GroenNieuws

Herplant bomen op de forten

Wie van september 2022 tot november 2023 langs Lunet III en IV wandelde of fietste kon zien en horen dat er hard gewerkt werd op en rond de forten. Deze werkzaamheden waren onderdeel van het project Lunettenpark,  dat vooral betrekking heeft op Maarschalkerweerd. In Lunetten vallen alleen de forten en hun directe omgeving eronder. We maken van het Lunettenpark een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staan. We knappen de forten op en maken ze toegankelijk voor iedereen. Er komen mogelijkheden om te wandelen, te bewegen en te recreëren, staat te lezen op de gemeentelijke website

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen/lunettenpark/

Het opknappen van de vier Lunetten, waaronder de twee forten in Lunetten, was een van de deelprojecten. Dat bestond uit het restaureren van de bekledingsmuren (de muren die uit het water omhoogkomen) en de kazematten (versterkte ruimten met schietgaten) die in slechte staat waren. Er groeiden lange wortels van bomen op veel plekken door de kademuren heen, waardoor het voegwerk eruit gedrukt werd en de stenen afbrokkelden. Voor de werkzaamheden was het nodig een deel van de bomen en struiken bij de kademuren te verwijderen. De gemeente schreef hierover op de website:

Wij wegen zorgvuldig af welk groen we op de forten moeten verwijderen. Voor de bomen die we weghalen, planten we op de forten of in de buurt andere bomen terug.

Welk groen er terugkomt en waar dat zal zijn, weten we nog niet. Maar er wordt gekozen voor groen dat past in het militaire profiel, de huidige leefomgeving in stand houdt en verder verbetert. Hierdoor blijven de Lunetten schaduwrijk en een trekpleister voor dieren als vogels, konijnen, vleermuizen, vlinders en bijen, om te schuilen en te nestelen. Dit zorgt er ook voor dat het voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk is om er te verblijven en ontspannen.

Toen de werkzaamheden min of meer waren afgerond heeft het BOL stadsecoloog Floris Brekelmans gevraagd  hoe het zit met de compensatie van het verwijderde groen. We wilden wel zeker weten dat er groen zou terugkomen op de forten. Hierbij het antwoord van Floris:

Van de projectleider die gaat over de restauratie van de Lunetten kreeg ik het volgende terug. De bomen die zijn geveld ten behoeve van de restauratie van de lunetten worden 1 op 1 gecompenseerd op de forten en de directe omgeving. Dit gebeurt na afronding van de restauratie, vanaf november. Voor de struiken en overige groen geldt dat deze deels worden herplant en dat ruimte wordt geboden aan natuurlijke ontwikkeling. De bedoeling is dat de forten de komende decennia niet meer gerestaureerd hoeven worden, dus het groen krijgt voorlopig weer de ruimte.

Dat is goed nieuws voor Lunetten.