NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Reactie College op brandbrief

afrit 't GoypleinGoyplein

3 juni jl. richtte het Bewoners Overleg Lunetten zich tot de gemeenteraad, omdat we ons zorgen maakten over de bereikbaarheid van Lunetten als gevolg van de voorgenomen herinrichting van de ’t Goylaan. Een reactie op die brief kwam half oktober. De gemeenteraad had het College gevraagd te reageren. Erg overtuigend was het allemaal niet. Er zijn mensen, die twijfelen aan de cijfermatige onderbouwing van de verkeersstromen. En ondertussen is er een definitief ontwerp. We blijven hopen dat er ook nog aandacht komt de door ons benoemde knelpunten: de afritten.