnaars staan op www.bollunetten.nl .

Foto’s van de wijkdag vindt u hier

Zaterdag 12 september 2009

Thema-avond Groen

Woensdag 23 september organiseert het Bewoners Overleg een avond over het groen in Lunetten. Hoofdthema is de verjonging van de populieren langs de Koppeldijk. De bomen zijn in een slechte conditie en aan vervanging toe. Door wortelopdruk is het asfalt op diverse plaatsen beschadigd. De vraag die voorligt: hoe kan de vervanging het beste worden aangepakt. Alle beschikbare informatie hierover is in een notitie samengebracht.

De avond begint om 19.30 met een rondleiding over de Koppeldijk. Naast dit onderwerp komen ook andere groenactiviteiten in Lunetten aan bod. Het programma van de avond vindt u hier.

Komende week wordt huis-aan-huis een flyer verspreid.

Woensdag 15 juli 2009

Half juni verscheen het Tracébesluit sporen in Utrecht, deeltracé Utrecht Centraal-Houten en de Nota van Antwoord op de vorig jaar ingediende zienswijzen op het Ontwerp tracébesluit. Het BOL heeft besloten een beroepschrift in te dienen, o.a. omdat het Tracébesluit niet voorziet in het aanbrengen van raildempers om de geluidsoverlast terug te dringen.

Vrijdag 26 juni 2009

Na het verschijnen van de definitieve versie van de gebiedsvisie De vier lunetten op de Houtense vlakte heeft het BOL deze versie vergeleken met het concept en dat leidde tot enkele opvallende constateringen. Reden voor het BOL om tijdens de raadsinformatieavond van 18 juni, toen de gebiedsvisie aan de orde kwam, spreektijd aan te vragen.

Donderdag 2 juli komt de gebiedsvisie aan de orde in de raadscommissie Stad en Ruimte. Dan wordt ook de reactie van het BOL besproken. In de aanbiedingsbrief zijn de hoofdpunten kort samengevat.

Voor meer informatie en de volledige tekst van de definitieve versie zie  http://www.bollunetten.nl/vierlunetten

Zondag 21 juni 2009

Vanaf heden is het mogelijk om een kraam te huren voor de wijkdag, die dit jaar plaats vindt op zaterdag 26 september. Het aanmeldingsformulier vindt u hier.

Vrijdag 29 mei 2009

Beantwoording van de inspraakreactie startnotitie Ring Utrecht. In totaal hebben 3037 personen en instanties gereageerd, waarbij 2056 unieke inspraakreacties zijn gegeven. Deze zijn mede gebruikt door het Bevoegd Gezag (Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, ministers van VROM en VenW) om de richtlijnen voor de planstudie op te stellen.

Maandag 18 mei 2009

Eind april is er naar aanleiding van aanhoudende klachten over vervuiling en overlast een schouw georganiseerd door het wijkbureau op het speelterrein tussen Elzas en Normandië. Een verslag van deze schouw vindt u hier.

Vrijdag 1 mei 2009

Binnenkort wordt o.a. in de gemeenteraad besloten over de concept-richtlijnen MER. Het Bewoners Overleg Lunetten heeft de raad een brief geschreven met het verzoek de besluitvorming uit te stellen om zo indieners van zienswijzen serieus in de gelegenheid te stellen te reageren. Kijk hier voor de volledige tekst van de brief.

Vrijdag 10 april 2009

In november 2008 heeft het Bewonersoverleg een zienswijze ingediend op het Actieplan Luchtkwaliteit 2008. In de afgelopen maanden hebben meer dan 900 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dat ook gedaan. meer…

De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in een tweekolommenstuk (zienswijzen en antwoorden) en samengevat in een zg. oplegnotitie.

Voor meer informatie zie www.utrechtselucht.nl .

