Nieuws

Voortgang aanpak winkelcentrum

Bron: Wijkbureau Zuid
Bij Winkelcentrum Lunetten loopt een aanpak om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum te verbeteren. Het gaat om de openbare ruimte, veiligheid, versterken winkeliersvereniging, aanzicht vastgoed en winkels verbeteren, leegstand terugbrengen, de levendigheid en aantrekkelijkheid versterken, en nadenken over de toekomst van het winkelcentrum.
Voor de toekomst van het winkelgebied kan de gebiedsontwikkelig Lunetten-Koningsweg een belangrijke impuls zijn. Met het besef dat de ontwikkeling van Lunetten-Koningsweg pas over 10 tot 15 jaar start. In de tussentijd komen wel in dit gebied onder andere tijdelijke woningen (Tussen de Rails).
We willen kansen voor verbetering van Winkelcentrum Lunetten op de korte en middellang termijn niet laten liggen. Het winkelcentrum hoort ook nu een aantrekkelijk en leefbaar winkelcentrum te zijn. Wat loopt er zoal.
 
Leefbaarheid
·         Het lijkt beter te gaan met de veiligheid, er komen op dit moment weinig meldingen binnen. Maar, het blijft wel belangrijk dat als er iets speelt, om meldingen door te geven. Gemeente,
politie en ondernemers werken samen en houden vinger aan de pols. Met blijvende aandacht voor overlastgevende personen en personen met onbegrepen gedrag, waar organisaties als Barka en Jellinek bij betrokken zijn.
Winkeliersvereniging versterken
·         Er komt (tijdelijke) externe ondersteuning voor een jaar voor de winkeliersvereniging.
 Leegstand
·         Er is contact met eigenaren van leegstaande winkelpanden over mogelijke invullingen. We informeren ook sociaal-cultureel organisaties die ruimte zoeken dat er mogelijk kansen zijn in het winkelcentrum. Daadwerkelijke invulling wordt bepaald door de eigenaar van het vastgoed.
Vastgoed
·         Met de eigenaren van het vastgoed en woningcorporatie Woonin is contact over de aanpak van het winkelcentrum. 

Openbare Ruimte verbeteren
·         Straatmeubilair en borden worden indien nodig schoongemaakt, vervangen of weggehaald.
·         Het kunstwerk ‘Een berg voor Lunetten’ wordt schoongemaakt.
·         We onderzoeken of het fietsparkeren verbeterd kan worden.
·         We onderzoeken, naast diverse andere plekken, of we de lange stoepstrook langs het water die weinig gebruikt wordt en niet uitnodigt voor verblijf vriendelijker kunnen maken door beter contact met het water, extra groen, kleur en mogelijk toevoegen van zitplekken. Ook bekijken we of met een muurschildering meer kleur en frisheid in het winkelcentrum kan worden gebracht. Het is dan wel belangrijk dat ondernemers en/of bewoners dit ondersteunen en een aanvraag via bijvoorbeeld het Initiatievenfonds willen doen.