NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Waarborgen voor Lunetten

De speciale bijeenkomst voor Lunetten op dinsdag 19 mei jl. over het plan om de ’t Goylaan om te vormen tot een stadsboulevard heeft de meeste aanwezigen niet kunnen overtuigen. Zij blijven van mening dat het plan zal leiden tot meer opstoppingen in de spits. De kerngroep heeft daarop besloten een brief aan de gemeenteraad te sturen met het verzoek ook het Goyplein en de afritten te betrekken bij het plan om zo de toegankelijkheid van Lunetten in de toekomst te waarborgen.Goyplein
Raadslid Tim Schipper, die namens de gemeenteraad contactpersoon is voor Zuid, komt op de BOL-vergadering van dinsdag 9 juni langs om over de (mogelijke) gevolgen van het plan met de aanwezigen van gedachten te wisselen.