NieuwsVerkeer, lucht en geluid

BOL medeondertekenaar beroep

De  Kerngroep Ring Utrecht heeft 13 januari jl. beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit tot verbreding van de Ring Utrecht A12/A27 naar 2×7 rijstroken. Het Bewoners Overleg is samen met een aantal andere organisaties medeondertekenaar.
Een eerder Tracébesluit om de A27 te verbreden werd in 2019 vernietigd. Met dank aan de stikstofcrisis.