NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Trambaan langs Park de Koppel?

De gemeente heeft haar Mobiliteitsplan 2040 vrijgegeven voor inspraak. Voor Lunetten van belang zijn de plannen voor een dubbelstation Lunetten/Koningsweg en een tramverbinding, die Westraven moet gaan verbinden met Utrecht Science Park. Inmiddels zijn er 2 digitale informatieavonden geweest. Reageren kan tot 1 februari a.s. De inspraakreactie van het BOL is inmiddels klaar. Behoud van het groen en de parken als buffer tegen geluid en luchtvervuiling zijn belangrijke uitgangspunten.