Nieuws

Wijkraadpleging

Een oproep van de Wijkraad Zuid

Beste wijkbewoners,

Graag wil ik uw aandacht voor het volgende. Wij, de wijkraad Utrecht Zuid (Lunetten, Hoograven, Tolsteeg en de Blokkenbuurt), gaan dit najaar van start met een wijkraadpleging. Dit is een onderzoek met als doel te achterhalen wat er leeft in de wijk en hoe deze leefbaarheid kan worden verbeterd. Dit jaar zal de wijkraadpleging gaan over hoe de overheid, sociaal makelaars en andere partijen vrijwilligers beter van dienst kunnen zijn. In dit kader zijn wij opzoek naar een drie tal projecten in Zuid waar de samenwerking tussen vrijwilligers en (welzijns) organisaties niet soepel verloopt. Ieder gekozen project zal vervolgens kwalitatief worden onderzocht. Waarbij aan de hand van interviews met alle betrokken partijen wordt achterhaald hoe alle partijen erin zitten en waar de knel punten liggen (en hoe deze kunnen worden overbrugd). Dit met als doel te komen tot een advies aan de gemeenteraad op basis waarvan deze vrijwilligers beter kan ondersteunen.

In dit kader zijn wij opzoek naar projecten in de wijk Zuid welke voldoen aan het bovenstaande. Kent u deze of maakt u hier als vrijwilliger deel van uit? Laat het ons dan weten via secretaris@wijkraadutrechtzuid.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bij voorbaat dank,
De Wijkraad Utrecht Zuid