Maandag 30 maart 2009

Na de door omstandigheden gedwongen opheffing van de werkgroep Lucht & Geluid is er vooralsnog voor gekozen verder te gaan met een paar actieve belangstellenden, die bereid zijn daar waar het Bewonersoverleg te vertegenwoordigen. Consequentie van deze aanpak is dat er voornamelijk reactief kan worden opgetreden. Mocht actie gewenst zijn dan moet er een beroep worden gedaan op ieders netwerk. 19 maart jl. is hierover een overleg geweest met betrokkenen. Het verslag van dit overleg vindt u hier.

Woensdag 11 maart 2009

Het verwijderen van de opstelsporen in het kader van de spoorverdubbeling is vorige maand begonnen. De foto’s zijn van Wim van den Brink.

Ondertussen maken de bewoners van Vlek 19 (Engelsmanplaat) zich grote zorgen over de te verwachten trillings- en geluidsoverlast. Morgenavond delen ze die zorgen met leden van de gemeenteraad tijdens een raadsinformatieavond. Aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis. In een zg. fact-sheet hebben ze al hun zorgen op een rij gezet.

Dinsdag 17 februari 2009

Dinsdag 24 februari is er weer een openbare BOL-vergadering. Om 20.00 uur in de Musketon. Gast is deze keer Jur Boogaard, gebiedsmanager Stadswerken voor Zuid en Zuid-West.

Vrijdag 30 januari 2009

De zienswijze op de Startnotitie Ring Utrecht is afgelopen dinsdag tijdens de BOL-vergadering besproken en vastgesteld.

Donderdag 22 januari 2009

Voorzitter van het BOL Hein van Kruysdijk heeft op 20 januari tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Zuid een verhaal gehouden over de activiteiten en ontwikkelingen rond het thema leefbaarheid in de wijk. De diapresentatie vindt u hier en hier

Woensdag 21 januari 2009

De concept-zienswijze op de Startnotitie Ring Utrecht is klaar en zal op de openbare BOL-vergadering van 27 januari worden vastgesteld. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Musketon. Op de agenda van deze vergadering verder een gesprek met Jos Berkers, directeur van Portes over de ambities van het welzijnswerk in Lunetten.

Dinsdag 13 januari 2009

Voor het opstellen van een inspraakreactie is besloten tot onderstaande werkwijze:

  • Iedereen die ideeën en opmerkingen voor de inspraakreactie heeft kan die tot zaterdag 17 januari kwijt via info@bollunetten.nl
  • Tegelijkertijd werkt de werkgroep Lucht en Geluid aan een eerste aanzet (werkdocument).
  • Het weekend van 17/18 januari wordt door de werkgroep op basis van alle input een concept-zienswijze opgesteld.
  • Maandag 19 januari bespreking van het concept in de kerngroep.
  • Woensdag 21 januari verspreiding concept-zienswijze. Reacties hierop naar info@bollunetten.nl
  • Dinsdag 27 januari bespreken en vaststellen van het concept.
Voor meer informatie over en de tekst van startnotitie zie http://www.ikgaverder.nl/verder/nieuws-verder.html?newsid=90

Vrijdag 9 januari 2009

Vrijdag 16 januari vindt er in de Musketon een informatiemiddag plaats over het opplussen van woningen. Meer informatie en het programma vindt u hier. Er zijn ook een folder en een FAQ-lijst verschenen.

Vrijdag 9 januari 2009

Dinsdag 20 januari komt de gemeenteraad op bezoek in Zuid.

19.15 uur: Ontvangst in de Musketon

19.30 uur: Welkom en inventarisatie onderwerpen

19.45-21.30 uur: Presentaties en discussie over:

– Leefbaarheid in bloemkoolwijkLunetten

– Briljante ideeën voor Hoograven

– Actieplan luchtkwaliteit Utrecht 2008

– Overige onderwerpen

21.30-22.00 uur: Afsluiting met aansluitend borrel

Vrijdag 2 januari 2009

De openbare BOL-vergadering van 20 januari wordt in verband met het bezoek van de gemeenteraad aan Zuid verplaatst naar dinsdag 27 januari.

Woensdag 10 december 2008

De BOL-vergadering van dinsdag 16 december 2008 vervalt i.v.m. informatieavond Startnotitie Ring Utrecht in het Vechthuis, Jagerskade 13-15, Utrecht. Van 18.00u tot 21.00u.

