Nieuws

Slotbijeenkomst buurtbudgetten

Eind februari is een wijkbericht verspreid, waarin zowel de enquête als de uitnodiging voor de bewonersavond op woensdag 30 maart werd aangekondigd. Op deze slotbijeenkomst van de pilot presenteert de kerngroep buurtbudgetten de resultaten van een jaar werken aan ‘geldstromen door de wijk’. Wat heeft ze daarover ontdekt? Welke invloed kan er worden uitgeoefend op de gemeentebegroting? Welke ideeën heeft ze nu? De antwoorden op deze vragen heeft de kerngroep in een notitie verwerkt. Deze notitie wordt aangeboden aan wijkwethouder Lot van Hooijdonk .
De resultaten van de enquête zijn inmiddels ook verwerkt en worden op deze avond ook gepresenteerd.

Met een avond vol informatie over een jaar werken aan de pilot ‘Buurtbudgetten in Lunetten’ sluit deze pilot ook af. Maar dat wil niet zeggen dat er nu gestopt wordt. Want … dit was slechts het begin!

De kerngroep nodigt iedereen van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.

Datum   woensdag 30 maart 2016

Plaats    VAVO Lyceum Lunetten, Kampereiland 6

Tijd         20.00 -21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)