Nieuws

Modernisering Musketon 9

Bron: Samen Musketon

Het haalbaarheidsonderzoek naar de modernisering van de Musketon zit in een afrondende fase. Begin september komt er een Nieuwsbrief van de Gemeente (incl. huurders en Samen Musketon) waarin alle bewoners van Lunetten uitgebreid schriftelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken van dit project. Op 8 september organiseert Samen Musketon nog een derde gebruikersbijeenkomst. Daarna volgt eind september een bewonersavond voor alle bewoners van Lunetten over de gehele Musketon. De uitkomsten van deze avond en het standpunt van Samen Musketon zullen worden meegenomen in het advies aan het College van B&W begin oktober. Meer informatie in de nieuwsbrief van Samen Musketon.