BOL notulenNieuws

Verslag openbare BOL-vergadering 15 december 2009

Verslag BOL-vergadering 15 december 2009

Aanwezig: o.a. Leo Verbon, Henk Frings, Wim van den Brink, Arie Buitenweg, Anny Koenders, Lou Gast, Ties Bressers, Ruud Kamp, Hein van Kruysdijk, Christien Bolt (verslag)

Afwezig m.k.: Maarten Brinkman; Gert-Jan Overdijkink

Stand van zaken aandachtsgebieden:

– Verkeer, lucht en geluid

– Informatieavond over de plannen rond de Ring Utrecht op maandag 11 januari 2010

Locatie: grote zaal Musketon. Afhankelijk van de opkomst kan de ruimte worden aangepast met informatiepanelen.

Programmabureau VERDER en Jan Korff de Gidts van de Vrienden van Amelisweerd vragen om informatiemateriaal mee te nemen. (actie John)

Wim van den Brink presenteert zijn tramplan.

Bespreking concept-flyer van Arie Buitenweg. De tekst mag iets neutraler.

Naast de bewoners (er worden huis-aan-huis flyers bezorgd) ook met Lunetten verbonden organisaties uitnodigen:

– de woningcorporaties

– de scholen

– het wijkgezondheidscentrum

– de kinderdagverblijven

– de winkeliers.

– wijkraad Zuid

– wijkbureau

– Bewoners Overleg Hoograven Tolsteeg (BOTH)

– Dekselse optocht op zaterdag 16 januari 2010

Voorlopig idee: een estafette van lawaai-optochten door schoolkinderen uit de wijken langs de A27 (Overvecht, Voordorp, Rijnsweerd, Lunetten).

Morgenavond is o.a. hierover een overleg bij de Natuur- en Milieufederatie. Angela Gallé en Christien Bolt gaan hier namens het BOL naar toe.

Aandachtspunten: verzekering en vergunning voor het houden van een optocht.

De basisscholen worden zo snel mogelijk benaderd over idee en deelname (actie Christien).

Zij kunnen de actie aankondigen in hun nieuwsbrief.

Stand van zaken verkiezingsdebat

De stellingen zijn rondgestuurd aan de fracties. Er zijn nog geen antwoordformulieren retour.

Er wordt hard gewerkt aan een digitale versie van de lijst waarop Lunettenaren kunnen aangeven of ze het eens zijn met de stelling en wat ze vinden van het belang van de stelling voor Lunetten.

Actielijst:

– Christien benadert de basisscholen over optocht

– John vraagt sprekers om informatiemateriaal