Maandag 8 december 2008

Verslag en foto’s van de wijkavond openbare ruimte van 26 november zijn beschikbaar op www.lunetten.nl/bol/thema/leefbaarheid

Anne-Jo Visser van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft haar bijdrage aan de avond alsnog op papier gezet op basis van de meest recente kanskaart voor Lunetten, die is opgesteld door de Atlas voor Gemeenten. Haar nieuwsbrief is eveneens te vinden op bovenstaande link. De complete kanskaart vindt u hier


Woensdag 3 december 2008

5 december wordt de Startnotitie voor de Ring Utrecht vrijgegeven en start ook de inspraak.

Informatieavonden staan gepland op dinsdag 16 december in het Vechthuis, Jagerskade 13-15, donderdag 8 januari 2009 in zalencentrum Aristo, Brennerbaan 150 en maandag 12 januari 2009 in het Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32. Voor de startnotitie, die 5 december gepubliceerd wordt, en meer informatie zie www.ikgaverder.nl/verder/home.html .

Op www.ikgaverder.nl/verder/bestanden.html zijn de meest recente bestanden in de ontwikkeling van het VERDERpakket te vinden

Voor de status van de activiteiten van het Platform A27 zie en een GG&GD-advies uit 2005 over de luchtkwaliteit zie www.bollunetten.nl/verkeer,lucht en geluid


Woensdag 19 november 2008

Tijdens de plenaire BOL vergadering gisterenavond is op de valreep de zienswijze van het Bewonersoverleg op het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht vastgesteld. Klik hier voor de tekst van de zienswijze.

Voor meer informatie over lucht en geluid in Lunetten zie w ww.bollunetten.nl/bol/thema/verkeer, lucht en geluid. Ook voor de diapresentatie van de op 11 december 2007 gehouden thema-avond over lucht en geluid in Lunetten.


Woensdag 26 november 2008

Tweede thema-avond over de leefbaarheid in Lunetten

Lunetten:  verloedering? hoe verder?     Praat mee over de toekomst

Lunetten is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’. Bloemkoolwijken zijn in de jaren 70 gebouwde wijken, die worden gekenmerkt door een rondweg waaraan allemaal subwijkjes (bloemkoolroosjes) liggen. Onderzoekers zien knelpunten ontstaan in (het beheer van) de openbare ruimte. Verloedering ligt op de loer.

Vinden we dat ook met z’n allen? Welke toekomst heeft Lunetten?Dat is de vraag die wij op deze avond aan de orde willen stellen.

Op de avond komen eerst Bureau Middelkoop en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) aan het woord. Middelkoop heeft een studie gedaan naar bloemkoolwijken in Nederland, en doet een aantal aanbevelingen. De SEV heeft een kanskaart van Lunetten gemaakt, waarin de wijkproblematiek in kaart gebracht is. Vervolgens is het woord aan de woningcorporaties. Wat is hun mening over Lunetten en wat zou er volgens hen gedaan moeten worden?

Na de pauze willen we de ‘subjectieve’ meningen van de bewoners  koppelen aan de ‘objectieve’ mening van de deskundigen en daaruit conclusies trekken. De hele avond is ook wijkwethouder Robert Giesberts aanwezig. Voor meer informatie zie: http://www.bollunetten.nl/leefbaarheid


Lunetjes 2008: za 4 oktober

Voor foto’s zie: www.bollunetten.nl/lunetjes-2008

Meer informatie en foto’s van voorgaande jaren via:

www.bollunetten.nl/lunetjes


Verslag thema-avond Lunetten: gastvrij? di 23 september 2008

Het verslag van de thema-avond Lunetten: gastvrij? van 23 september is beschikbaar. Helaas ontbreekt nog het cijfermateriaal.

Het verslag is hier te openen.


UITSLAG 14e BOL-LOOP 2008

Er is weer hard gelopen tijdens op de Wijkdag Lunetten op Zaterdag 20 september 2008. Er waren 83 deelnemers. De oudste was 80 jaar!

