Nieuws

Modernisering Musketon 6

Hoe zit het ook alweer

Samen Musketon zit – als afvaardiging van bewoners van Lunetten en van gebruikers van de Musketon – vanaf januari 2020 aan tafel met de toekomstige huurders (Bibliotheek, Gezondheidscentrum, Buurtteam en Welzijn) onder leiding van een projectmanager en bijgestaan door een architect. Dit gezelschap heeft de naam Ontwerpteam meegekregen. Met tussenpozen door het uitbreken van corona en door de grote vakantie zijn ze met
elkaar in gesprek over een mogelijke indeling van de Musketon, die recht doet aan de eisen van de huurders afzonderlijk en aan de eisen, die met elkaar geformuleerd zijn. Samen Musketon en Welzijn hebben daarin afgesproken samen te werken, met het in november 2019 verschenen Programma van Eisen Welzijn als basis. Centraal in het Ontwerpteam tot nu toe staat de vraag of alles wat in de gemoderniseerde Musketon moet passen, ook wel kan passen. We zitten met elkaar (nog steeds) in de haalbaarheidsfase.

Derde denkrichting

Omdat de eerste denkrichtingen financieel niet haalbaar bleken is door Welzijn een nieuwe variant bedacht, die wel financieel haalbaar zou kunnen / moeten zijn. Op 3 februari jl. heeft Welzijn aan Samen Musketon deze variant voorgelegd en toegelicht. Op 10 februari is hierover een tweede keer gesproken met Welzijn, Stadsbedrijven en de architect. Op 15 februari heeft de meedenkgroep van Samen Musketon meegekeken in het voorstel, vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en kritiek geleverd. In het Ontwerpteam van 18 februari is deze variant aan de andere huurders toegelicht en besproken.
Afgesproken is dat deze variant door de architect nauwkeuriger ingetekend wordt in het deel van de Musketon dat door Welzijn zal worden afgenomen en dat ze financieel zal worden doorgerekend. Op verzoek van Samen Musketon gaan Vastgoed en DOCK een eerste check doen op de vraag of alle activiteiten 2019 erin gaan passen, met het Programma van Eisen Welzijn 2019 en de ingetekende schets van het Welzijnsgedeelte in de Musketon als
basis. 

Op het moment dat inzichtelijk gemaakt is wat deze variant te bieden heeft aan de gebruikers van het welzijnsgedeelte in de Musketon, wordt deze variant ter bespreking voorgelegd. Lees hier de volledige stand van zaken.