NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Aanbeveling nieuwe fietsverbinding naar RWS

 

23 november jl. plaatsten we een vragenlijst op de website over een nieuwe (fiets)verbinding over de A12. De vragenlijst is inmiddels door ruim 100 mensen ingevuld en heeft geleid tot een aanbeveling naar Rijkswaterstaat (RWS). Stephan Lahaye, de omgevingsmanager van het projectteam Planstudie Ring Utrecht heeft hierop gereageerd met de mededeling dat de uitkomst wordt meegenomen in een advies dat de minister moet helpen bij het vaststellen van de voorkeursvariant.
In de volgende fase worden het hoofdontwerp en alle gekozen locatie varianten verder uitgewerkt. Dat leidt uiteindelijk tot een zg. Milieueffectrapport (MER) en het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Zijn er belangrijke keuzes aan de orde, dan worden deze met alle betrokken partijen besproken.
Belangstellenden, die vragen hebben over MER en OTB of over de procesgang en planning in het algemeen kunnen een mail sturen naar laatlunettennietstikken@gmail.com.
N.B. Het is nog steeds mogelijk om de vragenlijst in te vullen. En wanneer blijkt dat de uitkomsten door nieuwe invullers op belangrijke punten gaan verschuiven, wordt Rijkswaterstaat daarvan in kennis gesteld.

 

 

De  vragenlijst staat nog open: https://docs.google.com/forms/d/17sWsgPm1oOAaC3jyRfcNTZDIeJlzwOw-yHlUvAcmHso/viewform, wanneer blijkt dat door nieuwe invullers de uitkomsten significant gaan afwijken van de aanbeveling die naar RWS is gestuurd, dan ook dit met RWS worden gedeeld.