Bekijk hier de uitslag van 2008 en impressie en uitslagen van voorgaande jaren:

www.bollunetten.nl


Bewoners Overleg Lunetten BOL monitort Hotspots Veiligheid per Fiets

Onder het motto “We gaan er gewoon een keer al fietsend langs” organiseerde de BOL werkgroep Veiligheid in de nacht van 20 op 21 juni een fietsactie langs de hotspots in de wijk.

Download hier het volledige Nieuwsbericht in Word DOC formaat of klik naar www.lunetten.nl/bol/veiligheidConcept gebiedsvisie Vier Lunetten op de Houtense Vlaktewww.lunetten.nl/bol/thema/vierlunettenDag van het Parkwww.lunetten.nl/dagvanhetparkWijkakkoord – NU zelf ook te lezenBij ondertekenen wijkakkoord krijgt BOL cheque van 3000 euro

Op donderdag 15 mei 2008 was het BOL aanwezig bij het ondertekenen van het “Wijkakkoord Wonen, Welzijn en Zorg Lunetten”.

De samenwerking is afgesproken tussen de Gemeente Utrecht, woningcorporaties, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen. Het is een prestatiecontract tussen diverse organisaties. Het BOL tekenende niet. Zij is als bewonersorganisaties louter een kritisch-opbouwende partner. Wel was zij – uiteraard – betrokken bij het ontwikkelen van de inhoud van het akkoord. Het gaat onder meer om het levensloop bestendig maken van Lunetten.3000 euro voor bewoners

Op dezelfde bijeenkomst kreeg het Bewoners Overleg Lunetten een cheque van drieduizend euro overhandigd om iets speels te realiseren. Een fitnesstoestel ergens in de wijk. Of een Jeu de Boules baan. Naar eigen inzicht.

Meer informatie, foto’s en video’s via: www.lunetten.nl/wijkakkoord

UPDATE – BOL ontving per e-mail het COMPLETE DOCUMENT. Het is te downloaden via: www.bollunetten.nl/documenten /

Antwoorden ProRail op zorgpunten en vragen van het BOL

Op dinsdag 6 mei 2008 hebben bewoners en het BOL overleg gevoerd met ProRail over de Spoorverdubbeling. Via onderstaande link zijn o.a. de antwoorden van ProRail te zien op de lijst met zorgen en vragen die het BOL eerder overhandigd had. Via deze link is ook een impressie van het nieuwe station te zien.

BOL Werkgroep Veiligheid actief

Onder het motto “Veilig samen leven doen we met z’n allen: Doe mee en kom met ideeën!!” wil de BOL werkgroep Veiligheid de krachten bundelen van bewoners, organisaties, ondernemers en gemeentelijke diensten zoals de Politie en de veiligheidsmedewerkers van wijkbureau Zuid. Samen kunnen ze oplossingen vinden die Lunetten veiliger maken.Deze werkgroep van het Bewoners Overleg Lunetten ontstond na de Wijkavond Veiligheid die in oktober 2006 in Lunetten gehouden werd. Burgemeester Brouwer was daarbij aanwezig. Ook met de nieuwe burgemeester Aleid Wolfsen verwacht de BOL werkgroep Veiligheid constructief samen te werken.

Meer informatie BOL Werkgroep Veiligheid

Kinderopvang

BOL THEMA AVOND dinsdag 9 oktober 2007

Thema: Kinderopvang in Lunetten, Nu en Straks

Bekijk pagina met meer informatie en een kaart met voorzieningen alsook een link naar het verslag van de avond.

Veel aspecten van de Kinderopvang in Lunetten zijn bekeken. Ook bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang. Alsmede de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen en initiatieven. Er waren enkele deskundigen op dit gebied aanwezig.

Burgemeesterskandidaten op bezoek in Lunetten

Aleid Wolfsen op wo 19 sep 2007

Bekijk foto-impressie

Ralph Pans op wo 3 okt 2007

Bekijk foto-impressie