NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Kick off Mobiel Lunetten

Vorige week zijn geïnteresseerde wijkbewoners onder leiding van Douwe Wielenga van de NMU bij elkaar geweest om de praten over de invoering van buurtmobiliteit in Lunetten. Opzet is om in de nabije toekomst vervoermiddelen met elkaar te delen. Een verslag. Ook de resultaten van de digitaal gehouden enquête werden bekend gemaakt. Er is een flyer gemaakt voor mensen, die niet kunnen wachten en nu al aan de slag willen met het delen van hun vervoermiddel. Inmiddels is er ook een Facebook pagina.