Nieuws

Buurtbudgetten wijkbijeenkomst 18 november

Hoe besteedt Lunetten het geld voor de wijk?

De gemeente en 17 actieve bewoners startten in sept de kerngroep Buurtbudgetten Lunetten. Een proef om na te denken over beschikbare budgetten voor de wijk Lunetten. Samen bekijken zij op welke thema’s (en de daarbij behorende budgetten) bewoners invloed willen en kunnen uitoefenen. Misschien komen bewoners tot een andere verdeling van de gelden dan de gemeente? De kerngroep Lunetten richt zich op:

Groen             Musketon                     Sociale Cohesie               Welzijn

Tijdens het wijkgesprek op 18 november om 20.00 uur in het Vavo Lyceum hoort u de voortgang, werkwijze en de ontdekkingen van de werkgroep. Ook horen wij graag uw mening en suggesties.

Meldt u zich (bij voorkeur) aan via zuid@utrecht.nl. Ook als u alleen op de hoogte wilt blijven of voor vragen/suggesties. Meer informatie: http://www.utrecht.nl/wijken-en-participatie/buurtbudgetten/pilot-lunetten/

Tot 18 november in het Vavo Lyceum (Kampereiland 6) 20.00–22.00

Namens de kerngroep; bewoners Buurtbudgetten Lunetten en gemeente