Verkeer, lucht en geluid

Thema Spoorverdubbeling – overzicht van links

Het spoor langs Lunetten wordt verdubbeld en er komt een nieuw station

Overzicht van LINKS op deze pagina

Interne links:

 • VERSLAGEN KLANKBORDGROEP
  Verslag 25 mei 2012 (Wim van den Brink)
  Verslag 27 februari 2012 + presentatie
  Verslag 28 november 2011
  Verslag 12 september 2011
 • FOTO’S EN KAARTEN
  Impressie van de voorlichtingavond van ProRail en Gemeente Utrecht op 1 april 2008,
  gehouden in zalencentrum Aristo aan het Furkaplateau, Lunetten Utrecht.
  Naast foto’s enkele hoge resolutie foto’s van KAARTEN van het gebied.
 • VIJF VIDEO’S van de 3D IMPRESSIE EN FOTO’S HIERUIT
  Van de op 1 april 2008 getoonde 3D impressie met foto’s uit de video met beschrijving.
  Met indrukken van Station Lunetten en omgeving en ook van het nieuwe Station Vaartsche Rijn
  en de spoorverdubbeling daartussen.
  Met een LUCHTFOTO van het gebied met daarop de trajecten aan die de 3D video’s ‘afleggen’.
 • BOL PDF bestand – De Zorg en vraagpunten van het BOL ten aanzien van de spoorverdubbeling
 • De reacties en antwoorden van ProRail staan in dit PDF bestand  

Externe links:

 • Wim van den Brink maakte foto’s van de plaatsing van viaductdelen over de A27 in het kader van de spoorverdubbeling (5 januari 2012)
 • foto’s van de plaatsing van de middenpijler ten behoeve van de verbreding van het spoorviaduct in de nacht van 20 op 21 oktober 2011
 • http://www.prorail.nl/randstadspoor
  website van ProRail over Randstadspoor
 • http://www.lunetten.nl/pub/actueel/nieuws2.php?id=2152
  verslag op Website Lunetten van de voorlichtingsavond ProRail op 1 april 2008
 • De vijf video’s van de 3D impressie (en drie korte van de zaal) direct op YouTube

OP DATUM:

Maandag 1 augustus 2011
Woensdag 20 juli heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep over het Tracébesluit Sporen in Utrecht, deeltracé Utrecht Centraal-Houten .
Het BOL wilde graag raildempers. De Raad heeft dat afgewezen. De bewoners van de Engelsmanplaat, die het trillingsonderzoek onvoldoende vonden, zijn wél in het gelijk gesteld. Het tracébesluit moet worden overgedaan.


Woensdag 29 juni 2011
Wim van den Brink maakte afgelopen weekend foto’s van de voortgang van de spoorverdubbeling.


Dinsdag 14 juni 2011
De uitspraak van de Raad van State inzake het ingestelde hoger beroep (zie nieuwsbericht 28 april) is uitgesteld


Donderdag 28 april 2011
Deze week is in Lunetten een wijkbericht verspreid over een informatieavond op maandag 9 mei over de herinrichting van het Furkaplateau. Van 18.00 uur tot 21.00 uur is iedereen welkom in de Musketon om het ontwerp te bekijken, dat is opgesteld aan de hand van een aantal randvoorwaarden, het zg. Integraal Programma van Eisen . In het ontwerp is op aandringen van bewoners een fietsbrug opgenomen, zodat de fietsverbinding over De Wadden weer hersteld kan worden.


Donderdag 28 april 2011
Vandaag was het dan eindelijk zover. Bijna 2 jaar na het instellen van het beroep inzake het tracébesluit Sporen in Utrecht werd de zaak vandaag behandeld door de Raad van State. Het BOL-bestuur en woordvoerder Wim van den Brink togen naar Den Haag om het College te overtuigen van de noodzaak van raildempers . Er waren ook bewoners van de Engelsmanplaat die niet alleen de geluidsoverlast vrezen maar ook trillingen. Na twee en een half uur waren alle vragen van het College beantwoord en konden we weer terug naar Utrecht. Uitspraak over zes weken.


Zaterdag 19 februari 2011
Wim van den Brink maakte de afgelopen week f oto’s van de in aanbouw zijnde stationstunnel en van het uitvissen van de spoorsloot .


Woensdag 15 juli 2009
Half juni verscheen het Tracébesluit sporen in Utrecht, deeltracé Utrecht Centraal-Houten en de Nota van Antwoord op de vorig jaar ingediende zienswijzen op het Ontwerp tracébesluit. Het BOL heeft besloten een beroepschrift in te dienen, o.a. omdat het Tracébesluit niet voorziet in het aanbrengen van raildempers om de geluidsoverlast terug te dringen.


Woensdag 11 maart 2009
De bewoners van Vlek 19 (Engelsmanplaat) maken zich grote zorgen over de te verwachten trillings- en geluidsoverlast. Morgenavond delen ze die zorgen met leden van de gemeenteraad tijdens een raadsinformatieavond. Aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis. In een zg. fact-sheet hebben ze al hun zorgen op een rij gezet.


februari 2009
Het verwijderen van de opstelsporen is begonnen. Foto’s van Wim van den Brink.


vrijdag 11 juli 2008

BOL Zienswijze OTB Sporen in Utrecht is af

Het heeft wat hoofdbrekens gekost. Maar de definitieve versie van de Zienswijze OTB Sporen in Utrecht is gereed.

DOWNLOAD HIER HET PDF BESTAND MET DE BOL ZIENSWIJZE


donderdag 12 juni 2008

Inloopavond over de Spoorverdubbeling in De Musketon. NB Niet zaterdag 14 juni zoals eerder abusievelijk vermeld. Waarvoor onze excuses…


6 mei 2008

Overleg tussen Bewoners, BOL en Prorail in De Musketon. ProRail geeft een reactie op de Zorg- en Vraagpunten die opgesteld zijn. De antwoorden zijn verwerkt in bijgaand PDF bestand.

DOWNLOAD OF BEKIJK HET PDF BESTAND MET DE ANTWOORDEN VAN PRORAIL


15 en 1 april 2008

Het BOL heeft een serie Zorg- en Vraagpunten opgesteld en overhandigd aan ProRail en Gemeente op 1 april. Nadien, op 15 april, zijn ze nader vastgesteld.

Deze aandachtspunten / opmerkingen zijn opgesteld door W. van den Brink, namens
het Bewoners Overleg Lunetten (BOL), en overhandigd tijdens de Voorlichtings- / Informatie-avond van ProRail op dinsdag 1 april 2008, in het Zalencentrum ‘Aristo’. Deze aanvullingen zijn besproken en vastgesteld in het overleg BOL-plenair op
15 april 2008.

DOWNLOAD OF BEKIJK HIER HET PDF BESTAND MET DE PUNTEN


15 april 2008

Op de maandelijkse BOL vergadering, van 15 april 2008 kwam dit punt aan de orde

BOL OVER SPOORVERDUBBELING

Een heet hangijzer was deze keer de spoorverdubbeling. Zie het verslag op lunetten.nl:

http://www.lunetten.nl/pub/actueel/nieuws2.php?id=2152

De leden van het volkstuinencomplex ‘ATV De Groene Lunet’ waren erg overvallen door het (plotseling) claimen van één derde van hun oppervlakte door ProRail (in de presentatie op 1 april jl.). Zij vroegen het BOL om steun in hun aanpak en alternatieven werden besproken.

Ook de zorg- en vraagpunten die het BOL al op 1 april indiende werden nogmaals tegen het licht gehouden en aanvullende opmerkingen meegenomen.

Op korte termijn spreekt het BOL met ProRail.

DAARover spaken zij, heb je een idee of een mening? Stuur het BOL een e-mail! Via bol [at] lunetten.nl

Uit: Waarover spraken zij? Op website Lunetten.nl


1 april 2008

VOORLICHTINGSAVOND

ProRail en Gemeente houden een voorlichtingsavond in Aristo over de spoorverdubbeling in het kader van Randstadspoor.

 

Op de avond was een 3D animatie van het nieuwe station en de spoorverdubbeling te zien.

Hier zijn  enkele foto’s uit deze 3D impressie te zien. Compleet met een link naar de video’s op Youtube.

Hier een directe link naar de vijf video’s van de 3D impressie op YouTube

OVER HET RANDSTADSPOOR

Randstadspoor bevat de volgende nieuwe stations:

 • Utrecht Terwijde (in gebruik sinds november 2007)
 • Amersfoort Vathorst (in gebruik sinds mei 2006)
 • Tiel Passewaaij (in gebruik sinds april 2007)
 • Utrecht Zuilen (in gebruik sinds juni 2007)
 • Houten Castellum
 • Utrecht Leidsche Rijn
 • Utrecht Vaartsche Rijn

De volgende stations worden aangepast en vernieuwd:

 • Houten Centrum
 • Vleuten (nieuw station in gebruik sinds november 2007)
 • Utrecht Lunetten

http://www.prorail.nl/randstadspoor